خانه / مقالات مشاوره ای / تحلیل نتایج رتبه های برتر کنکور ۹۶ رشته تجربی
آزمون آنلاین همراه کنکور
تحلیل کنکور 96 رشته تجربی

تحلیل نتایج رتبه های برتر کنکور ۹۶ رشته تجربی

سه رشته پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی همواره از محبوب ترین رشته های دانشگاهی در بین دانش آموزان تجربی هستن. در این مقاله به تحلیل کنکور ۹۶ رشته تجربی از جنبه های مختلف پرداختیم و از نظر آماری اطلاعات خیلی مفیدی رو برای دانش آموزان و مشاوران و معلم های کنکور آماده کردیم.

اطلاعات ۳۳۰۳ نفر از پذیرفته شدگان رشته پزشکی، ۸۲۲ نفر از پذیرفته شدگان رشته دندان پزشکی و ۶۴۱ نفر از پذیرفته شدگان رشته داروسازی در کنکور ۹۶ شامل نام، رتبه در منطقه، منطقه، نوع قبولی و دانشگاه قبولی رو در انتهای این مقاله آوردیم که اطلاعات خیلی جامع و مفیدی هستند.

رشته و دانشگاه انتخابی ۳ نفر اول رشته تجربی هر منطقه در کنکور ۹۶

رتبه ۱ منطقه ۱ -> رشته پزشکی -> دانشگاه علوم پزشکی تهران

رتبه ۱ منطقه ۲ -> رشته پزشکی -> دانشگاه علوم پزشکی تهران

رتبه ۱ منطقه ۳ -> رشته پزشکی -> دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

رتبه ۲ منطقه ۱ -> رشته پزشکی -> دانشگاه علوم پزشکی تهران

رتبه ۲ منطقه ۲ -> رشته پزشکی -> دانشگاه علوم پزشکی تهران

رتبه ۲ منطقه ۳ -> رشته پزشکی -> دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

رتبه ۳ منطقه ۱ -> رشته پزشکی -> دانشگاه علوم پزشکی تهران

رتبه ۳ منطقه ۲ -> رشته پزشکی -> دانشگاه علوم پزشکی تهران

رتبه ۳ منطقه ۳ -> رشته پزشکی -> دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

مشاهده می‌کنیم که هر ۹ نفر رشته پزشکی رو انتخاب کردن و به جز رتبه ۱ منطقه ۳ که دانشگاه علوم پزشکی شیراز رو انتخاب کرده، هر ۸ نفر دانشگاه علوم پزشکی تهران رو برای تحصیل انتخاب کردن.

رتبه های ‍۱ تا ۳ هرمنطقه در رشته تجربی همگی پسر بودن و هیچ دختری در این دسته قرار نگرفته. ولی اگه از نظر رتبه کشوری ماجرا رو بررسی کنیم می‌بینیم که خانم یاسمن میر رتبه ۶ کشوری تنها خانم در بین نفرات ۱ تا ۱۰ کنکور هستش.

اسامی رتبه های ۱ تا ۱۰ رشته تجربی کنکور ۹۶ به همراه شهر آن ها

رتبه ۱ -> امیرحسین قاسمی نژاد (سیرجان)

رتبه ۲ -> امیرحسین قویدل (تبریز)

رتبه ۳ -> محمدرضا نادری (بابل)

رتبه ۴ -> امیرحسین یزدچی (تبریز)

رتبه ۵ -> محسن نیکویی (یزد)

رتبه ۶ -> یاسمن میر (بابل)

رتبه ۷ -> سیدرضا سالاری کیا (شیراز)

رتبه ۸ -> امیررضا یاشارپور (تهران)

رتبه ۹ -> مهدی شفیعی (اردبیل)

رتبه ۱۰ -> مهدی روانخواه (یاسوج)

 

کارنامه رتبه های برتر کنکور ۹۶ در رشته تجربی

کارنامه رتبه های زیر ۱۰۰۰ هر منطقه رو میتونین در مطلب زیر مشاهده و دانلود کنین. (روی متن زیر کلیک کنید)

کارنامه و رتبه رتبه های زیر ۱۰۰۰ کنکور ۹۶

نام، رتبه، چند از ۱۰، رشته و دانشگاه رتبه های ۱ تا ۱۰ هر منطقه رو می‌تونین در جداول زیر مشاهده کنید.

 

رتبه های ۱ تا ۱۰ منطقه ۱ رشته تجربی

نام

رتبه در سهمیه

سهمیه

ادبیات فارسی

عربی

معارف

زبان

زمین شناسی

ریاضیات

زیست شناسی

فیزیک

شیمی

رشته قبولی

دانشگاه قبولی

امیرحسین قویدل سردصحرا

۱

منطقه ۱

۹

۹

۹

۹

۸

۱۰

۹

۱۰

۹

پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

ارسلان یزدچی

۲

منطقه ۱

۹

۹

۹

۹

۹

۱۰

۸

۱۰

۹

پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

امیررضا پاشاپور یگانه

۳

منطقه ۱

۹

۸

۹

۷

۱

۱۰

۹

۱۰

۱۰

پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

بردیا ضمیری

۴

منطقه ۱

۸

۸

۸

۹

۷

۱۰

۸

۱۰

۱۰

پزشکی – نیمسال اول

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

سید سحاب اعرابی

۵

منطقه ۱

۹

۸

۸

۸

۱

۱۰

۸

۱۰

۱۰

پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

یاسین صادقی بازرگانی

۶

منطقه ۱

۹

۸

۸

۹

۱

۱۰

۹

۱۰

۱۰

پزشکی – نیسال اول

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مهدی بذرافشان

۷

منطقه ۱

۸

۸

۱۰

۷

۸

۹

۸

۹

۹

پزشکی – نیمسال اول

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

بامداد هوشنگ پور

۸

منطقه ۱

۸

۹

۵

۸

۱

۱۰

۸

۱۰

۱۰

پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

رضا اکبری اسبق

۹

منطقه ۱

۷

۹

۹

۸

۱

۱۰

۹

۹

۸

اطلاعاتی در دست نیست

اطلاعاتی در دست نیست

محمدصادق جعفرپور

۱۰

منطقه ۱

۹

۸

۷

۹

۵

۱۰

۸

۱۰

۸

پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

رتبه های ۱ تا ۱۰ منطقه ۲ رشته تجربی

نام

رتبه در سهمیه

سهمیه

ادبیات فارسی

عربی

معارف

زبان

زمین شناسی

ریاضیات

زیست شناسی

فیزیک

شیمی

رشته قبولی

دانشگاه قبولی

امیرحسین قاسمی نژاد رائینی

۱

منطقه ۲

۹

۱۰

۱۰

۸

۵

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

محمدرضا نادری

۲

منطقه ۲

۱۰

۹

۹

۹

۷

۱۰

۱۰

۱۰

۸

پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

محسن نیکوئی

۳

منطقه ۲

۱۰

۹

۹

۸

۱

۱۰

۹

۱۰

۱۰

پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

یاسمن میر

۴

منطقه ۲

۹

۹

۹

۱۰

۷

۱۰

۹

۹

۸

پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

محمد عزیزی شوشبلاغی

۵

منطقه ۲

۹

۸

۸

۹

۲

۹

۹

۱۰

۹

پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

محمدرضا دانشمندی

۶

منطقه ۲

۱۰

۹

۹

۷

۳

۱۰

۹

۹

۹

پزشکی – نیمسال اول

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

علی اخوان سلطان آباد

۷

منطقه ۲

۹

۸

۱۰

۷

۳

۱۰

۸

۱۰

۹

پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

امیرصدرا زنگوئی

۸

منطقه ۲

۱۰

۹

۹

۹

۶

۱۰

۹

۱۰

۸

پزشکی – نیمسال اول

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

بهاره زاهدی نسب

۹

منطقه ۲

۱۰

۹

۱۰

۹

۲

۹

۹

۱۰

۸

پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

فربد سمنانی

۱۰

منطقه ۲

۱۰

۹

۸

۹

۶

۱۰

۸

۱۰

۹

پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

رتبه های ۱ تا ۱۰ منطقه ۳ رشته تجربی

نام

رتبه در سهمیه

سهمیه

ادبیات فارسی

عربی

معارف

زبان

زمین شناسی

ریاضیات

زیست شناسی

فیزیک

شیمی

رشته قبولی

دانشگاه قبولی

مهدی روانخواه

۱

منطقه ۳

۹

۷

۹

۶

۸

۹

۹

۱۰

۱۰

پزشکی – نیمسال اول

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

پوریا بحیرایی

۲

منطقه ۳

۱۰

۹

۸

۹

۱

۹

۹

۹

۹

پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

رضا ستارپور

۳

منطقه ۳

۱۰

۸

۹

۸

۴

۹

۹

۹

۸

پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

فریما صفری

۴

منطقه ۳

۱۰

۸

۸

۸

۴

۹

۹

۹

۸

پزشکی – نیمسال اول

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

یاسین علی پور

۵

منطقه ۳

۹

۷

۸

۶

۲

۸

۹

۹

۹

پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

آکام رمضانی

۶

منطقه ۳

۸

۸

۸

۸

۱

۱۰

۸

۱۰

۹

پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

نگین رحیمی

۷

منطقه ۳

۸

۷

۹

۸

۴

۹

۹

۸

۸

پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

مبینا آق ارکاکلی

۸

منطقه ۳

۱۰

۹

۹

۹

۵

۸

۸

۹

۸

پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

کامران رضائی

۹

منطقه ۳

۹

۸

۷

۹

۵

۹

۹

۹

۷

پزشکی – نیمسال اول

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران

حسن حمدقداری

۱۰

منطقه ۳

۷

۹

۷

۶

۱

۹

۸

۱۰

۸

پزشکی – نیمسال دوم

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران

 

قبول شدگان رشته های پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی کنکور ۹۶

اطلاعات خیلی خوب و مفیدی رو در رابطه با پذیرفته شدگان رشته های پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی براتون آماده کردیم که در ادامه این مطلب می‌تونین اون رو براتون دانلود کنید. اطلاعات ۳۳۰۳ نفر از پذیرفته شدگان رشته پزشکی، ۸۲۲ نفر از پذیرفته شدگان رشته دندان پزشکی و ۶۴۱ نفر از پذیرفته شدگان رشته داروسازی در کنکور ۹۶ شامل نام، رتبه، شهر، سهمیه، رشته و دانشگاه این افراد در این فایل ها نوشته شده. این فایل ها قطعا توجه مشاوران و دانش آموزا رو جلب می‌کنه و به شما عزیزان توصیه می‌کنیم حتما این فایل ها رو دانلود کنید.

دانلود فایل PDF اطلاعات پذیرفته شدگان رشته پزشکی

دانلود فایل PDF اطلاعات پذیرفته شدگان رشته دندان پزشکی

دانلود فایل PDF اطلاعات پذیرفته شدگان رشته داروسازی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code