خانه / تبلیغات

تبلیغات

سایت همراه کنکور یکی از بهترین و بزرگ ترین مراجع کنکور و دبیرستان آماده پذیرش تبلیغات شما می باشد. با توجه به مکان قرارگیری تبلیغ شما هزینه ها متفاوت هستش که هزینه ها در لیست زیر آمده است:

بلوک ها

بلوک A2 ماهانه ۶۹۰۰۰ تومان

بلوک A3 ماهانه ۴۹۰۰۰ تومان

بلوک B1 ماهانه ۴۹۰۰۰ تومان

بلوک B2 ماهانه ۳۹۰۰۰ تومان

بلوک C1 ماهانه ۴۹۰۰۰ تومان

تبلیغات متنی

سایدبار سمت راست ماهانه ۷۰۰۰ تومان

پست ثابت

پست ثابت اول ماهانه ۸۹۰۰۰ تومان

پست ثابت دوم ماهانه ۷۹۰۰۰ تومان

تبلیغات متنی آخر تمام پست ها

ماهانه ۴۹۰۰۰ تومان

 

*دانلود راهنمای جایگاه بلوک ها در سایت*