خانه / فایل ها / جزوه / زیست شناسی / دانلود رایگان فیلم آموزش جامع زیست کنکور – تمام قسمت ها
آزمون آنلاین همراه کنکور
فیلم آموزش زیست کنکور

دانلود رایگان فیلم آموزش جامع زیست کنکور – تمام قسمت ها

فیلم های آموزشی رایگان آموزش جامع زیست کنکور رو براتون آماده کردیم و میتونین این فیلم ها رو به صورت رایگان از همراه کنکور دانلود کنین.مدرس پوریا رحیمی دبیر برجسته زیست کنکور کشور.دانلود در ادامه مطلب

فیلم آموزش دروس پایه و پیش دانشگاهی زیست کنکور کنکور توسط جناب آقای پوریا رحیمی به صورت رایگان برای شما آماده دانلود شده و میتونین این فیلم ها رو از سایت همراه کنکور دانلود کنین.

لطفا جهت بهتر شدن سایت همراه کنکور، پرسشنامه زیر رو تکمیل کنین تا ما بتونیم مطالب خیلی بهتر و مفیدتری رو براتون آماده کنیم و تو سایت بذاریم. ممنون از تمام عزیزانی که این پرسشنامه رو پر می کنن و به ما و خودشون برای قوی کردن سایت کمک می کنن 🙂
تکمیل پرسشنامه
جلسه ١ -> فصل ششم زیست ١: گردش مواد معرفی استاد تفاوت گردش مواد و گردش خون تک سلولی ها و گردش مواد ساده ترین گردش مواد گردش مواد کیسه تنان گردش مواد عروس دریایی

دانلود قسمت ۱ آموزش زیست با کیفیت عالی (۳۳۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۱ آموزش زیست با کیفیت بالا (۳۸ مگابایت)

دانلود قسمت ۱ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۱۵ مگابایت)

جمع بندی تنفس سلولی بر اساس ATP

دانلود جزوه زیست جلسه ۱

 

جلسه ٢ -> گردش خون و بررسی ملخ معرفی استاد تفاوت گردش مواد و گردش خون تک سلولی ها و گردش مواد ساده ترین گردش مواد گردش مواد کیسه تنان گردش مواد عروس دریایی

دانلود قسمت ۲ آموزش زیست با کیفیت عالی (۴۲۴ مگابایت)

دانلود قسمت ۲ آموزش زیست با کیفیت بالا (۴۲ مگابایت)

دانلود قسمت ۲ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۰ مگابایت)

 

جلسه ٣ -> فصل ششم زیست ١: گردش مواد – بررسی گردش خون خرچنگ دراز بررسی خون تیره و روشن خرچنگ دراز قلب خرچنگ دراز نحوه گردش خون خرچنگ دراز ▪️حشرات

دانلود قسمت ۳ آموزش زیست با کیفیت عالی (۱۹۲ مگابایت)

دانلود قسمت ۳ آموزش زیست با کیفیت بالا (۲۱ مگابایت)

دانلود قسمت ۳ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۹ مگابایت)

 

جلسه ۴ -> بررسی کرم خاکی و ماهی پرسش و پاسخ دانش آموزان گردش مواد در کرم خاکی گردش مواد در ماهی

دانلود قسمت ۴ آموزش زیست با کیفیت عالی (۳۶۱ مگابایت)

دانلود قسمت ۴ آموزش زیست با کیفیت بالا (۳۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۴ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۱۵ مگابایت)

 

جلسه ۵ -> گردش خون انسان سرخرگ و سیاهرگ گردش خون کوچک (ششی) و گردش خون بزرگ (عمومی) لایه های قلب رگ های کرونر مدت زمان : ٢٣ دقیقه

دانلود قسمت ۵ آموزش زیست با کیفیت عالی (۵۰۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۵ آموزش زیست با کیفیت بالا (۶۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۵ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۴ مگابایت)

 

جلسه ۶ -> بررسی عملکرد قلب (قسمت اول) بررسی عملکرد قلب (قسمت اول) انقباض دهلیزها و انقباض بطن ها و استراحت عمومی قلب دریچه های قلب بافت گرهی مدت زمان: ٣٠ دقیقه

دانلود قسمت ۶ آموزش زیست با کیفیت عالی (۶۶۴ مگابایت)

دانلود قسمت ۶ آموزش زیست با کیفیت بالا (۸۳ مگابایت)

دانلود قسمت ۶ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۳۲ مگابایت)

 

جلسه ٧ -> ادامۀ بررسی عملکرد قلب (قسمت دوم) ادامۀ بررسی عملکرد قلب (قسمت دوم) بافت گرهی و انتقال پیام در قلب، صداهای قلب، الکتروکاردیوگرام (نوار قلب) مدت زمان: ٢٢ دقیقه

دانلود قسمت ۷ آموزش زیست با کیفیت عالی (۴۸۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۷ آموزش زیست با کیفیت بالا (۶۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۷ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۴ مگابایت)

 

جلسه ٨ -> حل تست از گردش خون حل تست از گردش خون بررسی چند شکل از زیست سال سوم، نکاتی از فصل ۵ زیست سوم مدت زمان: ۴٣ دقیقه

دانلود قسمت ۸ آموزش زیست با کیفیت عالی (۹۵۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۸ آموزش زیست با کیفیت بالا (۱۱۶ مگابایت)

دانلود قسمت ۸ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۴۶ مگابایت)

 

جلسه ٩ -> تولید مثل در گیاهان (قسمت اول) تولید مثل در گیاهان (قسمت اول) فصل نهم سوم دبیرستان: چرخۀ زندگی هاپلوییدی، چرخۀ زندگی دیپلوییدی، تناوب نسل، مقایسه با یکدیگر از نظر مجموعه کروموزومی، مقایسه از نظر تقسیم میتوز و میوز مدت زمان: ١۵ دقیقه

دانلود قسمت ۹ آموزش زیست با کیفیت عالی (۳۱۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۹ آموزش زیست با کیفیت بالا (۴۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۹ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۱۵ مگابایت)

 

جلسه ١٠ -> ادامۀ تولید مثل در گیاهان (قسمت دوم) ادامۀ تولید مثل در گیاهان (قسمت دوم) دسته بندی گیاهان از نظر آوند و دانه، چرخه زندگی خزه و توضیح مراحل اسپروفیتی و گامتوفیتی، توانایی بخش های مختلف از نظر فتوسنتز مدت زمان: ٢۴ دقیقه

دانلود قسمت ۱۰ آموزش زیست با کیفیت عالی (۵۱۱ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۰ آموزش زیست با کیفیت بالا (۷۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۰ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۶ مگابایت)

 

جلسه ١١ -> ادامۀ تولید مثل در گیاهان (قسمت سوم) ادامۀ تولید مثل در گیاهان (قسمت سوم) توضیحاتی درباره سرخس و چرخۀ آن، معرفی بخش های معادل در خزه، مقایسۀ سرخس و خزه، توانایی فتوسنتز در بخش های مختلف مدت زمان: ٢١ دقیقه

دانلود قسمت ۱۱ آموزش زیست با کیفیت عالی (۴۲۱ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۱ آموزش زیست با کیفیت بالا (۶۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۱ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۴ مگابایت)

 

جلسه ١٢ -> ادامۀ تولید مثل در گیاهان (قسمت چهارم) ادامۀ تولید مثل در گیاهان (قسمت چهارم) تولید مثل در بازدانگان ساختار های تولید مثلی بررسی بخش تولید مثلی نر و ترکیب با ژنتیک از نظر میتوز و سیتوکینز

دانلود قسمت ۱۲ آموزش زیست با کیفیت عالی (۵۱۴ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۲ آموزش زیست با کیفیت بالا (۶۹ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۲ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۵ مگابایت)

 

جلسه ١٣ -> ادامۀ تولید مثل در گیاهان (قسمت پنجم) ادامۀ تولید مثل در گیاهان (قسمت پنجم) ادامه تولید مثل بازدانگان بررسی تخمک،اندوسپرم و رویان مقایسه تخمک سال اول و دوم

دانلود قسمت ۱۳ آموزش زیست با کیفیت عالی (۴۲۲ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۳ آموزش زیست با کیفیت بالا (۶۳ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۳ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۳ مگابایت)

 

جلسه ١۴ -> ادامۀ تولید مثل در گیاهان (قسمت ششم) ادامۀ تولید مثل در گیاهان (قسمت ششم) تولید مثل در گیاهان ( نهان دانگان ) به شیوه ی مقایسه ای با بازدانگان توضیحات کامل پرچم و مادگی ترکیب با ژنتیک از نظر میتوز و سیتوکینز

دانلود قسمت ۱۴ آموزش زیست با کیفیت عالی (۶۱۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۴ آموزش زیست با کیفیت بالا (۷۶ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۴ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۹ مگابایت)

 

جلسه ١۵ -> ادامۀ تولید مثل در گیاهان (قسمت هفتم) ادامۀ تولید مثل در گیاهان (قسمت هفتم) ادامه تولید مثل در نهاندانگان بررسی کامل دانه های تک لپه و دو لپه بررسی شکل صفحه ی ١٩٧ و ١٩٩ کتاب حل تست گیاهی

دانلود قسمت ۱۵ آموزش زیست با کیفیت عالی (۵۵۲ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۵ آموزش زیست با کیفیت بالا (۸۳ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۵ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۳۰ مگابایت)

 

جلسه ١۶ ژنتیک (قسمت اول) ژنتیک (قسمت اول) معرفی و توضیح مختصری درمورد ژنتیک کنکور(فصل ۵ و ۶ و ٧ و٨ زیست ٢) بررسی کامل ساختار DNA و نوکلئوتیدها مدت زمان: ٢٠ دقیقه

دانلود قسمت ۱۶ آموزش زیست با کیفیت عالی (۴۴۴ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۶ آموزش زیست با کیفیت بالا (۴۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۶ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۱۹ مگابایت)

 

جلسه ١٧ -> ادامۀ ژنتیک (قسمت دوم) ادامۀ ژنتیک (قسمت دوم) پیوندهای قند فسفات و فسفودی استر و شمارش آنها، پیوندهای هیدروژنی و محاسبه تعداد آن ها، مشاهدات چارگف، بازهای پورینی و پیریمیدینی مدت زمان: ١٧ دقیقه

دانلود قسمت ۱۷ آموزش زیست با کیفیت عالی (۳۶۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۷ آموزش زیست با کیفیت بالا (۴۱ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۷ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۱۷ مگابایت)

 

جلسه ١٨ -> ادامۀ ژنتیک (قسمت سوم) ادامۀ ژنتیک (قسمت سوم) حل سوال از مباحث شمارش پیوندها، حلقه های نیتروژنی، حلقه های آلی و … ارائه فرمول های بسیار کاربردی و مهم برای محاسبات مربوط به این مبحث مدت زمان: ١٩ دقیقه

دانلود قسمت ۱۸ آموزش زیست با کیفیت عالی (۳۹۶ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۸ آموزش زیست با کیفیت بالا (۳۸ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۸ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۱۶ مگابایت)

 

جلسه ١٩ -> ادامۀ ژنتیک (قسمت چهارم) ادامۀ ژنتیک (قسمت چهارم) بررسی مفاهیم ژن، نوکلئوزوم، کروماتین، کروماتید، سانترومر، کروموزوم، کروموزوم های همتا و رشته پلی نوکلئوتیدی به عنوان مفاهیم پایه ای ژنتیک، میتوز، ژن، نوکلئوتید، کروماتید و کروماتین مدت زمان: ٣١ دقیقه

دانلود قسمت ۱۹ آموزش زیست با کیفیت عالی (۶۵۹ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۹ آموزش زیست با کیفیت بالا (۶۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۹ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۸ مگابایت)

 

جلسه ٢٠ -> ادامۀ ژنتیک (قسمت پنجم) ادامۀ ژنتیک (قسمت پنجم) چرخۀ سلول (اینترفاز، میتوز و سیتوکینز) مدت زمان: ١۵ دقیقه

دانلود قسمت ۲۰ آموزش زیست با کیفیت عالی (۳۴۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۰ آموزش زیست با کیفیت بالا (۳۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۰ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۱۵ مگابایت)

 

جلسه ٢١ -> ادامۀ ژنتیک (قسمت ششم) ادامۀ ژنتیک (قسمت ششم) بررسی کامل تقسیم میتوز و مراحل آن و وضعیت کروموزوم ها در هرمرحله مدت زمان: ٢۶ دقیقه

دانلود قسمت ۲۱ آموزش زیست با کیفیت عالی (۵۵۴ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۱ آموزش زیست با کیفیت بالا (۶۱ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۱ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۴ مگابایت)

 

جلسه ٢٢ -> ادامۀ ژنتیک (قسمت هفتم) بررسی سیتوکینز جانوری و گیاهی و حل سوال در این باره

دانلود قسمت ۲۲ آموزش زیست با کیفیت عالی (۵۰۴ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۲ آموزش زیست با کیفیت بالا (۵۳ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۲ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۲ مگابایت)

 

جلسه ٢٣ -> ادامۀ ژنتیک (قسمت هشتم) بررسی انواع جهش و توضیحات کامل دربارهی هر کدام

دانلود قسمت ۲۳ آموزش زیست با کیفیت عالی (۳۵۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۳ آموزش زیست با کیفیت بالا (۳۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۳ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۱۵ مگابایت)

 

جلسه ٢۴ -> ادامۀ ژنتیک (قسمت نهم) بررسی تقسیم میوز یک و دو

دانلود قسمت ۲۴ آموزش زیست با کیفیت عالی (۴۲۳ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۴ آموزش زیست با کیفیت بالا (۴۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۴ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۱۹ مگابایت)

 

جلسه ٢۵ -> ادامۀ ژنتیک (قسمت دهم) بررسی کامل تتراد و تعیین جنسیت در جانوران مختلف و تعداد تتراد در هر کدام

دانلود قسمت ۲۵ آموزش زیست با کیفیت عالی (۲۷۶ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۵ آموزش زیست با کیفیت بالا (۳۱ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۵ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۱۲ مگابایت)

 

جلسه ٢۶ -> ادامۀ ژنتیک (قسمت یازدهم) نکات تست های شکلی و حل تست از این نوع

دانلود قسمت ۲۶ آموزش زیست با کیفیت عالی (۲۰۹ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۶ آموزش زیست با کیفیت بالا (۲۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۶ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۹ مگابایت)

 

جلسه ٢٧ -> ادامۀ ژنتیک (قسمت دوازدهم) بررسی همانند سازی در محیط رادیو اکتیو

دانلود قسمت ۲۷ آموزش زیست با کیفیت عالی (۱۷۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۷ آموزش زیست با کیفیت بالا (۱۸ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۷ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۸ مگابایت)

 

جلسه ٢٨ -> فصل هشتم سال چهارم(پیش دانشگاهی) شارش انرژی(قسمت اول) -متابولیسم -تقسیم بندی و توضیح جانداران اتوتروف و هتروتروف -توضیح کلّیات فتوسنتز

دانلود قسمت ۲۸ آموزش زیست با کیفیت عالی (۷۶۸ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۸ آموزش زیست با کیفیت بالا (۶۶ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۸ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۹ مگابایت)

 

جلسه ٢٩ -> ادامۀ شارش انرژی (قسمت دوم) -شرح کامل فتوسیستم ها -بررسی جزئیات مرحله دوم فتوسنتز -چرخه ی کالوین

دانلود قسمت ۲۹ آموزش زیست با کیفیت عالی (۵۸۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۹ آموزش زیست با کیفیت بالا (۵۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۹ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۲ مگابایت)

 

جلسه ٣٠ -> فصل هشتم سال چهارم (پیش دانشگاهی) تنفس نوری و سلولی (قسمت اول) -عوامل موثر بر فتوسنتز و نمودارها -تنفس نوری -آناتومی برگ گیاهان C۴

دانلود قسمت ۳۰ آموزش زیست با کیفیت عالی (۴۹۱ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۰ آموزش زیست با کیفیت بالا (۶۶ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۰ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۴ مگابایت)

 

جلسه ٣١ -> فصل هشتم سال چهارم (پیش دانشگاهی) تنفس نوری و سلولی (قسمت دوم) -میانبرگ ، غلاف آوندی ، گلبرگ -تثبیت CO٢ در گیاهان C۴ -تثبیت CO٢ در گیاهان CAM

دانلود قسمت ۳۱ آموزش زیست با کیفیت عالی (۳۳۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۱ آموزش زیست با کیفیت بالا (۴۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۱ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۱۶ مگابایت)

 

جلسه ٣٢ -> فصل هشتم سال چهارم(پیش دانشگاهی)-قسمت سوم -بیان کلّیات تنفس نوری و واکنش های آن -گلیکولیز -تشکیل استیل کو آنزیم آ -چرخه ی کربس -زنجیره انتقال الکترون

دانلود قسمت ۳۲ آموزش زیست با کیفیت عالی (۵۳۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۲ آموزش زیست با کیفیت بالا (۷۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۲ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۵ مگابایت)

 

جلسه ٣٣ -> فصل هشتم سال چهارم(پیش دانشگاهی)-قسمت چهارم -بررسی کلیِ محصولات مراحل مختلف تنفس هوازی -تنفس بی هوازی -تخمیر لاکتیکی -تخمیر الکلی

دانلود قسمت ۳۳ آموزش زیست با کیفیت عالی (۴۳۳ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۳ آموزش زیست با کیفیت بالا (۶۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۳ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۲ مگابایت)

 

جلسه ٣۴ -> فصل ۴ زیست ١: تغذیه و گوارش – قسمت ١ -نکات وال -نکات ترکیبی پستانداران -بررسی تغذیه و تنفس و حرکت در وال

دانلود قسمت ۳۴ آموزش زیست با کیفیت عالی (۲۲۸ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۴ آموزش زیست با کیفیت بالا (۲۴ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۴ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۱۰ مگابایت)

 

جلسه ٣۵ -> فصل ۴ زیست ١: تغذیه و گوارش – قسمت ٢ -مراحل گوارش -گوارش در کرم کدو انگل -بررسی ساختار و گوارش در هیدر

دانلود قسمت ۳۵ آموزش زیست با کیفیت عالی (۳۳۱ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۵ آموزش زیست با کیفیت بالا (۳۲ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۵ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۱۳ مگابایت)

 

جلسه ٣۶ -> فصل ۴ زیست ١: تغذیه و گوارش – قسمت ٣ -گوارش برون سلولی و درون سلولی -لوله ی گوارش گنجشک -لوله ی گوارش کرم خاکی -لوله ی گوارش ملخ -تفاوت دستگاه گوارش و لوله ی گوارش انسان

دانلود قسمت ۳۶ آموزش زیست با کیفیت عالی (۴۱۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۶ آموزش زیست با کیفیت بالا (۴۲ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۶ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۱۷ مگابایت)

 

جلسه ٣٧ -> فصل ۴ زیست ١: تغذیه و گوارش – قسمت ۴ -آناتومی لوله ی گوارش -دهان انسان -غدد بزاقی انسان -دندان های انسان

دانلود قسمت ۳۷ آموزش زیست با کیفیت عالی (۱۷۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۷ آموزش زیست با کیفیت بالا (۱۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۷ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۶ مگابایت)

 

جلسه ٣٨ -> فصل ۴ زیست ١: تغذیه و گوارش – قسمت ۵ -محتویات بزاق -مسیر حرکت غذا -حرکات دودی و موضعی -دریچه های معده -سلول های معده و ترشحات آنها

دانلود قسمت ۳۸ آموزش زیست با کیفیت عالی (۳۶۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۸ آموزش زیست با کیفیت بالا (۳۳ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۸ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۱۴ مگابایت)

 

جلسه ٣٩ -> فصل ۴ زیست ١: تغذیه و گوارش – قسمت ۶ -آنزیم های سلول های اصلی معده -آنزیم های سلول های حاشیه ای معده -تاثیر آنزیم های معده در گوارش

دانلود قسمت ۳۹ آموزش زیست با کیفیت عالی (۳۹۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۹ آموزش زیست با کیفیت بالا (۴۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۹ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۱۷ مگابایت)

 

جلسه ۴٠ -> فصل ۴ زیست ١: تغذیه و گوارش – قسمت ٧ توضیحات روده باریک، پانکراس، کبد

دانلود قسمت ۴۰ آموزش زیست با کیفیت عالی (۶۰۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۰ آموزش زیست با کیفیت بالا (۷۱ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۰ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۷ مگابایت)

 

جلسه ۴١ -> فصل ۴ زیست ١: تغذیه و گوارش – قسمت ٨ توضیحات کیسه صفرا، سنگ کیسه صفرا توضیح بیماری یرقان یازردی توضیح صفراورنگ های صفرا کیسه ی صفرا وسنگ صفرا وبیان نکاتی حرفه ای درموردعدم ورودصفرابه روده وبررسی بخش های مختلف روده ی بزرگ

دانلود قسمت ۴۱ آموزش زیست با کیفیت عالی (۲۴۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۱ آموزش زیست با کیفیت بالا (۳۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۱ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۱۱ مگابایت)

 

جلسه ۴٢ -> فصل ۴ زیست ١: تغذیه و گوارش – قسمت ٩ کولون های بالاروپایین رو وافقی، ویتامین های kو…، چربی

دانلود قسمت ۴۲ آموزش زیست با کیفیت عالی (۱۸۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۲ آموزش زیست با کیفیت بالا (۲۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۲ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۸ مگابایت)

 

جلسه ۴٣ -> فصل ۴ زیست ١: تغذیه و گوارش – قسمت ۱۰ علفخواران، نوشخوارکنندگان

دانلود قسمت ۴۳ آموزش زیست با کیفیت عالی (۳۲۱ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۳ آموزش زیست با کیفیت بالا (۳۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۳ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۱۴ مگابایت)

 

جلسه ۴۴ -> فصل ۴ زیست ٢: هورمون ها – قسمت ١ تدریس: توضیح ابتدای فصل هورمونها ومقایسه هورمونها باانتقال دهنده های عصبی، محل ترشح هورمونها، چگونگی عمل هورمونها، توضیح سوال اینکه چراهورمونها دائماتولیدمیشوند؟، جنس هورمونها، گیرنده هورمونها

دانلود قسمت ۴۴ آموزش زیست با کیفیت عالی (۶۹۲ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۴ آموزش زیست با کیفیت بالا (۷۳ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۴ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۳۰ مگابایت)

 

جلسه ۴۵ -> فصل ۴ زیست ٢: هورمون ها – قسمت ٢ تدریس: مبحث انواع هورمونها ونحوه اثرهورمونهای امینواسیدی وپروتئینی به استثنای هورمونهای استروئیدی طرح وحل تست ازمبحث هورمون

دانلود قسمت ۴۵ آموزش زیست با کیفیت عالی (۳۵۱ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۵ آموزش زیست با کیفیت بالا (۴۱ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۵ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۱۵ مگابایت)

 

جلسه ۴۶ -> فصل ۴ زیست ٢: هورمون ها – قسمت ٣ تدریس: مبحث غدددرون ریزاصلی بدن، مبحث هورمونهای هیپوتالاموسی وهیپوفیزی وارتباط انها ب ایکدیگر، وتوضیح شکل صفحه ۸۸، توضیح جدول هورمونهای غده هیپوفیز

دانلود قسمت ۴۶ آموزش زیست با کیفیت عالی (۵۳۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۶ آموزش زیست با کیفیت بالا (۷۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۶ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۳ مگابایت)

 

جلسه ۴٧ -> فصل ۴ زیست ٢: هورمون ها – قسمت ۴ تدریس: توضیح غده تیروئیدوهورمونهای مترشحه ازآن، تنظیم سوخت وسازیدن ونمو، توضیح گواتر وکم کاری وپرکاری تیروئید، توضیح کلسی تونین واثرات آن بربدن، توضیح غده فوق کلیه، توضیح کورتیزول واثرات آن بربدن، توضیح آلدوسترون

دانلود قسمت ۴۷ آموزش زیست با کیفیت عالی (۵۳۶ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۷ آموزش زیست با کیفیت بالا (۶۴ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۷ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۴ مگابایت)

 

جلسه ۴٨ -> فصل ۴ زیست ٢: هورمون ها – قسمت ۵ تدریس: کامل پانکراس وهورمونهای مترشحه ازآن و اثرات آن، بیماری دیابت نوع اول ونوع دوم، غذه پینه آل، ترشح مقدارهورمونها (خودتنظیمی -پیام عصبی)

دانلود قسمت ۴۸ آموزش زیست با کیفیت عالی (۴۳۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۸ آموزش زیست با کیفیت بالا (۵۱ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۸ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۱۹ مگابایت)

 

جلسه ۴٩ -> فصل ١١ زیست ٢: تولید مثل و رشد و نمو جانوران – قسمت ١ بررسی انواع لقاح و تولید مثل در جانوران بررسی دستگاه تولید مثلی در جانوران تخم گذار ، زنده زا و بچه زا

دانلود قسمت ۴۹ آموزش زیست با کیفیت عالی (۴۹۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۹ آموزش زیست با کیفیت بالا (۵۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۹ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۱ مگابایت)

 

جلسه ۵٠ -> فصل ١١ زیست ٢: تولید مثل و رشد و نمو جانوران – قسمت ٢ بررسی دستگاه تولید مثلی در مردان

دانلود قسمت ۵۰ آموزش زیست با کیفیت عالی (۵۳۳ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۰ آموزش زیست با کیفیت بالا (۶۲ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۰ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۳ مگابایت)

 

جلسه ۵١ -> فصل ١١ زیست ٢: تولید مثل و رشد و نمو جانوران – قسمت ٣ بررسی دستگاه تولید مثلی در زنان شروع مبجث بررسی چرخه تخمدان و قاعدگی

دانلود قسمت ۵۱ آموزش زیست با کیفیت عالی (۶۰۶ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۱ آموزش زیست با کیفیت بالا (۷۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۱ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۸ مگابایت)

 

جلسه ۵٢ -> فصل ١١ زیست ٢: تولید مثل و رشد و نمو جانوران – قسمت۴ تکمیل مبحث بررسی چرخه تخمدان و قاعدگی، کارکرد جسم زرد(ترشح هورمون استروژن و پروژسترون) تشکیل زیگوت،تبدیل جسم زرد به جسم سفید درصورتی است که لقاح صورت نگیرد. بررسی شکل ١١ از فصل١١ ،ریزش دیواره رحم عامل خونریزی ٧ روز نخست قاعدگی LH روی سلول فولیکولی گیرنده دارد. بررسی شکل ١٠ از فصل٢،١١اتفاق هنگام تخمک گذاری. خودتنظیمی منفی هورمونهای استروژن وLH ,FSH بجز نزدیک روز١۴

دانلود قسمت ۵۲ آموزش زیست با کیفیت عالی (۴۴۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۲ آموزش زیست با کیفیت بالا (۵۲ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۲ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۰ مگابایت)

 

جلسه ۵٣ -> فصل ١١ زیست ٢: تولید مثل و رشد و نمو جانوران – قسمت۵ تدریس: ادامه توضیح حرفه ایه شکل ١١-١١ کتاب چرخه تخمدان [و تطابق با خط کتاب درسی] توضیح فرآیندهای بعد از لقاح در رحم [توسط جسم زرد] شرح چرخه قائدگی و قائدگی در قالب شکل ١١-١١ کتاب درسی و تطابق با غلظت هورمون ها در خون و در آخر (…۵ دقیقه انفجار زیست..) [از قول مدرس] با ذکر نکات حرفه ای یکی مهمترین شکل های کتاب توجه : مبحث یائسگی در قسمت ۵٣ تدریس میشود…

دانلود قسمت ۵۳ آموزش زیست با کیفیت عالی (۳۹۴ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۳ آموزش زیست با کیفیت بالا (۵۶ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۳ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۰ مگابایت)

 

جلسه ۵۴ -> فصل ٩ زیست پیش: ویروس‌ها و باکتری‌ها – قسمت ١ نحوه ی خوندن فصل ۹ و ۱۰ و ۱۱ تدریس مبحث ویروس ها : تدریس صفخه ۲۰۴ تا ۲۰۷ کتاب درسی شامل جنس ، اندازه ، تولیدمثل ، آلوده کردن ، کپسید ، پوشش ، انواع کپسید ، وجود آنزیم در برخی ویروس ها ، همانندسازی

دانلود قسمت ۵۴ آموزش زیست با کیفیت عالی (۵۰۸ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۴ آموزش زیست با کیفیت بالا (۵۳ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۴ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۰ مگابایت)

ویروس ها و باکتری ها سال چهارم متوسطه – فصل نهم – ویروس ها و باکتری ها برخی از عناوین جزوه : آیا ویروس زنده است ؟ – انواع کپسیدها – روش های نفوذ ویروس ها به درون میزبان خود – کشف ویروس ها – انواع ویروس ها از نظر ماده وراثتی – انواع ویروس ها از نظر پوشش – چرخه ویروس ها(چرخه ی لیتیک ، چرخه ی لیزوژنی) – باکتری ها – طبقه بندی باکتری ها براساس شکل – اجتماع باکتری ها – بر خی از ویژگی های سلولهای پروکاریوتی –

دانلود جزوه جلسه ۵۴ زیست

 

جلسه ۵۵ -> فصل ٩ زیست پیش: ویروس‌ها و باکتری‌ها – قسمت ٢ ادامه ی تدریس مبحث ویروس ها : روش های نفوذ ویروس ها به درون میزبان خود بررسی تفاوت آلوده کردن با ضرر رساندن کشف ویروس ها بررسی ویروس ها از نظر DNA یا RNA دار بودن ویروس تبخال ویروس HIV چرخه ویروس ها

دانلود قسمت ۵۵ آموزش زیست با کیفیت عالی (۳۷۶ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۵ آموزش زیست با کیفیت بالا (۴۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۵ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۱۶ مگابایت)

 

جلسه ۵۶ -> فصل ٩ زیست پیش: ویروس‌ها و باکتری‌ها – قسمت ٣ ادامه ی تدریس مبحث ویروس ها : بررسی چرخه ی لیزوژنی و لیتیک پریون ها ویروئید ها عوامل بیماری زایی در گیاهان

دانلود قسمت ۵۶ آموزش زیست با کیفیت عالی (۵۲۱ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۶ آموزش زیست با کیفیت بالا (۵۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۶ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۲ مگابایت)

 

جلسه ۵٧ -> فصل ٩ زیست پیش: ویروس‌ها و باکتری‌ها – قسمت ۴ تدریس مبحث باکتری ها : تفاوت باکتری ها با یوکاریوت ها بررسی باکتری ها از لحاظ شکل طبقه بندی باکتری ها بر اساس نوع دیواره ( باکتری های گرم مثبت و منفی ) آندوسپور ویژگی های سلول های پروکاریوتی باکتری های تولیدکننده و مصرف کننده

دانلود قسمت ۵۷ آموزش زیست با کیفیت عالی (۶۰۶ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۷ آموزش زیست با کیفیت بالا (۶۴ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۷ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۴ مگابایت)

 

جلسه ۵٨ -> فصل ٩ زیست پیش: ویروس‌ها و باکتری‌ها – قسمت ۵ ادامه ی تدریس مبحث باکتری ها : باکتری های هتروتروف روش های بیماری زایی در باکتری ها : ١- استفاده از میزبان به عنوان منبع غذایی ( مایکوباکتریوم توبرکلوسیز ، پروپیونی باکتریوم آکنس ) ٢- توکسین های باکتریایی ( کورینه باکتریوم دیفتریا ، استافیلوکوکوس اورئوس ، کلستریدیوم بوتولینم ) مبارزه با بیماری های باکتریایی آنتی بیوتیک ها اهمیت باکتری ها

دانلود قسمت ۵۸ آموزش زیست با کیفیت عالی (۳۸۶ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۸ آموزش زیست با کیفیت بالا (۴۲ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۸ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۱۶ مگابایت)

 

جلسه ۵٩ -> فصل ١٠ زیست پیش: آغازیان – قسمت ١ تدریس: یژگی های اغازیان چه شباهتی میان اغازیان وجوددارد ویژگی های امیب وروزن داران وتاژکداران چرخان وتاژکداران جانورمانند مژکداران اغازیان بیماری زا

دانلود قسمت ۵۹ آموزش زیست با کیفیت عالی (۷۱۴ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۹ آموزش زیست با کیفیت بالا (۶۹ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۹ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۷ مگابایت)

آغازیان سال چهارم متوسطه – فصل دهم – جزوه آغازیان برخی از عناوین چزوه: بعضی از ویژگی های آغازیان – نخستین یوکاریوت ها – چه شباهتی میان آغازیان وجود دارد؟ – آغازیان بیماری زا و بیماری های ایجاد شده توسط آنها – جانورانی که چرخه تولید مثل جنسی از نوع تناوب نسل دارند

دانلود جزوه جلسه ۵۹ زیست

 

جلسه ۶٠ -> فصل ١٠ زیست پیش: آغازیان – قسمت ٢ تدریس: انواع کپک ها وها گداران اغازیان مفید وبیماری مالاریا

دانلود قسمت ۶۰ آموزش زیست با کیفیت عالی (۵۳۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۶۰ آموزش زیست با کیفیت بالا (۶۲ مگابایت)

دانلود قسمت ۶۰ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۴ مگابایت)

 

جلسه ۶١ فصل ١٠ زیست پیش: آغازیان – قسمت ٣ تدریس: اغازیان فتوسنتزکننده دیاتوم ها انواع جلبک ها کلامیدوموناس کاهودریایی اسپیروژیر سلول هایی که سیتوکینز ندارند

دانلود قسمت ۶۱ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۶۱ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۶۱ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ۶٢ زیست سوم، فصل اول ایمنی بدن (قسمت اول) مباحث تدریس شده: ١. گلبول سفید ٢. مکانیزم دفاع: الف) سلول: گلبول سفید، گلبول قرمز، پلاکت ب) مادۀ زمینی: پلاسما گرانولیت، آگرانولیت، نوتروفیل، ئوزوبوفیل، بازوفیل، لنفوسیت، مونوسیت، فاگوسیتوز، دیاپدز، تاکتیک شیمیایی، رگ خونی، بافت، ماکروفاژ، مونوسیت، دفاع اختصاصی، دفاع غیراختصاصی، پوست و لایه های مخاطی، بافت پوشش، غشای پایه، موکوز، موسین، غشای موکوزی، دومین خط دفاع غیراختصاصی، پایخ التهابی، پاسخ دمایی، گلبول های سفید، پروتئین، هیستامین، سایر مواد شیمیایی، پاسخ دمایی، پروها، پروتئین های مکمل، اینترفرون، ماکروفاژ، سلول های پوشش روده، کبد و … توضیح بیشتر: جلسه ۶٢ دفاع غیر اختصاصی وقتی عوامل بیماری زا وارد بدن میشوند با دفاع غیر اختصاصی رو به رو میشوند که در تمام جانوران وجود دارد اما دفاع اختصاصی ویره مهره داران است دفاع غیر اختصاصی شامل دو سد است ١ پوست و لایه های مخاطی پوست ١ لایه های شاخی سطح پوست مانع ورود بسیاری از میکروب ها میشود ٢ عرق و چربی پوست بسیاری از عوامل بیماری زا را نابود میکند ٣ انزیم لیزوزیم در عرق و اشک و بزاق +لایه های مخاطی دیواره سلولی باکتری ها را تخریب میکند عطسه و سرفه و ادرار و مدفوع نیز عوامل بیماری زا را از بدن خارج میکند اما جایی که پوست کشیده نشده لایه ی مخاطی وجود دارد که اجازه نفوذ میکروب ها را به اعماق بدن نمیدهد در لوله گوارش +دستگاه تنفس+دستگاه ادراری تناسلی لایه مخاطی داریم که در برخی جاها این لایه ی مخاطی دارای سلول های مرک داراست مثل دستگاه تنفس که در نهایت میکروب را یا به صورت خلط ارادی از بدن خارج میکند یا به طور غ ارادی توسط شیره معده هضم میشود که اکثر میکروبها این گونه ازبین میروند لایه ی مخاطی = بافت پوششی +موسین +اب سد دوم دارای ۴ مکانیزم است ١ پاسخ التهابی که به دنبال هرگونه اسیب بافتی ایجاد میشود و مجموعه اتفاقات دفاعی رخ داده شده در نهایت باعث سرکوب میکروب و تسریع بهبودی میشود فرض کنین سوزنی وارد دست شما شده از سلول های اسیب دیده بافتی دو نوع ماده ترشح میشود ١ هیستامین که باعث گشادی رگ و افزایش خون رسانی به محل اسیب دیده میشود و عمل دیاپدز …..و در نهایت فاگوسیتوز را راحت تر میکند ٢ مواد شیمیایی دیگر که برخی از این مواد با تاکتیک شیمیایی گلبول های سفید خون را متوجه خود میکنند گلبول های سفید از جمله نوتروفیل ائوزینوفیل با حرکت امیبی شکل دیاپدز میکنند و وارد بافت میشوند+ماکروفار های مستقر در بافت فاگوسیتوز را انجام میدهند در محل برخی عفونتها چرک وجود دارد که شامل گلبول های سفید مرده سلول های اسیب دیده مرده و عوامل بیماریزاست در نهایت ماکروفار ها نیز سلول های پیر و فرسوده و عوامل بیماری زا و سلول های مرده را فاگوسیتوز کرده و بدن را پاک سازی میکنند فاگوسیتوز کننده ها لیزوزوم فراوان دارند .سلول های ترشح کنندهی دفاعی اندوپلاسمی زبر وگلری فراوان دارند پاسخ دمایی به دنبال مبارزه بدن با عوامل بیماری زا ممکن است دمای بدن تا چن درجه بالا رود ١ همیشه مبارزه بدن با تب همراه نیس ٢ همیشه افزایش دما ناشی از تب نیس در دمای حاصل از تب بسیاری از عوامل بیماری زا به خوبی نمیتوانند رشد کنند گلبول های سفید …توضیح داده شد پروتیین ها ی مکمل …تکمیل کننده کار دستگاه ایمنی بدن از سلول های پوششی روده ..کبد…ماکروفار ها ترشح میشوند …. در خون و در برخورد با میکروب ها فعال میشوند پس هم در خون و هم در بافت یافت میشوند به طور یک حلقه دور عامل جمع شده و درغشای میکروب منفذ ایجاد میکنند اب از میکروب خارج شده و اندامک ها داخل سلول میمانند و اب جذب مبکنند و توررسانس رخ میدهد …..عامل از بین رفتن میکروب در اصل توررسانس است روی ویروس اثر ندارند ٢ اینتر فرون از سلول های الوده به ویروس ترشح میشود روی سلول های سالم اطاف قرار میگیرد اجازهی اسیب ویروس و حتی بسیاری از ویروس های دیگر را نمیدهد اما در نهایت با از بین رفتن سلول مقاومت کوتاه مدت اینتر فرون نیز تمام میشود نکات مهم ١ پروتیین مکمل+پرفورین …..منفذ ایجاد میکنند مکمل روی غشای میکروب پرفورین روی سلول سرطانی و سلول الوده به ویروس ٢ اینترفرون و پرفورین در مبارزه با ویروس هستند ماکروفار ها ١ در دفاع غ اختصاصی و اختصاصی نقش دارند ٢ دیاپدز +فاگوسیتوز کننده هستند ٣ در دفاع در بافت به طور مستقیم و در دفاع در خون با تولید اینترفرون بسیار نقش دارند ٣ اندوپلاسمی +گلری+لیزوزوم فراوان دارند ۴ در مبارزه با سلول سرطانی +میکروبها به جز ویروسنقش دارند

دانلود قسمت ۶۲ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۶۲ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۶۲ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ۶٣ زیست سوم، فصل اول ایمنی بدن (قسمت دوم) تدریس: دستگاه ایمنی پیوند اعضا را با دشواری رو به رو می کند، مبارزهدستگاه ایمنی بدن با سلول های سرطانی، ماکروفازها، خود ایمنی، آنتی ژن ها، آلرژی، ایدز و روش های انتقال پیوند عضو دستگاه ایمنی اختصاصی بدن ما میتونه ١ میکروب ها و عوامل خارجی و بیماری زا رو شناسایی کنه ٢ میتونه سلول های بدن ما رو از هم نوعمون شناسایی کنه که این توانایی همیشه مطلوب نیس مثلا تو پیوند عضو اگه این اتفاق بیفته عضو از بدن پس زده میشه برا جلوگیری از این کار ١ کورتیزول به بدن گیرنده عضو تزریق میشه ٢ پروتیین های سطحی بدن فرد گیرنده و دهنده عضو باید شبیه تر باشه سرطان همون سلول های خود بدن که دچار تغغییر شده ینی دارای یه سری انتی رن سرطانی شده که روی سلول های عادی بدن نیس پس بدن با اون مبارزه میکنه ١ ماکروفار ها ٢ لنفوسیت tاز جمله t کشنده نقش اصلی ٣ پادتن ها نقش کمتر دارن پس تو سرطان هم ایمنی سلولی هم هومورال هم دفاع غیر اختصاصی در گیر که معمولا میتونه اون ها رو از بین ببره خود ایمنی ینی سلول های خودی بدن علیه خودش بیماری های حاصله که ناشی از پادتن نامتناسب و نا به جاس ١ دیابت ١ -٢ام اس در ام اس پوشش نورون =غلاف میلین سلول های مغز و نخاع که اعصاب مرکزیه از بین میره هدایت پیام عصبی مختل میشه یا کم میشه در برخی بیماران معمولا بعد از یک بار حمله پوشش ترمیم میشه و علایم بیماری از بین میره بسته به محل و نوع و شدت تخریب علایم متفاوت ١ اختلال در تکلم و بینایی ٢ خستگی زودرس و ضعف ٣ عدم هماهنگی حرکات بدن الرری پاسخ بدن در برابر برخی انتی رنها انتی رن حساسیت زا = الررن اولین ورود الررن ١ برخورد با لنفوسیت bدر نهایت تولید پلاسموسیت و پادتن ٢ پادتن ها از خون خارج و به بافت رفته و روی ماستوسیت مستقر میشن ورود ٢ برخورد دوباره با لنفوسیت و مرحله ١ ٢ تکرار مرحله ٢ ٣ این بار الررن به پادتن ماستوسیت میچسبه و ازاد شدن وزیکول حاوی موادی از قبیل هیستامین که البته هیستامین علایم الرری رو ایجاد میکنه ایدز بیماری ناشی از ویروس اچ ای وی ایدز نقص ایمنی اکتسابی این ویروس به گروه خاصی از لنفوسیت های tحمله میکنه و اون ها رو از بین میبره پس دفاع بدن ضعیف میکنه مخصوصا ایمنی سلولی رو پس فرد با مبتلا شده به عفونت یا بیماری های قارچی و …از پا در میاد و میمیره چون انتی رن سطحیش هی تغییر میده نمیشه براش واکسن ساخت بررسی نمودار مربوط به کتاب

دانلود قسمت ۶۳ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۶۳ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۶۳ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ۶۴ زیست سوم، فصل اول ایمنی بدن (قسمت سوم) تدریس: دفاع اختصاصی، لنفسیت ها و شناسایی آنتی ژن ها، گیرنده های آنتی ژنی، پلاسموسیت دفاع در بدن انسان به دو صورت انجام میشود ١ اختصاصی ٢ غیر اختصاصی در دفاع اختصاصی دسته ای از اگرانولوسیت ها به نام لنفوسیت tوb نقش دارند لنفوسیتb…..تولید…مغز قرمز استخوان …بلوغ در مغز قرمز استخوان …وارد خون میشوند….ذخیره ….دسته ای در لنف و خون در حال گردش اند .دسته ای در گره های لنفی طحال لوزه اپاندیس ذخیره میشوند لنفوسیتt…تولید ..مغزقرمز اسنخوان ..وارد خون میشوند…بلوغ در تیموس….وارد خون…ذخیره …در همان محل های ذکر شده در طحال لوزه اپاندیس و گره های لنفی ….ماکروفار ها و لنفوسیت ها به کمک هم با عوامل بیماری زا مبارزه میکنند ترتیب از عقب به جلو …مری … نای ….تیموس…جناغ…. لنفوسیتها اختصاصی عمل میکنند ینی هر لنفوسیتی برای شناسایی یک عامل بیماری زاست درخون….لنفسیت b,tبالغ, tنابالغ در مغز استخوان….لنفوسیت tوbنابلغ,bبالغ …دیده میشود این ینی اینکه از همان محل بالغ شدن توانایی مبارزه با عامل بیماری زا را پیدا میکنند لنفوسیت bایمنی هومورال انجام میدهد ینی مربوط به مایعات بدن …خون . لنف. مایع بین سلولی ایمنی هومورال لنفوسیتbداخل خون قرار دارد که به یک انتی رن برخورد کرده و ان را به عنوان عانل بیماری زا شناسایی میکند ابتدا به دو سلول لنفوسیت متفاوت تقسیم میشود بعد هر سلول رشد تقسیم تمایز مییابد لنفوسیت نوع ١ …….فقط پلاسموسیت میسازد که کچل فعال است ینی فاقد گیرنده انتی رنی است اما پادتن ترشح میکند پس شبکه اندوپلاسمی زبر و جسم گلری وسیعی دارد توجه کنین که پلاسموسیت گیرنده های پروتیینی دیگری دارد اما گیرنده انتی رنی ندارد لنفوسیت نوع ٢ ……سلول خاطره و پلاسموسیت میسازد که سلول خاطره برای برخوررد با همان انتی رن در بدن میماند در برخورد دوم …….برخورد بین همان انتی رن با سلول خاطره رخ میدهد که دوباره همان مراحل تقسیم انجام میشود امااااااا برخورد دوم نسبت به برخورد اول خاطره کمتر و پلاسموسیت بیشتر میسازد نکات پادتن ها ١ پروتیین مشترک ایمنی هومورال و الرری است ینی هم داخل خون پیدا میشود هو داخل بافت ٢ ممکن است یک یا چند رشته ی پلی پپتیدی داشته باشد ٣ اختصاصی عمل میکند ۴ در مبارزه با سلول سرطانی اهمیت کمتری دارد چند پادتن میتوانند به یک عامل بیماری زا وصل شوند یا اینکه ١ عامل حساسیت به ٢ پادتن ماستوسیت و صل شود توانایی از بین بردن عامل بیماری زا را ندارد امممممما میتواند ان را خنثی کند از طریق اتصال به عامل بیماری زا ١ فاگوسیتوز سلولها را زیاد میکند ٢ نمیگذارد عامل به سلول های عادی و سالم بدن متصل شود لنفوسیت tمربوط به ایمنی سلولی

دانلود قسمت ۶۴ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۶۴ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۶۴ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ۶۵ زیست سوم، فصل اول ایمنی بدن (قسمت چهارم) تدریس: ایمنی سلولی، سلول T کشنده و سلول T خاطره، پرفورین، فعالیت ١-١ کتاب درس، و فعالیت ١-٢ صفحه ١٧ کتاب درسی به انتی رن مشخصی وصل میشود فققققط تکثیر میابد به لنفوسیت tکشنده و خاطره تبدیل میشود که خاطره برای برخورد دوم باقی میماند اما tکشنده به طور مستقیم با عامل بیماریزا مبارزه میکند از راه ترشح پرفورین ١ ایجاد منفذ در سلول الوده به ویروس و سلول سرطانی لنفوسیت ها ١ دیاپدز میکنند ٢ فاگوسیتوز نمیکنند اما در این کار کمک میکنند

دانلود قسمت ۶۵ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۶۵ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۶۵ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ۶۶ تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زائد (قسمت اول) ندریس: ساختار مواد زائد، نوع دفع، متابلیسم، مواد زائد نیروژن دار (آمونیاک، اوره و اوریک اسید)، هومئوستازی، تنظیم محیط داخلی: سلول های بدن جانوران پرسلولی در میان محیط داخلی قرار دارند که محیط داخلی در جانوران پر سلولی شامل خون، لنف و مایع میان بافتی است، و کارهایی که برا حفظ پایداری این محیط انجام میشه همئوستازی نام دارد. (همئوستازی در جانوران پر سلولی دیده میشود) تک سلولی ها هم محیط داخلی دارند(سیتوپلاسم) مواد زائد: در اثر متابولیسمی که در بدن جانداران اتفاق می افته مواد زائد تولید میشه.که در بدن جانوران مختلف یکسان نیس، و نوع مواد زائد به زیستگاه جانوران ربط دارد. مهم ترین مواد زائد ، مواد زائد نیتروژن دار است (حاصل متابولیسم) -کربوهیدارت ها و لیپیدها مواد دفعی H٢O و CO٢ تولید میکنن، نوکلئیک اسید ها (DNA) و پروتئین ها (که از آمینو اسید ها ساخته شدن) علاوه بر H٢O و CO٢, مواد زائد نیتروژن دار تولید میکنن، البته بیشترشون حاصل سوختن پروتئین هاست و نقش نوکلئیک کمتره. مواد زائد نیتروژن دار سه دسته هستند:(تعداد نیتروژن هاشون) آمونیاک( ١N) ,اوره (٢), اوریک اسید ( ۴) میزان سمیت: امونیاک>اوره>اوریک اسید اوره و اوریک اسید حاصل تغییر آمونیاک هستن. آمونیاک در بدن همه جانداران تولید میشه که اگه بتونن دفعش میکنن، ولی اگه نتونه دفع بشه به اوریک اسید و اوره تغییر پیدا میکنه. از نظر پیچیدگی ساختار به ترتیب: اوریک اسید >اوره >آمونیاک اوریک اسید ساختار پیچیده تر (گسترده تر داره، تعداد نیتروژن هاش بیشتره) ،ینی هر چه پیچیده تر،سختتر دفع میشن، پس ب انرژی بیشتری برای دفع نیاز هس انرژی برای دفع: اوریک اسید >اوره >امونیاک نیاز به آب برای دفع: امونیاک >اوره>اوریک اسید تبدیل مواد سمی به موادی که کمتر سمی هستند نیاز به انرژی دارد ؛که انرژی همیشه ATP نیست! مواد زائد نیتروژن دار د ر جانوران یکسان نیست و نوع دفع این مواد به زیستگاه جانور مربوط است. متن کتاب : مواد زائد در: بیشتر جانوران آبزی ، آمونیاک از بدن جانور به آب پیرامون (انتشار) ! می یابد. بی مهرگان کوچک مثل کرم پهن پلاناریا، از همه سلول های سطحی بدن خود آمونیاک دفع میکنند -جانوران خشکی زی نمیتوانند آمونیاک دفع کنند ، پستانداران و دوزیستان : اوره ،اوره با سرعت در آب (حل) ! میشود. بعضی وزغ ها در آب : امونیاک ؛ در خشکی : اوره پرندگان، حشرات و بسیاری از خزندگان: اوریک اسید شکل کتاب ١_٧: بسیاری از جانوران ابزی از جمله بسیاری ! از ماهی ها : آمونیاک پستانداران، دوزیستان، کوسه ها و بعضی ! از ماهی های استخوانی : اوره پرندگان ، حشرات، بسیاری! از خزندگان و حلزون های خشکی زی : اوریک اسید دفع میکنند. -فرمول ساختاری اوره : CO(NH٢)٢ -اوریک اسید همانند باز های آلی نیتروژن دار پورینی (A ,G ) دو حلقه دارد.

دانلود قسمت ۶۶ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۶۶ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۶۶ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ۶٧ تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زائد (قسمت دوم) تدریس: ساختار کلیه، نفزون ها، ساختار نفرون ها، کپسول بومن، دستگاه دفع ادرار، فعالیت١-٧ بررسى ساختار کلیه . معرفى شکل هاى مهم کلیه از کتاب درسى بررسى تشریح کلیه (فعالیت ٧-١ کتاب درسى) بررسى شکل و ساختار کلی نفرون و اجزاى آن به همراه نکات تکمیلى معرفى مراحل مکانیسم ساخت ادرار تدریس مرحله ( ١ ) مکانیسم ساخت ادرار: √ بررسى موادى که تراوش مى شوند √ بررسى مکان تراوش مواد √ بررسى نوع تراوش مواد ( از نظر فعال یا غیر فعال بودن ) توضیح بیشتر: جلسه ۶٧ دستگاه دفع ادرار انسان در صفحه ١٠٣ کتاب گفته : پستانداران اوره دفع میکنند و در صفحه ١٠۴ کتاب : اوره ،اوریک اسید و مواد خارجی، مانند داروها و حشره کش ها به وسیله کلیه ها دفع میشوند. _ پس ممکن است مقدار کمی هم اوریک اسید توسط کلیه های انسان دفع شود. ساختار کلیه ها : در هر کلیه حدود یک میلیون نفرون یا لولهٔ سازنده ادرار وجود دارد؛ یعنی در مجموع دو میلیون نفرون در بدن هست. نفرون ها در انتهای خود به مجاری جمع کننده ادرار اتصال دارند؛ پس مجاری جمع کننده ادرار جزو نفرون ها نیست. دیواره نفرون / لوله ادراری از یک ردیف سلول پوششی _ بافت پوششی مکعبی یک لایه_ ساخته شده توضیحات شکل ٢_٧. خیلی مهم! شکل الف. کلیه سمت چپ کمی بالاتر از کلیه سمت راست قراره گرفته طول میزنایی که از کلیه چپ مواد زائد را خارج میکند، بیشتر از طول میزنایی است که از کلیه راست مواد زائد خارج میکند. ترتیب : کلیه ها، دو میزنای ، مثانه، از مثانه میز راه خارج میشود! به استخوان لگن و مفاصل در شکل دقت شود (فصل هشت دوم) شکل ج. یک هرم کلیوی را نشان میدهد . در هرم کلیه، نفرون جای گرفته است. هر هرم شامل یک بخش قشری و یک بخش مرکزی است.بخش قشری به خاطر وجود گلومرول دانه دار دیده میشود . و بخش مرکزی به خاطر وجود لوله جمع کننده ادرار، مخطط دیده میشود. شکل د. در شکل، یک لوله جمع کننده ادرار وجود دارد که چند نفرون مواد زائد را به آن میریزند؛ پس میتوان گفت : تعداد نفرون ها از تعداد لوله های جمع کنندن ادرار بیشتر است. فعالیت ١_٧ تشریح کلیه گوسفند _اطراف کلیه یک کپسول یا پوشش وجود دارد. _هنگام برش کلیه از سطح محدب برش طولی میزنیم. _لگنچه به رنگ سفید دیده میشود. _لگنچه دارای انشعاباتی است که به آن ها ستون های کلیه گفته میشود. پس ستون های کلیه در لگنچه قرار دارند.در وسط لگنچه منفذ میزنای مشخص است. _در هر هرم تعداد بسیار زیادی نفرون وجود دارد. _سرخرگ ها و سیاهرگ های بین هرمی در ستون های کلیه دیده میشود. به ترتیب : سرخرگ کلیوی، سرخرگ بین هرمی،سرخرگ قوسی،سرخرگ شعاعی، سرخرگ آوران ساختار نفرون : خ خ مهم! شکل کشیده شده در تخته شب کنکور مرور شود!! سرخرگ آئورت یک انشعابی پیدا میکند که این انشعاب، سرخرگ کلیوی را میسازد.(آئورت،سرخرگ کلیوی،بین هرمی،قوسی،شعاعی،آوران) سرخرگ آوران :چون مواد را به داخل نفرون می آورد، آوران می گویند‌.پس سرخرگ آوران انشعابی از سرخرگ آئورت است! که هم دارای خون روشن (اکسیژن زیاد) و هم مواد دفعی زیادی دارد. آوران در داخل اولین بخش نفرون(محفظه بسته کپسول بومن) شبکه در هم پیچیده ای به نام گلومرول را میسازد (گلومرول همان شبکه مویرگی اول است که از آوران منشا گرفته) … از شبکه مویرگی اول سرخرگی خارج میشود که وابران نام دارد.(چون مواد را به سمت بیرون میبرد).در سرخرگ وابران مواد دفعی کم میشود، و دارای خون روشن است. وابران در اطراف لوله پیچ خورده نزدیک، لوله هنله و لوله ی پیچ خورده دور، تشکیل شبکه مویرگی دوم را میدهد. نکته : در اطراف کپسول بومن و لوله جمع کننده ادرار، شبکه دوم مویرگی وجود ندارد. همانطور که به ترتیب : سرخرگ آوران، شبکه مویرگی اول (گلومرول)، سرخرگ وابران در نفرون وجود دارد؛ یعنی سرخرگ_مویرگ_سرخرگ ، در فصل شش دوم : سرخرگ_مویرگ_سرخرگ در محدوده پوست کرم خاکی دیده میشود.زمانی که از قلب کرم خاکی سرخرگی با خون تیره خارج میشود، در مویرگ های پوست تبادلات گازی را انجام میدهد، و خونی روشن از سرخرگ خارج میشود.(سرخرگ با خون تیره – >خون تهویه شده ->سرخرگ با خون روشن) در مورد ماهی: سرخرگ شکمی_مویرگ های آبششی_سرخرگ پشتی. تشکیل ادرار – در این قسمت فقط تراوش تدریس شد_ واحد های سازنده ادرار(نفرون ها) با فرستادن و برگرداندن برخی مواد ادرار را نهایی میکنند. ٣ مکانیسم برای تشکیل ادرار وجود دارد که شامل: تراوش، به معنیه بیرون رفتن_ بازجذب_ترشح تراوش: از خون به نفرون بازجذب: از نفرون به خون ترشح: از خون به نفرون تراوش:خونی که از سرخرگ آوران وارد نفرون می شود فشاری دارد ؛ این فشار باعث بیرون راندن برخی از مواد میشود.این نیرو از طریق منافذ مویرگی (در شبکه اول مویرگی) بعضی مواد را بیرون می فرستد.-از خون به نفرون- پس میتوان گفت: ترواش، حرکت مواد از داخل خون در اثر فشار خون به سمت بیرون . (فصل شش دوم: سرخرگ: عاملی که باعث فشار خون می شود. سیاهرگ حجم خون را تأمین میکند) موادی که ترواش میشوند(در شکل ۵_٧): H٢O,نمک، اوره ،گلوکز،آمینو اسید ها ، HCO٣,یون هیدروژن. و بعضی از داروها(به بعضی از داروها دقت شود!)

دانلود قسمت ۶۷ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۶۷ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۶۷ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ۶٨ تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زائد (قسمت سوم) تدریس: ادمه توضیحات در مورد ساختار کلیه و ساختار نفرون، باز جذب، ترشح تدریس مراحل ٢ و ٣ مکانیسم ساخت ادرار ( بازجذب – ترشح ) : √ بررسى موادى که بازجذب و ترشح مى شوند √ بررسى مکان بازجذب و ترشح مواد √ بررسى نوع بازجذب و ترشح مواد ( از نظر فعال یا غیر فعال بودن ) توضیح بیشتر: زمان : ٢٣:۵٨ دقیقه تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زائد ادامه توضیحات ساختار کلیه، نفرون ؛ باز جذب و ترشح همه ی مویرگ های بدن به جز مویرگ های کلیه در روز بیست لیتر مایع بین سلولی تراوش میکنند. (حدود ٩٠ درصد) و هفده لیتر به مویرگ ها بازگردانده میشود. سه لیتر در فضای میان بافتی باقی می ماند که اگر اختلاف ایجاد شود، موجب بیماری خیز یا ادم میشود. (فصل شش زیست دوم) در انسان کل پلاسمای خون در حدود ٣لیتر است ، حجم ماده تراوش شده به درون کپسول های بومن در هر شبانه روز تقریبا به ١٨٠ لیتر می رسد.یعنی شصت بار در روز تراوش انجام می شود (باز جذب ٩٩ درصدی دارد، یک درصد در نفرون دفع میشود) باز جذب به دو صورت انجام میشود : فعال،با مصرف ATP غیر فعال، بدون مصرف ATP باز جذب در *نفرون از لوله پیچ خورده نزدیک، لوله هنله و لوله پیچ خورده دور انجام میشود.از نفرون خون را به شبکه دوم مویرگی می برد. در مجاری جمع کننده ادرار هم باز جذب انجام میشود اما جزوی از نفرون نیست. توضیحات شکل ۵_٧ خیلی مهم! در لوله پیچ خورده نزدیک هم باز جذب فعال(گلوکز ،آمینو اسید، NaCl). و هم غیر فعال(–H٢O,HCO٣) وجود دارد. لوله هنله دو بخش دارد : نزولی، صعودی لوله هنله در بخش نزولی باریک میشود و در بخش صعودی در محل پایین تر قطور می شود. اگر آب از نفرون به شبکه دوم مویرگی باز جذب شود، غلظت مواد موجود در نفرون بیشتر می شود.برای این که غلظت به هم نخورد، در بخش نازک صعودی لوله هنله NaCl به صورت غیر فعال باز جذب میشود. H٢O در بخش نازک نزولی هنله باز جذب میشود. وقتی باز جذب میشود مواد موجود در نفرون غلیظ میشود، باید تعادل به وجود آید ،پس در ادامه هم NaCl به صورت فعال باز جذب میشود. -HCO٣ و NaCl هم باز جذب غیر فعال (در لوله پیچ خورده نزدیک) و هم باز جذب فعال (در لوله پیچ خورده دور) دارد. آب و اوره کاملا به صورت غیر فعال باز جذب می شود. آب در بخش نازک نزولی هنله به صورت غیر فعال باز جذب می شود. در شکل، شبکه دوم مویرگی به هم می پیوندد ، سیاهرگ های کوچک را می سازند ، سیاهرگ های کوچک به همدیگر متصل می شوند و سیاهرگ کلیه را می سازند ، این سیاهرگ از کلیه خارج میشود ،و به سیاهرگ های بقیه اندام ها متصل میشود ، بعد بزرگ سیاهرگ زبرین که زبرین هم به سمت قلب ، به دهلیز راست میریزد که خون تیره (O٢ کم است چون مصرف شده) و مواد دفعی کمی دارد. بازجذب از لوله جمع کننده ادرار به مایع میان بافتی ادامه دارد. که در شکل، اوره و آب در یک کادر قرار دارد، بخش کمی از اوره باز جذب می شود و به فضای میان بافتی می رود،(اوره باید کمی در بدن باشد تا بتواند سیکل دفع مواد را دوباره به گردش در بیاورد.اگر اوره نباشد ممکن است دفع مواد کند تر انجام گیرد. ترشح : موادی که ترشح دارند مقدار دفعشان بیشتر از مقدار تراوش آن هاست.یعنی موادی که باید به مقدار خلی زیاد دفع شوند علاوه بر تراوش ، به مقدار بیشتر نیز ترشح میشوند. در لوله پیچ خورده نزدیک بعضی سم ها و یون هیدروژن ،و در لوله پیچ خورده دور بعضی از داروها ،یون هیدروژن و سموم ترشح می شود. ترشح : یون ها ،مثل یون پتاسیم، هیدروژن،سدیم،و کلر بعضی از سموم مانند سیانید،آرسنیک، حشره کش ها،سم باکتری ها مثلا ، کلستریدیوم بوتولینم -باکتری ای که ایجاد بیماری بوتولیسم میکند_ کورینه باکتریوم دیفتریا که عامل بیماری دیفتری است، این باکتری در گلو رشد میکند ولی سمش روی اعصاب ،قلب کبد و کلیه اثر میگذارد. در ادامه تشکیل ادرار : ادرار از لوله های جمع کننده ادرار به لگنچه ریخته میشود.ادرار از لگنچه وارد میزنای میشود ،سپس وارد مثانه و از طریق میزراه دفع می شود نکات : ** تراوش فقط در کپسول بومن انجام میشود. در پیچ خورده نزدیک بازجذب انجام میشود .(NaCl,گلوکز، آمینو اسید به صورت فعال ، آب ،-HCO٣, به صورت غیر فعال باز جذب میشود.لوله پیچ خورده نزدیک ترشح هم دارد. بخش نازک نزولی هنله : باز جذب اب(همیشه غیر فعال) بخش نازک صعودی هنله : باز جذب غیرفعال NaCl بخش قطور صعودی لوله هنله ،NaCl بازجذب فعال **در لوله پیچ خورده دور NaCl باز جذب فعال تمام باز جذب های لوله پیچ خورده دور فعال است)

دانلود قسمت ۶۸ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۶۸ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۶۸ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ۶٩ تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زائد (قسمت چهارم) تدریس: کلیه مصنوعی (دیالیز)، نکات ترکیبی نفرون، تنظیم هموستازی با کلیه ها، تنظیم آب، تنظیم نمک خون، تنظیم اسیدیته خون، تخلیه ادرار، مکانیسم تخلیه ادرار آخرین قسمت فصل ٧ زیست یک نکات تکمیلى خشگل و حرفه اى نفرون ( مثال: اثر هورمون ها بر عملکرد نفرون ) تنظیم هوموستازى توسط کلیه : ١.تنظیم آب ٢.تنظیم. نمک خون ٣.تنظیم. اسیدیته خون بررسى مکانیسم تخلیه ادرار همراه با نکات تکمیلى بررسى کلیه مصنوعى ( دیالیز ) ( فعالیت ٢-٧ کتاب درسى )

دانلود قسمت ۶۹ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۶۹ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۶۹ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ٧٠ فصل اول پیش دانشگاهی- پروتئین سازی (قسمت اول) توضیح بیماری آلکاپتوئوریا زمان : ١٩:٢٣ فصل ١ پیش دانشگاهی پروتئین سازی الف )توضیحات مربوط به بیماری آلکاپتونوریا و نامگذاری این بیماری ١- بیماری اوتوزومی مغلوب ( فصل٨سوم) ٢- این بیماری بعلت وجود آلکاپتون در ادرار میباشد ٣- ادرار افراد مبتلا در مجاورت فقط فقط فقط هوا به رنگ سیاه دیده میشود ب) توضیحات مربوط به کپک نوروسپوراکراسا و پایه گذاری نظریه یک ژن یک آنزیم توسط گرو ١- کپک نوروسپوراکراسا : هتروتروف , جزء آسکومیست ها : ١-تک سلولی ٢- پرسلولی مطابق با صفحه ی ۵ کتاب درسی

دانلود قسمت ۷۰ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۷۰ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۷۰ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ٧١ فصل اول پیش دانشگاهی- پروتئین سازی (قسمت دوم) آزمایش های بیدل و تیتوم زمان : ٣٢:۵٧ فصل ١ پیش دانشگاهی پروتئین سازی قسمت ٢ الف ) شرح آزمایش های بیدل و تیتوم —> قرار دادن نوروسپورا در میحط کشت حداقل میحط کشت حداقل : ویتامین بیوتین , شکر , نمک نیتروژن دار محیط کشت حداقل شامل موادی است ک قارچ نمیتواند بسازد و ما آنرا بوجود میاریم ب ) محیط کشت کامل : برای اطمینان از زنده بودن هاگها ک به معنی توانایی میوز و میتوز است ١ بار میوز و ۴ بار میتوز یا ١ بار میوز و یک نسل میتوز ج ) آرژنین ​

دانلود قسمت ۷۱ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۷۱ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۷۱ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ٧٢ فصل اول پیش دانشگاهی- پروتئین سازی (قسمت سوم) رمزهای وراثتی در این بخش در مورد رمزهای وراثتی صحبت می کنیم، کد چیه کدن چیه ؟ چند نوع کدن داریم، چطور فهمیدن انواع کدن ها رو و چگونه انواع رمزها مشخص شد. در جلسه ی بعدی کلی تست و سوال حل خواهیم کرد. زمان: ٩:۴۶ رمز های وراثتی. DNA: دارای ۴ نوکلوئتید. پروتئین: ٢٠ نوع آمینواسید اگر نوکلئوتید ها سه حرفی کنار هم قرار بگیرند، ۶۴ نوع رمز می دهد. و از ٢٠ بیشتر است. پس فهمیدند رمز ها ٣ حرفی هستند رمز های سه حرفی روی DNA می گن کد رمز های سه حرفی روی mRNA رو می گن کدون. در اینصورت یک آمینواسید دارای چند رمز(بیش از یک رمز) است. مثلا فتیل آلانین UUU – UUC از این ۶۴ نوع رمز سه تای آنها بی معنی هستند.( UAA-UAG-UGA) یعنی برای آنها آمینو اسیدی وجود ندارد.

دانلود قسمت ۷۲ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۷۲ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۷۲ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ٧٣ فصل اول پیش دانشگاهی- پروتئین سازی (قسمت چهارم) تدریس رونویسی مباحث: آنزیم، یوکاریوت، پروکاریوت، RNA، تفاوت رونویسی با همانندسازی، رونویسی و نحوۀ ساخت انواع RNAها

دانلود قسمت ۷۳ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۷۳ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۷۳ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ٧۴ فصل اول پیش دانشگاهی- پروتئین سازی (قسمت پنجم) تکمیل رونویسی توضیح داده شده در جلسات قبل به همراه نکات آن ، همچنین تدریس ساختار پر مانند که در مورد سلول تخمی یک دو زیست در کتاب درسی مطرح شده است . ادامه رونویسی نکات مهم رونویسی چه کارایی انجام میشه و چ نکات ریزی داره اگر DNAتحت اثرآنزیم RNAپلیمراز تیپ ١قرار بگیره RNAایی ساخته میشه بنام rRNA اگرDNAتحت اثر آنزیم RNAپلیمراز تیپ ٢قرار بگیره RNAایی ساخته میشه بنام پیش ساز mRNA رو ب ما میده و برخی از sRNAهای کوچک اگر DNAتحت اثر آنزیم RNAپلیمراز تیپ٣ قرار بگیرهRNAایی ساخته میشه بنام tRNA و برخی دیگر ازsRNA راه انداز هر ژن توسط یک نوع آنزیم RNAپلیمراز شناسایی میشود ولی RNAپلیمراز میتواند بیش از یک راه انداز را شناسایی کند توضیح کامل ساختارهای پرمانند توضیح شکل١-۴کتاب درسی رونویسی یک ژن در سلول تخم یک دوزیست آزمایش نیزنبرگ محتویات لوله آزمایش

دانلود قسمت ۷۴ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۷۴ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۷۴ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ٧۵ فصل اول پیش دانشگاهی- پروتئین سازی (قسمت ششم) تدریس ترجمه که دارای سه بخش شروع ، ادامه و پایان که هر سه بخش در این جلسه به طور کامل پوشش داده خوهد شد به طوری که دانش آموز با وجود توضیحات پیچیده و سخت کتاب درسی در این مبحث به راحتی آن را متوجه خواهند شد. ◀بررسی فرآیند ترجمه •••••●•••••●•••••●•••••●•••••●•••••●•••••●•••••● ?رمزهای مهم صفحه ١٣ ?سیستئین: UGC, UGU ?کدون های پایان: UAA , UGA , UAG ?کدون آغاز(متیونین): AUG ?انواع RNA: ?rRNA: تنها آنزیم غیر پروتئینی است ک کارش برقراری پیوند پپتیدی بین آمینواسیدهاست ?mRNA: دارای توالی ٣ حرفی از نوکلئوتیدهاست ک کدون نام دارد ?tRNA: ?١. درسلول ساختار سه بعدی Lمانند دارد ?٢.ساختار دو بعدی آن برگ شبدری نام دارد ?٣.تنها RNAای است ک پیچ خوردگی دارد=> در بعضی بخش ها داری پیوند هیدروژنی است ?۴. ۴بازو دارد ک فقط ٣ تای آنها حلقه دارند و بازوی چهارم ک فرعی است حلقه ندارد و همان سمتی قرار میگیرد ک توالیCCA قرار دارد ?۵.دارای توالی سه حرفی آنتی کدون استک جز ثابت در همه ی tRNA هاست ?۶.دارای توالی CCAاست ک در همه یکسان میباشد و آمینواسید به آن متصل میشود ●●●●●•●●●•?ترجمه? فرآیندی است ک طی آن از اطلاعات موجود بر روی mRNA آمینو اسید ها کنار هم قرار میگیرند و رشته پلی پپتیدی ساخته میشود و شامل سه مرحله است. ?١.شروع: در این مرحله بخش کوچک ربیوزوم در مجاورت کدون آغاز به mRNAمتصل میشود و اولین tRNA که tRNAی آغاز گر نام دارد وارد جایگاه Pمیشود و با کدون آغاز رابطه مکملی دارد و حامل متیونین است سپس بخش بزرگ ریبوزوم به بخش کوچک میپیوندد ?٢.ادامه: این مرحله با ورود دومین tRNAبه جایگاه A شروع میشود. آمینواسید موجود در جایگاهP ازtRNA جدا میشود و با آمینواسید موجود در جایگاهAپیوند برقرار میکند .tRNA موجود در جایگاهP به دلیل نداشتن آمینواسید ریبوزوم را ترک میکند و ریبوزوم به اندازه یه کدون بر روی mRNAبه جلو حرکت میکند ?٣. پایان:وقتی یکی از کدون های پایان وارد جایگاهAشود عامل پایان ترجمه در جایگاه A قرار میگیرد چون برای کدون های پایان tRNA نداریم.یک آنزیم پیوند بین آخرینtRNAموجود در جایگاه p را با رشته پلی پپتیدی قطع میکند و رشته رها میشود همچنین بخش کوچک و بزرگ ریبوزوم و mRNAنیز از هم جدا میشوند ⚠⚠نکات: اگر nتا کدون داشته باشیم n_١آمینواسید داریم و n_٢تا پیوند پپتیدی و حرکت ریبوزوم داریم از nتا کدون ، کدون آغآز وارد جایگاه A نمیشود و کدون پایان هم وارد جایگاه Pنمیشود ~ترجمه سه بخش داره: ١.شروع ٢.ادامه ٣.پایان اولا اینکه صفحه١٣ کتاب درسی خیلی مهمه حتما یادش بگیرید بهتون کمک میکنه ?سه تا پایان داریم: ▪️سیستءین ▪️تریپتوفان ▪️تیروزین ?دوتا اول پرولین رو بلد باشین ?دوتای اول لوسین ??و اما اصل کاریا: فنیل آلانین سیستءین ?rRNA ١.تنها آنزیم غیر پروتیینی ٢.کارش برقراری پیوند پپتیدی بین آمینواسیدها ⚫️mRNA پیکه؛مسنجره؛پپیام آوره چه پیامی میاره؟ اطلاعاتDNAب این منتقل میشن و اینه ک ساخت پروتیین رو انجام میده بصورت غیرمستقیم از DNA چی داره روش؟کدون ?tRNA ١.در ساختار سلول ساختار سه بعدی داره Lماننده ٢.ساختار ٢بعدی〰برگ شبدری ٣.تنها RNAک چین خوردگی داره ۴.بخاطر چین خوردگیش در بعضی از بخش ها پیوند هیدروژنی مشاهده میشود ۵.سه حلقه داره و۴تا بازو ۶.بازوی ١,٢.٣ در انتهاشون حلقه دارن ✔️ترجمه چیه؟ ➰اطلاعات درواقع کدون هایی ک روی mRNAوجود داره بیاد از روشون در واقع آمینواسید ساخته شه ب این روند میگن ترجمه ➰زبان نوکلءوتیدها ب زبان آمینواسیدها ترجمه بشه برگرده آمینواسید تولید بشه اینا کنارهم قرار بگیرند و در نهایت یه رشته ی پلی پپتیدی ساخته بشه ✖️ترجمه سه مرحله داره 〰شروع بخش کوچیکتر ریبوزوم در مجاورت کدون آغاز ب mRNAمتصل میشه ?دوتا جایگاه داره: ?جایگاهP برای پلی پپتید در حال ساخت? ?جایگاهA برای آمینواسید? 〰ادامه باورود tRNAحامل دومین آمینواسید ب جایگاه A؛مرحله ادامه شرو میشه 〰پایان وقتی یکی از کدون های پایان درون جایگاه A قرار گیرن؛ترجمه پایان میابد

دانلود قسمت ۷۵ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۷۵ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۷۵ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ٧۶ فصل اول پیش دانشگاهی- پروتئین سازی (قسمت هفتم) در این بخش از فصل ١ پیش دانشگاهی ( پروتئین سازی )، دو تا مبحث خیلی خوشگل رو بهت یاد می دم، بخش اول گسسته بودن ژن های یوکاریوتی و بخش دوم در مورد تنظیم بیان ژن در پروکاریوت ها ریزمباحث جلسه ٧۶زیست چهارم با تدریس استاد رحیمی ?بخش اول:گسسته بودن ژن های یوکاریوتی ?بخش دوم:تنظیم بیان ژن در پروتیین ✔️توضیح بیان ژن و ژن ها ?تو همه ی سلول های هسته بدن ما همه ی ژن هامون پیدا میشن ژن هموگلوبین تویدسلول های………>> پوست، چشم،مو و از جمله سلول های گلبول قرمز هم هست اما اینکه کجا بیان شد بسته ب این داره ک کجا بخواد استفاده بشه و اما بیان شدن یعنی چی⁉️ یعنی از روی اون ژن بیان یه محصول تولید کنن ✔️توضیح باکتری ا.کلای و پاراگراف مربوط ✔️توضیح تنظیم بیان ژن ها در پروکاریوت ها بر عهده اپران هاست ▪️توضیح کامل شکل ١-٩کتاب

دانلود قسمت ۷۶ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۷۶ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۷۶ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ٧٧ فصل اول پیش دانشگاهی- پروتئین سازی (قسمت هشتم) رسیدیم به بخش مهمه تنظیم بیان ژن از فصل ١ پیش دانشگاهی پروتئین سازی، که هم در پروکاریوت ها و هم در یوکاریوت ها می خواهیم بررسیش کنیم. ریزمباحث جلسه ٧٧زیست سال چهرم با تدریس استاد رحیمی ✔️بررسی تنظیم بیان ژن هم در یوکاریوت ها و هم در پروکاریوت ها ?تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها پیچیده تره ١.سلول های یوکاریوتی در مقایسه با سلول های پروکاریوتی از DNAبیشتری برخوردارند ٢.درپاسخ ب تحریکات محیطی،بعضی ژن های خودرا روشن و بعضی دیگر را خاموش میکنند ✔️اپران ها در سلول های یوکاریوتی وجود ندارن ٣.ب دلیل وجود غشای هسته پدیده رونویسی از پدیده ی ترجمه جداست غالبا تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها هنگام شروع رونویسی است ✔️توضیح کامل شکل ١-١٠ ✔️تنظیم بیان ژن پروکاریوت ها ١.در حضور گلوکز در بخش پایینی ٢.در غیاب گلوکز و در حضور لاکتوز در بخش بالای شکل

دانلود قسمت ۷۷ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۷۷ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۷۷ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ٧٨ فصل اول پیش دانشگاهی- پروتئین سازی (قسمت نهم) رسیدیم به بخش انتهایی فصل ١ پیش دانشگاهی ( پروتئین سازی )، امروز می خواهیم در مورد جهش حرف بزنیم که بخش فوق العاده مهمی هست. از کنکور حدود ٩٠، ٩١ به بعد سوالات جونداری از این مبحث مطرح میشه، ترکیب زیاد می دن، ریزمباحث جلسه ٧٨زیست با تدریس استاد رحیمی>> ♡بخش انتهایی پروتیین سازی))در مورد جهش صحبت شده ?جهش دونوعه: ١.جهش های کروموزومی ٢.جهش های ژنی یا نقطه ای ——–جهش های کروموزومی دو دسته هستن: ١.تغییر در ساختار ۴دسته س>> ?حذف ?واژگونی ?مضاعف شدن ?جا ب جایی ٢.تغییر در تعداد دوسته س>> ?۴۵کروموزومی ?۴٧کروموزومی جهش های ژنی دو نوعن>> ?نوع اول جانشینی:تغییر در تعداد نوکلءوتید ها نداریم ?نوع دوم تغییر در چارچوب:یک یا چند نوکلوءتید حذف یا اضافه شود ?جهش های نقطه ای سه نوع اثر دارن بی اثر؛ کم اثر؛پراثر

دانلود قسمت ۷۸ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۷۸ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۷۸ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ٧٩ فصل ٢ پیش دانشگاهی- مهندسی ژنتیک (قسمت اول) در این فیلم قراره توضیحات اولیه ی این فصل داده بشه، در مورد مهندسی ژنتیک توضیح می دیم، تحول ژنتیکی که در سال ١٩٧٣ اتفاق افتاد رو می گیم و در مورد موادی که تو مهندسی ژنتیک احتیاج داریم براتون صحبت می کنیم. ✎ ریز مباحث جلسه ٧٩ مدت زمان ٢١:۴١ ⚫️ آزمایش انجام شده در سال ١٩٧٣ توسط استانلی کوهن و هربرت بایر ⚫️ تحول پژوهشهای ژنتیک توسط ← استانلی کوهن و هربرت بایر ✔️ ژن قورباغه در طی مراحل انجام شده بوسیله ٢ نوع آنزیم rRNA پلیمراز شناسایی شد. ✔️ در پروکاریوتی ها ممکن است ساختارهایی از یوکاریوتی ها هم دیده شود. ✔️ اولین جانداری که دست ورزی شد ← E.coli ⚫️ مهم ترین اهداف مهندسی ژنتیک: ١.تولید ژن به مقدار زیاد فرآورده آن به مقدار زیاد ⚫️ مهندسی ژنتیک برای اینکه انجام شود یکسری ابزار نیاز دارد: ١.وکتور ٢.آنزیم محدود کننده ٣. آنزیم لیگاز ?١. وکتور وسیله ای است که با آن، ژن مورد نظر را وارد سلولی که مدنظرمان است میکنیم. ? معمولترین وکتورها : پلازمید ویروس ?پلازمید : ✔️ DNA حلقوی که در برخی باکتریها دیده میشود. ✔️DNA جانبیه ✔️ حاوی ژن هایی است که روی DNA اصلی وجود ندارند. ?٢.آنزیم محدود کننده : برش دادن دو طرف ژن را انجام میدهد(مثل قیچی) ولی هرجایی نمیتواند برش انجام دهد ?کجاها برش را انجام میدهد؟ ← توالی هایی وجود دارند به نام جایگاه تشخیص، آنزیم محدود کننده اینها را شناسایی میکنه و برش رو اونجا انجام میده بعد توالی های کوتاهی ایجاد میشود به نام ← انتهای چسبنده ?انتهای چسبنده : ✔️ روی DNA است نه RNA ← پس باز U ندارد ✔️ قندش دئوکسی ریبوز است. ✔️ دارای توالی های کوتاه ، تک رشته ای و فاقد پیوند هیدروژنی. ?آنزیم محدود کننده آنزیم باکتریایی هست ← برای ساخته شدنش rRNA پلیمراز پروکاریوتی فعالیت میکند ? آنزیم لیگاز : برقراری پیوند فسفو دی استر

دانلود قسمت ۷۹ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۷۹ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۷۹ آموزش با کیفیت متوسط

مباحث جزوه -> جزوۀ تکنولوژی زیستی یا مهندسی ژنتیک یا بیوتکنولوژی

دانلود جزوه

 

جلسه ٨٠ فصل ٢ پیش دانشگاهی- مهندسی ژنتیک (قسمت دوم) توی این بخش از تدریس انشا الله در مورد مراحل مهندسی ژنتیک با هم مفصل صحبت خواهیم کرد میدونم که بچه ها با ین مبخش یک مقدار مشکل دارند و من قول میدم داستان زیبایی رو براتون تعریف کنم که بتونیم به نحوه احسنت باهاش ارتباط برقرار کنیم

دانلود قسمت ۸۰ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۸۰ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۸۰ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ٨١ فصل ٢ پیش دانشگاهی- مهندسی ژنتیک (قسمت سوم) زیست پیش/فصل٢/ کاربردهای مهندسی ژنتیک در پزشکی که ۴ تا است. *تولید دارو:با کمک باکتریها در بیماریهایی که بعلت عدم توانایی بدن در ساخت یک نوع پرو تئین خاص است. *تولید واکسن بی خطر و توضیح تولید واکسن هرپس تناسلی با شکل. نکته:هرپس تناسلی یک ویروس جانوری است بنابراین از طریق آندوسیتوز وارد سلولهای ناحیه تناسلی می شود. *ژن درمانی:قرار دادن نسخه سالم از یک ژن درون سلولهای فردی که دارای نسخه ناقص از همان ژن است. کته:ژن ناقص خارج نمیشود و سلولهایی که ژن سالم در آنها قرار میگیرد باید تکثیر و تقسیم بالایی داشته باشند. *توالی و جایگاه ژنها:واژه ژنوم به کل محتوی DNA یک “گونه” گفته میشود. رمز ناهنجاری های روی کروموزوم X: “ترس کوپن ١٠” ژنهای پیوسته روی کروموزوم X که با هم به ارث میرسند نقض کننده قانون دوم مندل است. خود بیماری “زالی” اتوزومی است ولی “زالی -ناشنوایی” وابسته به جنس مغلوب که در بازوی کوچک کروموزوم X قرار دارد.

دانلود قسمت ۸۱ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۸۱ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۸۱ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ٨٢ فصل ٢ پیش دانشگاهی- مهندسی ژنتیک (قسمت چهارم) بخش انتهایی فصل دوم سال چهارم امروز میخوایم راجع به کاربردهای مهندسی ژنتیک در دامداری، کشاورزی و کلون کردن با استفاده از سلول های تمایزیافته و تخصصی صحبت کنیم، از این مبحث در کنکورهای اخیر سوالات زیادی داشتیم.

دانلود قسمت ۸۲ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۸۲ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۸۲ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ٨٣ فصل ۵ پیش دانشگاهی- ژنتیک جمعیت (قسمت اول) نکاتی که از ژنتیک فصل ٨ پیش لازم هست لابه لای فیلم تدریس میشه. ٠٨٣ مدت زمان:٣٢ دقیقه و ٢٩ ثانیه. *روخوانی ٢ صفحه اول فصل ۵ و اشاره به نکات مهم.(خودمان باید کتاب را کامل بخوانیم). *فرض میکنیم A و a آللهای غالب و مغلوب نسبت به یک صفت باشند.فراوانی آلل A را با (p= F(A و فراوانی آلل a را با (q=F(a نشان می دهیم. *روابط مهم: p+q=١ و p^٢+٢pq+q^٢=١ *در ژنتیک جمعیت هر جا ناخالص دیدیم می نویسیم ٢pq.(توجه کنید ٢ در ٢pq فراموش نشود). راه حل مسائل ژنتیک جمعیت (در اتوزومی ها): ١)اگر فراوانی آلل را داده باشند: مثلا فراوانی آلل غالب را داده باشد, آن را از ١ کم میکنیم و فراوانی آلل مغلوب را بدست می آوریم. ٢)فراوانی آلل را نداده باشد: I)جامعه متعادل باشد:از q^٢ که افراد مغلوب است q را بدست می اوریم و آن را از ١ کم میکنیم و فراوانی آلل غالب را بدست می آوریم. II) حالتی که نمی دانیم جامعه متعادل است یا نه(هر جامعه ای که باشد): F(A)=((AA٢)+(Aa١)+(aa٠))/٢k F(a)=((AA٠)+(Aa١)+(aa*٢))/٢k ##توضیح ٢k در مخرج فرمولهای بالا: k تعداد افراد جمعیت است و ٢ برای اینکه هر فرد برای بروز صفاتش به دو آلل نیاز دارد. ##توضیح جامعه متعادل:از q^٢ جذر می گیریم و q را بدست می آوریم سپس p را بدست می آوریم بعد با توجه به p و q حساب میکنیم ببینیم تعداد افرادی که به ما داده درسته یا نه. مثلا: ١۶% افراد جامعه مغلوبند: با این حساب افراد غالب خالص(AA) بدست می آید ٣۶% اگر در اطلاعات مسئله به جای ٣۶% مثلا گفته بود ٣۴% یعنی جامعه متعادل “نیست”. مثال)اگر فراوانی افرادمغلوب در جمعیتی در حال تعادل برابر ١۶% باشد نسبت افراد ناقل به خالص چیست؟ توجه:افراد غالب:AA+aa و افراد ناقل(َaA) توجه:در ژنتیک جمعیت هر جا ناخالص دیدیم می نویسیم ٢pq. جواب:١٢/١٣(١٢ بر ١٣) مثال)اگر صفت بال پروانه ای از رابطه غالب و مغلوبی پیروی کند و فراوانی آللها بصورت L=٣/۴ و l=١/۴ باشد, در جمعیتی در حال تعادل فراوانی ژنوتیپ خالص مغلوب چقدر کمتر از فراوانی ژنوتیپ ناخالص است؟ توجه:در ژنتیک جمعیت هر جا ناخالص دیدیم می نویسیم ٢pq. جواب:۵/١۶ مثال)در جمعیتی در حال تعادل, تعداد زنان و مردان برابرند.اگر فراوانی ژن تالاسمی(اتوزومی مغلوب) ٠,٠۵ باشد, فراوانی زنان ناقل این جمعیت چقدر است؟ جواب: p=١-٠,٠۵=٠.٩۵ , q=٠.٠۵ ١/٢٢٠,٠۵*٠.٩۵= ۴.٧۵% ##توجه: به ١/٢ ضرب کردیم چون نصف جمعیت زن است پس احتمال زن بودن ١/٢ است. مثال)اگر فراوانی آلل کوررنگی (وابسته به X مغلوب) در یک جامعه ٠,٢ باشد, چه نسبتی از زنهای این جامعه بیمارند؟چه نسبتی از مردهای این جامعه بیمارند؟ نکته:در قسمت اول سوال چون پرسیده چه نسبتی از زنها نباید به ١/٢ ضرب کنیم, چون خودش محدود کرده به زنها.,ولی در قسمت دوم مردها در کل جامعه مد نظر هستند پس باید در ١/٢ ضرب کرد. نکته:الل تالاسمی فقط روی کروموزوم X است و مردها فقط یک X دارند بنابراین یک آلل تالاسمی دارند. جواب قسمت اول: ٠,٢٠,٢=٠.٠۴ جواب قسمت دوم: ١/٢٠,٢=٠.١ مثال)اگر فراوانی افراد با نرمه گوش آزاد (غالب اتوزومی) , ٩١% باشد, مطلوبست پسران با نرمه گوش ازاد؟ جواب: غالب ٩١% پس مغلوب ٩% فراوانی آلل مغلوب ٠,٣ بنابراین: پسر با نرمه گوش آزاد ناخالص= ١/٢٢٠,٧*٠.٣=٠.٢١ —>جواب نهایی ٠.٢١ مثال)در یک جامعه متعادل فراوانی A=٠,۵ , B=٠.٢,O=٠.٣ است چه نسبتی از افراد جامعه حداقل یک آلل A دارند؟ نکته:برای گروه خونی سه نوع آلل باید روی دو جایگاه قرار بگیرند تا گروه خونی تعریف شود. توجه:در ژنتیک جمعیت هر جا ناخالص دیدیم می نویسیم ٢pq. جواب: ٧۵%=(٢٠,۵٠,٣)+(AA+AB+AO=٠.۵^٢+(٢٠,۵٠,٢

دانلود قسمت ۸۳ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۸۳ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۸۳ آموزش با کیفیت متوسط

مباحث جزوه زیست -> مباحث: مسائل مربوط به تعادل هاردی- واینبرگ، راهبرد حل مسائل ژنتیک جمعیت، عوامل تغییردهندۀ ساختار ژنی جمعیت، شارش ژن، انواع آمیزش غیرتصادفی، رانش ژن، انتخاب طبیعی، شایستگی تکاملی، اثر اتتخاب طبیعی بر جمعیت ها، صفات، نمودار توزیع نرمال، انتخاب جهت دار، نکات ترکیبی اسب، انتخاب پایدارکننده، نکات ترکیبی خرچنگ نعل اسبی، انتخاب گسلنده، نکات ترکیبی پرندگان، استمرار گوناگونی در جمعیت ها، نوترکیبی، کراسینگ اوور، برتری افراد ناخالص، نکات ترکیبی مالاریا، انتخاب وابسته به فراوانی، پروانه های مقلد، گونه، تعریف گونه، عوامل مؤثر در جدایی خزانه های ژنی، عوامل جدایی گونه ها، سدهای پیش زیگوتی، سدهای پس زیگوتی، پیدایش گونه های جدید

دانلود جزوه

 

جلسه ٨۴ فصل ۵ پیش دانشگاهی- ژنتیک جمعیت (قسمت دوم) این جلسه تکمیلی جلسه ی ٨٣ هست، که تو تدوین به دلایل فنی حذف شده بود. مدت زمان: ۶ دقیقه و ۵٣ ثانیه سوال)١۶% افراد جمعیت متعادلی مبتلا به بیماری کم خونی داسی شکلند(اتوزومی مغلوب),نسبت دختران ناقل در این جمعیت به تعداد افراد خالص چقدر است؟ نکته حل:دختر بودن->١/٢ و وقتی میگه ناقل یعنی ٢pq . جواب:۶/١٣ سوال)در جمعیتی ١٠٠ تایی, ٧٠ تا گل قرمز داریم, ٢٠ تا صورتی و ١٠ تا سفید.فراوانی آلل رنگ قرمز گلبرگ چقدر است؟ نکته حل: با استفاده از فرمول F(R)=((RR٢)+(RW١)+(WW*٠))/٢k که جلسه قبل توضیح داده شد براحتی قابل حل است. جواب: ٠,٨= (F(R سوال)٨% از یک جمعیت پسران زال هستند.(زالی اتوزومی مغلوب است) چند درصد از افراد جمعیت در ژنوتیپ خود آلل زالی را دارند؟ نکته حل:احتمال پسر بودن ١/٢ است پس ٨% را در ٢ ضرب میکنیم تا تعداد کل افراد زال در جمعیت بدست آید یعنی cc یا همان q^٢ را بدست می آوریم و سپس براحتی مانند مثالهای قبل cc+٢Cc را بدست می آوریم. جواب:۶۴%

دانلود قسمت ۸۴ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۸۴ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۸۴ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ٨۵ ژنتیک جمعیت (قسمت سوم) در این بخش می خواهیم مفصل در رابطه با مسائل وابسته به جنس با هم صحبت کنیم. مدت زمان: ۲۵:۳۰ دقیقه در این جلسه به حل مسایل وابسته به جنس می پردازیم: برای مسایل وابسته به جنس دو حالت داریم: ۱- فراوانی آلل ها را داشته باشیم ۲- فراوانی افراد را داشته باشیم. در مورد ۱ در جلسه قبل توضیح داده شد. در مورد ۲ الف- ابتدا یک مستطیل رسم کرده و در آن مردان و زنان و جامعه را مشخص می کنیم. ب- اطلاعات مساله را در آن پیاده می کنیم. نکات: بدون فراوانی الل هیچ کاری نمیشه کرد. برای بدست آوردنش باید فراوانی الل را در خود آن جمعیت حساب کنیم. اگر از جمعیت مرد یا زن به جمعیت کل برویم ضربدر ۰.۵ و اگر از جمعیت کل به جمعیت مرد یا زن برویم در ۲ ضرب می کنیم. یادتون باشه: فراوانی الل ها در مردها و زنان یکسان است. نکته مهم اینه که مردا چون یک کروموزوم x دارن از هر الل یکی میگیرن. بررسی چند تست. در اخر نیز یک مسیله به عهده خود دانش آموز قرار داده می شود.

دانلود قسمت ۸۵ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۸۵ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۸۵ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ٨۶ ژنتیک جمعیت (قسمت چهارم) ادامه ی عوامل برهم زدن تعادل، رانش ژن، اثر بنیان گذار و متن کتاب رو با هم میریم جلو مدت زمان: ۱۵:۱۵ دقیقه در این جلسه به باقی عوامل برهم زدن تعادل می پردازیم و طبق متن کتاب باهم مریم جلو: ابتدا به حل مسیله داده شده د ر جلسه قبلی پرداخته شد. آمیزش غیر تصادفی: احتمال آمیزش هر فرد با هریک از افراد دیگر یکسان باشد ینی فنوتیپ و ژنوتیپ فرد در آمیزش با افراد دیگر تعیین کننده نیست که در جمعیت های طبیعی چنین چیزی ممکن نیست. نکته: در این نوع آمیزش اگرچه تعادل بهم میخورد ولی فراوانی الل ها تغییری نمیکند. انواع امیزش های غیر تصادفی: الف- درون امیزی: محتمل تر بودن آمیزش میان خویشاوندان نزدیک با سایر افراد نکته: این آمیزش سبب افزایش فراوانی افراد خالص و کاهش فراوانی افراد ناخاص می شود. شدیدترین حالت آن: خودلقاحی نکته: در خود لقاحی فراوانی افراد ناخالص در هر نسل نصف می شود. ب- آمیزش همسان پسندانه: احتمال آمیزش بین افرادی که {فنوتیپ} یکسان دارند بیشتر است. نکته: جمعیت به زیر گروه فنوتیپی تقسیم می شود. مثلا افراد قد بلند و قد کوتاه جمعیت را به دو زیر گروه قد بلند و قد کوتاه تبدیل می کند. نکته: تبادل ژن بین آنها کمتر صورت می گیرد. نکته: فراوانی افراد ناخالص کاهش می یابد. ج- آمیزش ناهمسان پسندانه: خیلییییییییییییی مهم افراد همانند با هم آمیزش نمی کنند. تنها موردی در بین آمیزش های غیر تصادفی که فراوانی افراد ناخالص افزایش می یابد. مثال: گل شبدر برای یادگیری بهتر این تیتر از فیلم های تولید مثل نهان دانگان استفاده کنید. ۴- رانش ژن: فراوانی آلل ها در خزانه ژنی جمعیت های کوچک کاهش و حتی حذف می شود. شکل رانش خیلی مهمه. باعث کاهش تنوع در محیط می شود. مثل چیته های افریقایی حواست باشه چیتاهای افریقایی مهره دارن. ۵- انتخاب طبیعی: هرفرد چقدر احتمال بقا و تولید مثل دارد. برلی توصیف کمی درباره اثر انتخاب طبیعی ما شایستگی تکاملی رو تعریف می کنیم: ینی سهم نسبی هر فرد در تشکیل خزانه ژنی نسل بعد چقدر است. موفق ترین گروه عدد ۱ و هرچه ضعیف تر باشه عدد به ۰ نزدیک میشه. نکته مهم: الل های نامطلوب مغلوب آهسته تز الل های نامغلوب غالب از جمعیت حذف میشن. چون اللهای نامغلوب می تونن خودشون رو بین الل های غالب مخفی کنن و الل غالب اجازه نده که اونا خودشون رو در جمعیت نشون بدن.

دانلود قسمت ۸۶ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۸۶ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۸۶ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ٨٧ ژنتیک جمعیت (قسمت پنجم) ژن خودناسازگار شبدر در این جلسه، در مورد شبدر و ژن های خودناسازگار صحبت خواهیم کرد. براتون بهترین هارو از خدا خواستارم. ریز مباحث جلسه ۸۷ قسمت پنجم ژنتیک جمعیت مدت زمان: ۲۱:۳۰ دقیقه آمیزش غیر تصادفی شامل: ۱- درون آمیزی ۲- همسان پسندانه ۳- ناهمسان پسندانه (خیلیییی مهم) مثال کتاب درمورد آمیزش ناهمسان پسندانه گیاه شبدر است که این گیاه دیپلوءید است. برای هر صفت ۲ جایگاه آللی دارد و برای تصاحب این دو جایگاه چندین آلل وجود دارد. برای تولید مثل گیاه شبدر جنس نر و جنس ماده نیاز است. جنس نر از دو بخش بساک و میله تشکیل شده. در بساک طی میوز ۲ آنتروزوءید تولید می شود. و این آنتروزوءید ها روی کلاله مادگی قرار می گیرند و و کلاله مادگی تعیین می کند که لوله گرده تشکیل خواهد شد یا نه. از آنجا که ژن های گیاه ناسازگار هستن به محض اینکه کوچکترین شباهت را پیدا کند لوله گرده تشکیل نخواهد شد. اگر شبدر نر w١ w٢ و شبدر ماده w٢ w٣ باشد قطعا آنتروزوءید w١ می تواند لوله گرده تشکیل دهد چون ژن آن شبیه ژن های شبدر ماده نیس. نکته: به هنگام لقاح هم سلول تخم ۲n تشکیل میشه و هم سلول تخم ۳n ژنوتیپ سلول ۲n می تواند شبیه ژنوتیپ شبدر نر باشد ولی شبیه شبدر ماده هرگز نکته: به هیچ عنوان در شبدر ژنوتیپ هموزیگوت نداریم. شبدر ماده در کلاله خود حتما بیش از ۱ نوع آلل دارد. در تخم ۳n دو آلل یکسان از بخش ماده داریم. ژنوتیپ پوسته دانه شبدر شبیه ژنوتیپ والد ماده است. پس توجه کن که نمیتونه کمتر از دو نوع آلل داشته باشه. حل ۲ تست از موضوع گیاه شبدر

دانلود قسمت ۸۷ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۸۷ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۸۷ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ٨٨ ژنتیک جمعیت (قسمت ششم) درون آمیزی در این قسمت در مورد درون آمیزی، که شدیدترین اون خودلقاحی و مسائل صحبت خواهیم کرد که در کنکور سال ٩٣ و ٩۴ هم سوال داشته.

دانلود قسمت ۸۸ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۸۸ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۸۸ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ٨٩ ژنتیک جمعیت (قسمت هفتم) ادامۀ انفجار در فصل ۵ پیش دانشگاهی رو داریم، در این بخش میخوایم به آثار انتخاب طبیعی روی جمعیت ها بپردازیم که سه نوع اثر داره …

دانلود قسمت ۸۹ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۸۹ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۸۹ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ٩٠ ژنتیک جمعیت (قسمت هشتم) در این قست از فصل ۵ میخوایم راجع به استمرار گوناگونی در جمعیت ها صحبت کنیم، مباحثی همچون نوترکیبی، کراسینگ اوور و در مورد برتری افراد ناخالص در انتخاب وابسته به فراوانی روخوانی و توضیح خواهیم داشت.

دانلود قسمت ۹۰ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۹۰ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۹۰ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ٩١ ژنتیک جمعیت (قسمت نهم) ادامه فصل پنجم پیش دانشگاهی با هم حرف می زنیم بخش چهارم این فصل در مورد گونه زایی با هم حرف می زنیم، گونه ها چه جوری به وجود میاد، تعریف گونه رو باهم یاد می گیریم، چه جوری از هم جدا می مانند، چه عواملی کمک می کنه که اختلال ژنتیکی صورت نگیره و گونه ها از هم جدا باشند حیوانات عجیب غریب نداشته باشیم و در موردش کلا حرف می زنیم و عواملی که باعث می شه گونه های جدیدی به وجئد بیاد امروز مباحث مهمی دارین توصیه می کنم که فیلم رو خیلی خیلی خیلی خوب و با دقت نگاه کنید و احتمالا مدت زمانشم طولانی تر باشه

دانلود قسمت ۹۱ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۹۱ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۹۱ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ٩٢ ژنتیک و خاستگاه آن (قسمت اول) فصل هشتم سال سوم: ژنتیک مندلی تدریس: روابط بین آلل ها و انواع صفات همون فصلی که قولش رو بهتون داده بودم، امروز انفجار زیست داریم، قراره دیدتون نسبت به ژنتیک عوض شه. در بخش اول این فصل درباره روابط بین آلل ها، غالب و مغلوب، … صفات و چندژنی و تک ژنی و … صحبت خواهیم کرد.

دانلود قسمت ۹۲ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۹۲ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۹۲ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ٩٣ ژنتیک و خاستگاه آن (قسمت دوم) محاسبۀ انواع ژنوتیپ و فنوتیپ در اتوزومی ها به همراه چند نمونه سوال

دانلود قسمت ۹۳ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۹۳ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۹۳ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ٩۴ ژنتیک و خاستگاه آن (قسمت سوم)

دانلود قسمت ۹۴ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۹۴ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۹۴ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ٩۵ ژنتیک و خاستگاه آن (قسمت چهارم)

دانلود قسمت ۹۵ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۹۵ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۹۵ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ٩۶ ژنتیک و خاستگاه آن (قسمت پنجم)

دانلود قسمت ۹۶ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۹۶ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۹۶ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ٩٧ ژنتیک و خواستگاه آن (قسمت ششم) در این قسمت در مورد پیوستگی و کراسینگ اوور صحبت میکنیم و چند نمونه سوال از مسائل نوترکیبی حل خواهیم کرد که مربوط به جلسه قبل هست.

دانلود قسمت ۹۷ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۹۷ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۹۷ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ٩٨ ژنتیک و خواستگاه آن (قسمت هفتم) در این قسمت چند تست از پیوستگی و کراسینگ اوور حل خواهیم کرد.

دانلود قسمت ۹۸ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۹۸ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۹۸ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ٩٩ ژنتیک و خاستگاه آن (قسمت هشتم) در این کلیپ دربارۀ تفاوت ژنوتیپ و فنوتیپ افراد F٢ (نسل دوم) نسبت به P و F١ صحبت خواهیم کرد و در مورد ژنتیک حشرات و جانداران توی ٣ نسل با هم بررسی هایی خواهیم کرد و چند تست کنکور حل خواهیم کرد.

دانلود قسمت ۹۹ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۹۹ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۹۹ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ١٠٠ ژنتیک و خاستگاه آن (قسمت نهم) در این فیلم بیماری ها راجع به بیماری ها مفصل خواهیم کرد. اتوزومی ها، وابسته به جنس ها، روش های حلش رو بهتون خواهم گفت. دو تا نکتۀ ریز هم براتون آماده کردم و فکر میکنم بتونم براتون چند تا تمرین هم حل کنم.

دانلود قسمت ۱۰۰ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۰۰ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۱۰۰ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ١٠١ ژنتیک و خاستگاه آن (قسمت دهم) تو این بخش از فیلم های فصل هشت سال سوم ژنتیک مندلی در مورد راه حل بیماری ها و روش حلشون با هم صحبت خواهیم کرد و اطلاعات دقیقی رو سعی می کنم بهتون بدم یک مقداری فک کنم برسیم باهم سوال حل بکنیم

دانلود قسمت ۱۰۱ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۰۱ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۱۰۱ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ١٠٢ ژنتیک و خاستگاه آن (قسمت یازدهم) امروز می خوایم در مورد دودمانه صحبت کنیم یه مقدار مثال حل کنیم از تست های قبل از سال نود و خود سال نود و بعدشم تست های بعد از نود هم در اختیارتون خواهم بود می خوایم یههههههههههههههههه انفجارررررررررررررررر زیستی داشته باشیمممممممم

دانلود قسمت ۱۰۲ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۰۲ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۱۰۲ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ١٠٣ ژنتیک و خاستگاه آن (قسمت دوازدهم) سه چهارتا تست حرففففففففففففه ای می خوایم تو این بخش با هم حل کنیم از دودمانه های نود به بعد

دانلود قسمت ۱۰۳ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۰۳ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۱۰۳ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ١٠۴ قارچ ها(قسمت ١) در این جلسه به مبحث قارچ ها خواهیم پرداخت.

دانلود قسمت ۱۰۴ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۰۴ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۱۰۴ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ١٠۵ قارچ ها(قسمت ٢) در این قسمت در مورد چرخۀ تولید مثل قارچ ها حرف میزنیم، و بخش انتهایی فصل روابط همزیستی قارچ ها با سایر جانداران بررسی خواهیم کرد، این فصل بسیار مهمیه.

دانلود قسمت ۱۰۵ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۰۵ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۱۰۵ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ١٠۶ گیاهی سال دوم – بافت های گیاهی(قسمت ١) امروز با مبحث گیاهی سال دوم در خدمت شما هستیم

دانلود قسمت ۱۰۶ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۰۶ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۱۰۶ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ١٠٧ گیاهی – بافت های گیاهی(قسمت ٢) – نقل و انتقالات (قسمت اول) ادامه ی فصل سوم گیاهی سال دوم

دانلود قسمت ۱۰۷ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۰۷ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۱۰۷ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ١٠٨ گیاهی – بافت های گیاهی(قسمت ٣) – نقل و انتقالات مواد در گیاهان (قسمت دوم) در این قسمت میخوایم به نقل و انتقالات مواد در گیاهان بپردازیم.

دانلود قسمت ۱۰۸ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۰۸ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۱۰۸ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ١٠٩ دستگاه عصبی (قسمت اول) امروز یه انفجار زیستی دیگه داریم فصل دو سال سوم دستگاه عصبی همون طور که شما عزیزان خیلی از ما خواسته بودین بنده امروز خوشحالم در خدمتتون هستم با تدریس این فصل براتون بهترین ها رو آرزو میکنم محــــــــــــکم پر انرژی قــــــــــوی کم نیارین دور دور آخره مسابقست نزدیک کنکور داریم میشیم دیگه آخرایه اردیبهشته

دانلود قسمت ۱۰۹ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۰۹ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۱۰۹ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ١١٠ دستگاه عصبی (قسمت دوم) خوشحالم که دامه فصل دوم دستگاه عصبی خدمتتون هستم تو این بخش از این فصل در مورد ساختار و کار دستگاه عصبی حرف خواهیم زد، دستگاه عصبی مرکزیو میگیم، محیطی رو میگیم بخش های مختلف چه کارهایی انجام میدن رو درموردش حرف میزنیم ارتباطات بخش ها رو با هم حرف خواهیم زد یه سری نکات ترکیبی و خوشگل رو بهتون میگم و در مورد ساختار نخاع و یه شکل خیلی خوشگل صحبت میکنیم

دانلود قسمت ۱۱۰ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۱۰ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۱۱۰ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ١١١ دستگاه عصبی (قسمت سوم) این فیلم آخرین قسمت از تدریس فصل دو سال سوم خواهد بود تو این فیلم در مورد مقایسه مغز مهره داران بررسی هایی رو انجام میدیم در موردشون صحبت میکنیم حشرات رو بررسی میکنیم و یک بخش فوق العاده مهم که همیشه دانش آموزان از ما می خواستن تشریح مغز گوسفند فوق العاده مهمه یه شکل خیلی خوشگل می خوام براتون بکشم و ترکیبش رو با یک شکل دیگه از این فصل انجام خواهم داد

دانلود قسمت ۱۱۱ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۱۱ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۱۱۱ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ١١٢ حــــرکت امروز یه انفجار زیستی با هم داریم فصل هشت سال دوم حرکت خیلی این فصل مهمه در مورد ماهیچه ها حرف میزنیم در مورد استخان صحبت میکنیم در مورد شنا کردن و پرواز کزدن رو بررسی میکنیم حرکت کرم خاکی رو قطعا تو دستور کارمون قرار میدیم و اولین جانداری که تو این فصل بررسی میشه جانداری به نام مورچه که در موردش کامل حرف خواهیم زد بند پاها و تعداد پاها ش حرف میزنیم بعد میرسیم به ماهی . . .

دانلود قسمت ۱۱۲ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۱۲ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۱۱۲ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ١١٣ حل تست از فصل ٢و٣ سال دوم تست هایی رو از فصل ٢ و ٣ سال دوم با هم کار خواهیم کرد. که در واقع این فصل ها فصل های سبک تری بودند تا به الان

دانلود قسمت ۱۱۳ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۱۳ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۱۱۳ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ١١۴ تکمیل تست های فصل ٣ سال دوم و چند تست از فصل ۵ سال دوم

دانلود قسمت ۱۱۴ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۱۴ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۱۱۴ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ١١۵ حل تست های فصل ۶ سال چهارم پیش دانشگاهی حل تست های فصل ۶ سال چهارم پیش دانشگاهی متن کتاب این درس خیلی مهمه

دانلود قسمت ۱۱۵ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۱۵ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۱۱۵ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ١١۶ حل تست های فصل ٧ سال چهارم پیش دانشگاهی حل تیپ تست های فصل ٧

دانلود قسمت ۱۱۶ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۱۶ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۱۱۶ آموزش با کیفیت متوسط

 

همه قسمت های این مجموعه آموزشی روی سایت قرارگرفته و شما عزیزان می‌تونین ازشون استفاده کنین

۳۶ دیدگاه ها

 1. با عرض سلام وخسته نباشید تدریسا فوق العاده عالی هستن واقعا خسته نباشید منکه عاشق زیست شدم ومسمم واسه پزشکی
  .لطفا فصل ۳ سال دوم هم تدریس بفرمایید

 2. سلام و خسته نباشی از این همه لطف و زحماتی که میکشید … با عرض پوزش فقط کی این مجموعه شما کامل میشه و اینکه شما تدریس دروس عمومی رو ندارید . با تشکر از زحمات شما

  • مشاور

   سلام
   خیلی ازت ممنونیم بابت دلگرمی که به ما میدی
   ایشالله تا آخر فروردین ماه تمامی قسمت های این مجموعه بر روی سایت قرار میگیره.
   برنامه های خیلی خوبی هم برای فیلم های دروس عمومی داریم که ایشالله از اول سال ۹۶ استارت زده میشه. فیلم های استادهای خیلی خوبی رو قرار روی سایتمون قرار بدیم. حتما وقتی روی سایت گذاشتیمشون ازشون استفاده کن که خیلیییییی معرکن تدریس ها 🙂

 3. با سلام و عرض خسته نباشید …..
  آقا من واقعا درکم نسبت به خوندن زیست و روش مطالعه ام با دیدن این فیلم ها بهتر شده
  امیدوارم خدا به همه عوامل علی الخصوص استاد عزیزم آقای رحیمی اجر بده
  ممنون بابت زحمات منتظر اتمام بخش ها هستم با تشکر
  برای شیمی به نظر شما کدوم استاد بهتر میتونه به کسی که شیمی اش در حد نرمال کمک کنه؟

 4. بی نهایت عالی
  بابت همه ی زحماتتون خیلی ممنونتونیم خدا قوت خسته نباشید
  اجرتون با خدا

 5. فقط میتونم بگم ایشالا خیر ببینین فصلایی که من توی این یکی دوسال همش ازشون فرار میکردمو هرکدومو توی دوسه ساعت یاد گرفتمو نکته برداریم کردم خیلی خوبین.خیلیییی مرسیییی

  • مشاور

   خداروشکر که این فیلم ها انقدر برات مفید بوده و به خوبی ازشون استفاده کردی.
   ممنون که با پیامت به تیممون کلی انرژی دادی و خوشحالمون کردی.

 6. با سلام دیگه چیزی به این قسمت ها اضافه نمیشه ؟

  در ضمن میشه فصل ۸ سال دوم زیست ۱ رو هم تدریس کنید؟؟ یا اگه هست بگین تو کدوم جلسه است ممنونم بابت زحماتتون اجرتون با حضرت عباس

 7. سلام ببخشید پخش ویدیو ها با رضایت اقای رحیمی هست؟
  ممنون میشم سریع جواب بدید

 8. سلام،
  واقعا دمتون گرم،عالیه فیلما،
  تشکر ویژه هم از آقای رحیمی برای تدریس خوبشون?
  فیلم بقیه ی فصل ها رو میذارین؟ کی؟

  • مشاور

   سلام
   مرسییییی
   بله به زودی تکمیلش میکنیم
   درس های اختصاصی و عمومی دیگه ای هم به زودی اضافه میشه. توصیه میکنم حتما از اونا هم استفاده بکنی

 9. سلام واقعا عااالیه ممنونم ازتون و از اقای رحیمی ب خاطر تدریس فوق العادشون من رشته م‌ریاضی بوده ک میشه گفت تا الان زیست رو اونجوری ک باید نفهمیده بودم اما با دیدن این فیلم ها خیلییی اطلاعاتم‌بیشتر شده مرررسییی?

  • مشاور

   سلام
   ممنووووووون که با پیامت به ما انرژی میدی و برای ادامه کار دلگرممون میکنی.
   خیلی خوشحالیم که تونستیم کمکت کنیم و از دیدن این فیلم ها لذت بردی.
   خیلییییی زیاااااددد موفق باشی 🙂

 10. با سلام. ببخشید این تدریسایی که گذاشتید جامع هستن یا جمع بندی؟ ممنون میشم پاسخ بدین.. و اینکه کامل هستن؟ کل زیست رو آموزش داده؟

  • مشاور

   سلام
   تدریس ها جمع بندی خیلی جامع هستن. تعداد کل قسمت ها ۱۱۴ قسمت هستش که به زودی تمامی قسمت ها روی سایت قرار میگیرن. تمام مباحث زیست به صورت کامل با تدریس خیلی خیلی عالی تدریس شدن و به شدت پیشنهاد میکنم که از این فیلم ها استفاده کنین. اگر کامنتای بچه ها رو هم بخونین متوجه میشین که چقدر از فیلم ها راضین و لذت بردن ازشون

 11. سلام .. واقعا نمیدونم چطور تشکر کنم ..بعد چهار سال برگشتم به سمت کتابای دبیرستان اگر شما نبودید یه تستم نمیتونستم بزنم ممنون ک هستین .تشکر بابت صرف این همه انرژی ممنون بابت تدربس عالی ممنون از همه آلایی ها .???

  • محمدرضا حقیقی

   سلام
   خداروشکررررر که فیلما انقدر برات مفید بوده و ازشون لذت بردی
   خیلی با پیامت خوشحالمون کردی و بهمون کلییی انرژی مثبت دادی 🙂

 12. سلام ببخشید پس کی اپدیت میکنید بقیشو اگه دوباره اپدیت نمیشه با این تدریس شروع نکنیم ممنون

  • مشاور

   سلام
   طی دو سه هفته آینده تمامی قسمت هاش روی سایت آپلود میشه و میتونی از بقیه قسمت ها هم استفاده کنی 🙂

 13. سلام ببخشیدلینک قسمت ۷۱گزاشته نشده ممنون میشم درست کنید

 14. سلام اگه میشه فیلم فصل دوم زیست سال دوم هم بزارید ممنون فیلم ها خیلر عالی بودن

 15. سلام , خدا خیرتون بده انشاالله . من یه پسر هفت ماهه دارم و با وجود کلی مشغله دارم دوباره درس میخونم و هدفم رشته پزشکی هست لطفا واسم دعا کنید . یه سوال داشتم کی کل مباحث زیست رو تکمیل میکنین ؟ ممنونم

  • مشاور

   سلام
   خیلییی خیلییی خوشحالیم که مطالب سایت و فیلم ها براتون مفید واقع شدن. ان شالله حتماااا به به پزشکی میرسین با تلاشی که دارین میکنین.
   تا یکی دو هفته آینده حتما تمامی قسمت ها توی سایت آپلود میشن و میتونین ازشون استفاده کنین.

 16. ببخشید درس فیزیک استاد طلوعی رو هم بصورت کامل میزارید؟اگه اره زمانش کی هست

  • مشاور

   برای درس فیزیک فیلم های استاد فدایی فرد رو میخوایم بذاریم که واقعااااا معرکن. بارگذاری فیلما تو سایت شروع شده و انشاالله تا آخر تابستون همه قسمتاش قرار میگیره.

 17. خدا خیرتون بده. عالی بود. مث همیشه موفق باشین