خانه / فایل ها / جزوه / زیست شناسی / دانلود رایگان فیلم آموزش جامع زیست کنکور (قسمت های ۱ تا ۶۰)(به روز شده در ۲۹ دی)
فیلم آموزش زیست کنکور

دانلود رایگان فیلم آموزش جامع زیست کنکور (قسمت های ۱ تا ۶۰)(به روز شده در ۲۹ دی)

فیلم های آموزشی رایگان آموزش جامع زیست کنکور رو براتون آماده کردیم و میتونین این فیلم ها رو به صورت رایگان از همراه کنکور دانلود کنین.مدرس پوریا رحیمی دبیر برجسته زیست کنکور کشور.دانلود در ادامه مطلب

فیلم آموزش دروس پایه و پیش دانشگاهی زیست کنکور کنکور توسط جناب آقای پوریا رحیمی به صورت رایگان برای شما آماده دانلود شده و میتونین این فیلم ها رو از سایت همراه کنکور دانلود کنین.

 

جلسه ١ -> فصل ششم زیست ١: گردش مواد معرفی استاد تفاوت گردش مواد و گردش خون تک سلولی ها و گردش مواد ساده ترین گردش مواد گردش مواد کیسه تنان گردش مواد عروس دریایی

دانلود قسمت ۱ آموزش زیست با کیفیت عالی (۳۳۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۱ آموزش زیست با کیفیت بالا (۳۸ مگابایت)

دانلود قسمت ۱ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۱۵ مگابایت)

جمع بندی تنفس سلولی بر اساس ATP

دانلود جزوه زیست جلسه ۱

 

جلسه ٢ -> گردش خون و بررسی ملخ معرفی استاد تفاوت گردش مواد و گردش خون تک سلولی ها و گردش مواد ساده ترین گردش مواد گردش مواد کیسه تنان گردش مواد عروس دریایی

دانلود قسمت ۲ آموزش زیست با کیفیت عالی (۴۲۴ مگابایت)

دانلود قسمت ۲ آموزش زیست با کیفیت بالا (۴۲ مگابایت)

دانلود قسمت ۲ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۰ مگابایت)

 

جلسه ٣ -> فصل ششم زیست ١: گردش مواد – بررسی گردش خون خرچنگ دراز بررسی خون تیره و روشن خرچنگ دراز قلب خرچنگ دراز نحوه گردش خون خرچنگ دراز ▪️حشرات

دانلود قسمت ۳ آموزش زیست با کیفیت عالی (۱۹۲ مگابایت)

دانلود قسمت ۳ آموزش زیست با کیفیت بالا (۲۱ مگابایت)

دانلود قسمت ۳ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۹ مگابایت)

 

جلسه ۴ -> بررسی کرم خاکی و ماهی پرسش و پاسخ دانش آموزان گردش مواد در کرم خاکی گردش مواد در ماهی

دانلود قسمت ۴ آموزش زیست با کیفیت عالی (۳۶۱ مگابایت)

دانلود قسمت ۴ آموزش زیست با کیفیت بالا (۳۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۴ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۱۵ مگابایت)

 

جلسه ۵ -> گردش خون انسان سرخرگ و سیاهرگ گردش خون کوچک (ششی) و گردش خون بزرگ (عمومی) لایه های قلب رگ های کرونر مدت زمان : ٢٣ دقیقه

دانلود قسمت ۵ آموزش زیست با کیفیت عالی (۵۰۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۵ آموزش زیست با کیفیت بالا (۶۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۵ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۴ مگابایت)

 

جلسه ۶ -> بررسی عملکرد قلب (قسمت اول) بررسی عملکرد قلب (قسمت اول) انقباض دهلیزها و انقباض بطن ها و استراحت عمومی قلب دریچه های قلب بافت گرهی مدت زمان: ٣٠ دقیقه

دانلود قسمت ۶ آموزش زیست با کیفیت عالی (۶۶۴ مگابایت)

دانلود قسمت ۶ آموزش زیست با کیفیت بالا (۸۳ مگابایت)

دانلود قسمت ۶ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۳۲ مگابایت)

 

جلسه ٧ -> ادامۀ بررسی عملکرد قلب (قسمت دوم) ادامۀ بررسی عملکرد قلب (قسمت دوم) بافت گرهی و انتقال پیام در قلب، صداهای قلب، الکتروکاردیوگرام (نوار قلب) مدت زمان: ٢٢ دقیقه

دانلود قسمت ۷ آموزش زیست با کیفیت عالی (۴۸۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۷ آموزش زیست با کیفیت بالا (۶۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۷ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۴ مگابایت)

 

جلسه ٨ -> حل تست از گردش خون حل تست از گردش خون بررسی چند شکل از زیست سال سوم، نکاتی از فصل ۵ زیست سوم مدت زمان: ۴٣ دقیقه

دانلود قسمت ۸ آموزش زیست با کیفیت عالی (۹۵۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۸ آموزش زیست با کیفیت بالا (۱۱۶ مگابایت)

دانلود قسمت ۸ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۴۶ مگابایت)

 

جلسه ٩ -> تولید مثل در گیاهان (قسمت اول) تولید مثل در گیاهان (قسمت اول) فصل نهم سوم دبیرستان: چرخۀ زندگی هاپلوییدی، چرخۀ زندگی دیپلوییدی، تناوب نسل، مقایسه با یکدیگر از نظر مجموعه کروموزومی، مقایسه از نظر تقسیم میتوز و میوز مدت زمان: ١۵ دقیقه

دانلود قسمت ۹ آموزش زیست با کیفیت عالی (۳۱۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۹ آموزش زیست با کیفیت بالا (۴۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۹ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۱۵ مگابایت)

 

جلسه ١٠ -> ادامۀ تولید مثل در گیاهان (قسمت دوم) ادامۀ تولید مثل در گیاهان (قسمت دوم) دسته بندی گیاهان از نظر آوند و دانه، چرخه زندگی خزه و توضیح مراحل اسپروفیتی و گامتوفیتی، توانایی بخش های مختلف از نظر فتوسنتز مدت زمان: ٢۴ دقیقه

دانلود قسمت ۱۰ آموزش زیست با کیفیت عالی (۵۱۱ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۰ آموزش زیست با کیفیت بالا (۷۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۰ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۶ مگابایت)

 

جلسه ١١ -> ادامۀ تولید مثل در گیاهان (قسمت سوم) ادامۀ تولید مثل در گیاهان (قسمت سوم) توضیحاتی درباره سرخس و چرخۀ آن، معرفی بخش های معادل در خزه، مقایسۀ سرخس و خزه، توانایی فتوسنتز در بخش های مختلف مدت زمان: ٢١ دقیقه

دانلود قسمت ۱۱ آموزش زیست با کیفیت عالی (۴۲۱ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۱ آموزش زیست با کیفیت بالا (۶۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۱ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۴ مگابایت)

 

جلسه ١٢ -> ادامۀ تولید مثل در گیاهان (قسمت چهارم) ادامۀ تولید مثل در گیاهان (قسمت چهارم) تولید مثل در بازدانگان ساختار های تولید مثلی بررسی بخش تولید مثلی نر و ترکیب با ژنتیک از نظر میتوز و سیتوکینز

دانلود قسمت ۱۲ آموزش زیست با کیفیت عالی (۵۱۴ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۲ آموزش زیست با کیفیت بالا (۶۹ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۲ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۵ مگابایت)

 

جلسه ١٣ -> ادامۀ تولید مثل در گیاهان (قسمت پنجم) ادامۀ تولید مثل در گیاهان (قسمت پنجم) ادامه تولید مثل بازدانگان بررسی تخمک،اندوسپرم و رویان مقایسه تخمک سال اول و دوم

دانلود قسمت ۱۳ آموزش زیست با کیفیت عالی (۴۲۲ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۳ آموزش زیست با کیفیت بالا (۶۳ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۳ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۳ مگابایت)

 

جلسه ١۴ -> ادامۀ تولید مثل در گیاهان (قسمت ششم) ادامۀ تولید مثل در گیاهان (قسمت ششم) تولید مثل در گیاهان ( نهان دانگان ) به شیوه ی مقایسه ای با بازدانگان توضیحات کامل پرچم و مادگی ترکیب با ژنتیک از نظر میتوز و سیتوکینز

دانلود قسمت ۱۴ آموزش زیست با کیفیت عالی (۶۱۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۴ آموزش زیست با کیفیت بالا (۷۶ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۴ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۹ مگابایت)

 

جلسه ١۵ -> ادامۀ تولید مثل در گیاهان (قسمت هفتم) ادامۀ تولید مثل در گیاهان (قسمت هفتم) ادامه تولید مثل در نهاندانگان بررسی کامل دانه های تک لپه و دو لپه بررسی شکل صفحه ی ١٩٧ و ١٩٩ کتاب حل تست گیاهی

دانلود قسمت ۱۵ آموزش زیست با کیفیت عالی (۵۵۲ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۵ آموزش زیست با کیفیت بالا (۸۳ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۵ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۳۰ مگابایت)

 

جلسه ١۶ ژنتیک (قسمت اول) ژنتیک (قسمت اول) معرفی و توضیح مختصری درمورد ژنتیک کنکور(فصل ۵ و ۶ و ٧ و٨ زیست ٢) بررسی کامل ساختار DNA و نوکلئوتیدها مدت زمان: ٢٠ دقیقه

دانلود قسمت ۱۶ آموزش زیست با کیفیت عالی (۴۴۴ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۶ آموزش زیست با کیفیت بالا (۴۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۶ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۱۹ مگابایت)

 

جلسه ١٧ -> ادامۀ ژنتیک (قسمت دوم) ادامۀ ژنتیک (قسمت دوم) پیوندهای قند فسفات و فسفودی استر و شمارش آنها، پیوندهای هیدروژنی و محاسبه تعداد آن ها، مشاهدات چارگف، بازهای پورینی و پیریمیدینی مدت زمان: ١٧ دقیقه

دانلود قسمت ۱۷ آموزش زیست با کیفیت عالی (۳۶۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۷ آموزش زیست با کیفیت بالا (۴۱ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۷ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۱۷ مگابایت)

 

جلسه ١٨ -> ادامۀ ژنتیک (قسمت سوم) ادامۀ ژنتیک (قسمت سوم) حل سوال از مباحث شمارش پیوندها، حلقه های نیتروژنی، حلقه های آلی و … ارائه فرمول های بسیار کاربردی و مهم برای محاسبات مربوط به این مبحث مدت زمان: ١٩ دقیقه

دانلود قسمت ۱۸ آموزش زیست با کیفیت عالی (۳۹۶ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۸ آموزش زیست با کیفیت بالا (۳۸ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۸ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۱۶ مگابایت)

 

جلسه ١٩ -> ادامۀ ژنتیک (قسمت چهارم) ادامۀ ژنتیک (قسمت چهارم) بررسی مفاهیم ژن، نوکلئوزوم، کروماتین، کروماتید، سانترومر، کروموزوم، کروموزوم های همتا و رشته پلی نوکلئوتیدی به عنوان مفاهیم پایه ای ژنتیک، میتوز، ژن، نوکلئوتید، کروماتید و کروماتین مدت زمان: ٣١ دقیقه

دانلود قسمت ۱۹ آموزش زیست با کیفیت عالی (۶۵۹ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۹ آموزش زیست با کیفیت بالا (۶۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۹ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۸ مگابایت)

 

جلسه ٢٠ -> ادامۀ ژنتیک (قسمت پنجم) ادامۀ ژنتیک (قسمت پنجم) چرخۀ سلول (اینترفاز، میتوز و سیتوکینز) مدت زمان: ١۵ دقیقه

دانلود قسمت ۲۰ آموزش زیست با کیفیت عالی (۳۴۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۰ آموزش زیست با کیفیت بالا (۳۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۰ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۱۵ مگابایت)

 

جلسه ٢١ -> ادامۀ ژنتیک (قسمت ششم) ادامۀ ژنتیک (قسمت ششم) بررسی کامل تقسیم میتوز و مراحل آن و وضعیت کروموزوم ها در هرمرحله مدت زمان: ٢۶ دقیقه

دانلود قسمت ۲۱ آموزش زیست با کیفیت عالی (۵۵۴ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۱ آموزش زیست با کیفیت بالا (۶۱ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۱ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۴ مگابایت)

 

جلسه ٢٢ -> ادامۀ ژنتیک (قسمت هفتم) بررسی سیتوکینز جانوری و گیاهی و حل سوال در این باره

دانلود قسمت ۲۲ آموزش زیست با کیفیت عالی (۵۰۴ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۲ آموزش زیست با کیفیت بالا (۵۳ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۲ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۲ مگابایت)

 

جلسه ٢٣ -> ادامۀ ژنتیک (قسمت هشتم) بررسی انواع جهش و توضیحات کامل دربارهی هر کدام

دانلود قسمت ۲۳ آموزش زیست با کیفیت عالی (۳۵۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۳ آموزش زیست با کیفیت بالا (۳۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۳ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۱۵ مگابایت)

 

جلسه ٢۴ -> ادامۀ ژنتیک (قسمت نهم) بررسی تقسیم میوز یک و دو

دانلود قسمت ۲۴ آموزش زیست با کیفیت عالی (۴۲۳ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۴ آموزش زیست با کیفیت بالا (۴۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۴ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۱۹ مگابایت)

 

جلسه ٢۵ -> ادامۀ ژنتیک (قسمت دهم) بررسی کامل تتراد و تعیین جنسیت در جانوران مختلف و تعداد تتراد در هر کدام

دانلود قسمت ۲۵ آموزش زیست با کیفیت عالی (۲۷۶ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۵ آموزش زیست با کیفیت بالا (۳۱ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۵ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۱۲ مگابایت)

 

جلسه ٢۶ -> ادامۀ ژنتیک (قسمت یازدهم) نکات تست های شکلی و حل تست از این نوع

دانلود قسمت ۲۶ آموزش زیست با کیفیت عالی (۲۰۹ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۶ آموزش زیست با کیفیت بالا (۲۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۶ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۹ مگابایت)

 

جلسه ٢٧ -> ادامۀ ژنتیک (قسمت دوازدهم) بررسی همانند سازی در محیط رادیو اکتیو

دانلود قسمت ۲۷ آموزش زیست با کیفیت عالی (۱۷۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۷ آموزش زیست با کیفیت بالا (۱۸ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۷ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۸ مگابایت)

 

جلسه ٢٨ -> فصل هشتم سال چهارم(پیش دانشگاهی) شارش انرژی(قسمت اول) -متابولیسم -تقسیم بندی و توضیح جانداران اتوتروف و هتروتروف -توضیح کلّیات فتوسنتز

دانلود قسمت ۲۸ آموزش زیست با کیفیت عالی (۷۶۸ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۸ آموزش زیست با کیفیت بالا (۶۶ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۸ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۹ مگابایت)

 

جلسه ٢٩ -> ادامۀ شارش انرژی (قسمت دوم) -شرح کامل فتوسیستم ها -بررسی جزئیات مرحله دوم فتوسنتز -چرخه ی کالوین

دانلود قسمت ۲۹ آموزش زیست با کیفیت عالی (۵۸۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۹ آموزش زیست با کیفیت بالا (۵۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۹ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۲ مگابایت)

 

جلسه ٣٠ -> فصل هشتم سال چهارم (پیش دانشگاهی) تنفس نوری و سلولی (قسمت اول) -عوامل موثر بر فتوسنتز و نمودارها -تنفس نوری -آناتومی برگ گیاهان C۴

دانلود قسمت ۳۰ آموزش زیست با کیفیت عالی (۴۹۱ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۰ آموزش زیست با کیفیت بالا (۶۶ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۰ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۴ مگابایت)

 

جلسه ٣١ -> فصل هشتم سال چهارم (پیش دانشگاهی) تنفس نوری و سلولی (قسمت دوم) -میانبرگ ، غلاف آوندی ، گلبرگ -تثبیت CO٢ در گیاهان C۴ -تثبیت CO٢ در گیاهان CAM

دانلود قسمت ۳۱ آموزش زیست با کیفیت عالی (۳۳۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۱ آموزش زیست با کیفیت بالا (۴۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۱ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۱۶ مگابایت)

 

جلسه ٣٢ -> فصل هشتم سال چهارم(پیش دانشگاهی)-قسمت سوم -بیان کلّیات تنفس نوری و واکنش های آن -گلیکولیز -تشکیل استیل کو آنزیم آ -چرخه ی کربس -زنجیره انتقال الکترون

دانلود قسمت ۳۲ آموزش زیست با کیفیت عالی (۵۳۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۲ آموزش زیست با کیفیت بالا (۷۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۲ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۵ مگابایت)

 

جلسه ٣٣ -> فصل هشتم سال چهارم(پیش دانشگاهی)-قسمت چهارم -بررسی کلیِ محصولات مراحل مختلف تنفس هوازی -تنفس بی هوازی -تخمیر لاکتیکی -تخمیر الکلی

دانلود قسمت ۳۳ آموزش زیست با کیفیت عالی (۴۳۳ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۳ آموزش زیست با کیفیت بالا (۶۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۳ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۲ مگابایت)

 

جلسه ٣۴ -> فصل ۴ زیست ١: تغذیه و گوارش – قسمت ١ -نکات وال -نکات ترکیبی پستانداران -بررسی تغذیه و تنفس و حرکت در وال

دانلود قسمت ۳۴ آموزش زیست با کیفیت عالی (۲۲۸ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۴ آموزش زیست با کیفیت بالا (۲۴ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۴ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۱۰ مگابایت)

 

جلسه ٣۵ -> فصل ۴ زیست ١: تغذیه و گوارش – قسمت ٢ -مراحل گوارش -گوارش در کرم کدو انگل -بررسی ساختار و گوارش در هیدر

دانلود قسمت ۳۵ آموزش زیست با کیفیت عالی (۳۳۱ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۵ آموزش زیست با کیفیت بالا (۳۲ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۵ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۱۳ مگابایت)

 

جلسه ٣۶ -> فصل ۴ زیست ١: تغذیه و گوارش – قسمت ٣ -گوارش برون سلولی و درون سلولی -لوله ی گوارش گنجشک -لوله ی گوارش کرم خاکی -لوله ی گوارش ملخ -تفاوت دستگاه گوارش و لوله ی گوارش انسان

دانلود قسمت ۳۶ آموزش زیست با کیفیت عالی (۴۱۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۶ آموزش زیست با کیفیت بالا (۴۲ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۶ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۱۷ مگابایت)

 

جلسه ٣٧ -> فصل ۴ زیست ١: تغذیه و گوارش – قسمت ۴ -آناتومی لوله ی گوارش -دهان انسان -غدد بزاقی انسان -دندان های انسان

دانلود قسمت ۳۷ آموزش زیست با کیفیت عالی (۱۷۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۷ آموزش زیست با کیفیت بالا (۱۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۷ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۶ مگابایت)

 

جلسه ٣٨ -> فصل ۴ زیست ١: تغذیه و گوارش – قسمت ۵ -محتویات بزاق -مسیر حرکت غذا -حرکات دودی و موضعی -دریچه های معده -سلول های معده و ترشحات آنها

دانلود قسمت ۳۸ آموزش زیست با کیفیت عالی (۳۶۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۸ آموزش زیست با کیفیت بالا (۳۳ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۸ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۱۴ مگابایت)

 

جلسه ٣٩ -> فصل ۴ زیست ١: تغذیه و گوارش – قسمت ۶ -آنزیم های سلول های اصلی معده -آنزیم های سلول های حاشیه ای معده -تاثیر آنزیم های معده در گوارش

دانلود قسمت ۳۹ آموزش زیست با کیفیت عالی (۳۹۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۹ آموزش زیست با کیفیت بالا (۴۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۹ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۱۷ مگابایت)

 

جلسه ۴٠ -> فصل ۴ زیست ١: تغذیه و گوارش – قسمت ٧ توضیحات روده باریک، پانکراس، کبد

دانلود قسمت ۴۰ آموزش زیست با کیفیت عالی (۶۰۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۰ آموزش زیست با کیفیت بالا (۷۱ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۰ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۷ مگابایت)

 

جلسه ۴١ -> فصل ۴ زیست ١: تغذیه و گوارش – قسمت ٨ توضیحات کیسه صفرا، سنگ کیسه صفرا توضیح بیماری یرقان یازردی توضیح صفراورنگ های صفرا کیسه ی صفرا وسنگ صفرا وبیان نکاتی حرفه ای درموردعدم ورودصفرابه روده وبررسی بخش های مختلف روده ی بزرگ

دانلود قسمت ۴۱ آموزش زیست با کیفیت عالی (۲۴۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۱ آموزش زیست با کیفیت بالا (۳۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۱ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۱۱ مگابایت)

 

جلسه ۴٢ -> فصل ۴ زیست ١: تغذیه و گوارش – قسمت ٩ کولون های بالاروپایین رو وافقی، ویتامین های kو…، چربی

دانلود قسمت ۴۲ آموزش زیست با کیفیت عالی (۱۸۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۲ آموزش زیست با کیفیت بالا (۲۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۲ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۸ مگابایت)

 

جلسه ۴٣ -> فصل ۴ زیست ١: تغذیه و گوارش – قسمت ۱۰ علفخواران، نوشخوارکنندگان

دانلود قسمت ۴۳ آموزش زیست با کیفیت عالی (۳۲۱ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۳ آموزش زیست با کیفیت بالا (۳۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۳ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۱۴ مگابایت)

 

جلسه ۴۴ -> فصل ۴ زیست ٢: هورمون ها – قسمت ١ تدریس: توضیح ابتدای فصل هورمونها ومقایسه هورمونها باانتقال دهنده های عصبی، محل ترشح هورمونها، چگونگی عمل هورمونها، توضیح سوال اینکه چراهورمونها دائماتولیدمیشوند؟، جنس هورمونها، گیرنده هورمونها

دانلود قسمت ۴۴ آموزش زیست با کیفیت عالی (۶۹۲ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۴ آموزش زیست با کیفیت بالا (۷۳ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۴ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۳۰ مگابایت)

 

جلسه ۴۵ -> فصل ۴ زیست ٢: هورمون ها – قسمت ٢ تدریس: مبحث انواع هورمونها ونحوه اثرهورمونهای امینواسیدی وپروتئینی به استثنای هورمونهای استروئیدی طرح وحل تست ازمبحث هورمون

دانلود قسمت ۴۵ آموزش زیست با کیفیت عالی (۳۵۱ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۵ آموزش زیست با کیفیت بالا (۴۱ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۵ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۱۵ مگابایت)

 

جلسه ۴۶ -> فصل ۴ زیست ٢: هورمون ها – قسمت ٣ تدریس: مبحث غدددرون ریزاصلی بدن، مبحث هورمونهای هیپوتالاموسی وهیپوفیزی وارتباط انها ب ایکدیگر، وتوضیح شکل صفحه ۸۸، توضیح جدول هورمونهای غده هیپوفیز

دانلود قسمت ۴۶ آموزش زیست با کیفیت عالی (۵۳۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۶ آموزش زیست با کیفیت بالا (۷۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۶ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۳ مگابایت)

 

جلسه ۴٧ -> فصل ۴ زیست ٢: هورمون ها – قسمت ۴ تدریس: توضیح غده تیروئیدوهورمونهای مترشحه ازآن، تنظیم سوخت وسازیدن ونمو، توضیح گواتر وکم کاری وپرکاری تیروئید، توضیح کلسی تونین واثرات آن بربدن، توضیح غده فوق کلیه، توضیح کورتیزول واثرات آن بربدن، توضیح آلدوسترون

دانلود قسمت ۴۷ آموزش زیست با کیفیت عالی (۵۳۶ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۷ آموزش زیست با کیفیت بالا (۶۴ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۷ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۴ مگابایت)

 

جلسه ۴٨ -> فصل ۴ زیست ٢: هورمون ها – قسمت ۵ تدریس: کامل پانکراس وهورمونهای مترشحه ازآن و اثرات آن، بیماری دیابت نوع اول ونوع دوم، غذه پینه آل، ترشح مقدارهورمونها (خودتنظیمی -پیام عصبی)

دانلود قسمت ۴۸ آموزش زیست با کیفیت عالی (۴۳۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۸ آموزش زیست با کیفیت بالا (۵۱ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۸ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۱۹ مگابایت)

 

جلسه ۴٩ -> فصل ١١ زیست ٢: تولید مثل و رشد و نمو جانوران – قسمت ١ بررسی انواع لقاح و تولید مثل در جانوران بررسی دستگاه تولید مثلی در جانوران تخم گذار ، زنده زا و بچه زا

دانلود قسمت ۴۹ آموزش زیست با کیفیت عالی (۴۹۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۹ آموزش زیست با کیفیت بالا (۵۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۹ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۱ مگابایت)

 

جلسه ۵٠ -> فصل ١١ زیست ٢: تولید مثل و رشد و نمو جانوران – قسمت ٢ بررسی دستگاه تولید مثلی در مردان

دانلود قسمت ۵۰ آموزش زیست با کیفیت عالی (۵۳۳ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۰ آموزش زیست با کیفیت بالا (۶۲ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۰ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۳ مگابایت)

 

جلسه ۵١ -> فصل ١١ زیست ٢: تولید مثل و رشد و نمو جانوران – قسمت ٣ بررسی دستگاه تولید مثلی در زنان شروع مبجث بررسی چرخه تخمدان و قاعدگی

دانلود قسمت ۵۱ آموزش زیست با کیفیت عالی (۶۰۶ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۱ آموزش زیست با کیفیت بالا (۷۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۱ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۸ مگابایت)

 

جلسه ۵٢ -> فصل ١١ زیست ٢: تولید مثل و رشد و نمو جانوران – قسمت۴ تکمیل مبحث بررسی چرخه تخمدان و قاعدگی، کارکرد جسم زرد(ترشح هورمون استروژن و پروژسترون) تشکیل زیگوت،تبدیل جسم زرد به جسم سفید درصورتی است که لقاح صورت نگیرد. بررسی شکل ١١ از فصل١١ ،ریزش دیواره رحم عامل خونریزی ٧ روز نخست قاعدگی LH روی سلول فولیکولی گیرنده دارد. بررسی شکل ١٠ از فصل٢،١١اتفاق هنگام تخمک گذاری. خودتنظیمی منفی هورمونهای استروژن وLH ,FSH بجز نزدیک روز١۴

دانلود قسمت ۵۲ آموزش زیست با کیفیت عالی (۴۴۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۲ آموزش زیست با کیفیت بالا (۵۲ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۲ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۰ مگابایت)

 

جلسه ۵٣ -> فصل ١١ زیست ٢: تولید مثل و رشد و نمو جانوران – قسمت۵ تدریس: ادامه توضیح حرفه ایه شکل ١١-١١ کتاب چرخه تخمدان [و تطابق با خط کتاب درسی] توضیح فرآیندهای بعد از لقاح در رحم [توسط جسم زرد] شرح چرخه قائدگی و قائدگی در قالب شکل ١١-١١ کتاب درسی و تطابق با غلظت هورمون ها در خون و در آخر (…۵ دقیقه انفجار زیست..) [از قول مدرس] با ذکر نکات حرفه ای یکی مهمترین شکل های کتاب توجه : مبحث یائسگی در قسمت ۵٣ تدریس میشود…

دانلود قسمت ۵۳ آموزش زیست با کیفیت عالی (۳۹۴ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۳ آموزش زیست با کیفیت بالا (۵۶ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۳ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۰ مگابایت)

 

جلسه ۵۴ -> فصل ٩ زیست پیش: ویروس‌ها و باکتری‌ها – قسمت ١ نحوه ی خوندن فصل ۹ و ۱۰ و ۱۱ تدریس مبحث ویروس ها : تدریس صفخه ۲۰۴ تا ۲۰۷ کتاب درسی شامل جنس ، اندازه ، تولیدمثل ، آلوده کردن ، کپسید ، پوشش ، انواع کپسید ، وجود آنزیم در برخی ویروس ها ، همانندسازی

دانلود قسمت ۵۴ آموزش زیست با کیفیت عالی (۵۰۸ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۴ آموزش زیست با کیفیت بالا (۵۳ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۴ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۰ مگابایت)

ویروس ها و باکتری ها سال چهارم متوسطه – فصل نهم – ویروس ها و باکتری ها برخی از عناوین جزوه : آیا ویروس زنده است ؟ – انواع کپسیدها – روش های نفوذ ویروس ها به درون میزبان خود – کشف ویروس ها – انواع ویروس ها از نظر ماده وراثتی – انواع ویروس ها از نظر پوشش – چرخه ویروس ها(چرخه ی لیتیک ، چرخه ی لیزوژنی) – باکتری ها – طبقه بندی باکتری ها براساس شکل – اجتماع باکتری ها – بر خی از ویژگی های سلولهای پروکاریوتی –

دانلود جزوه جلسه ۵۴ زیست

 

جلسه ۵۵ -> فصل ٩ زیست پیش: ویروس‌ها و باکتری‌ها – قسمت ٢ ادامه ی تدریس مبحث ویروس ها : روش های نفوذ ویروس ها به درون میزبان خود بررسی تفاوت آلوده کردن با ضرر رساندن کشف ویروس ها بررسی ویروس ها از نظر DNA یا RNA دار بودن ویروس تبخال ویروس HIV چرخه ویروس ها

دانلود قسمت ۵۵ آموزش زیست با کیفیت عالی (۳۷۶ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۵ آموزش زیست با کیفیت بالا (۴۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۵ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۱۶ مگابایت)

 

جلسه ۵۶ -> فصل ٩ زیست پیش: ویروس‌ها و باکتری‌ها – قسمت ٣ ادامه ی تدریس مبحث ویروس ها : بررسی چرخه ی لیزوژنی و لیتیک پریون ها ویروئید ها عوامل بیماری زایی در گیاهان

دانلود قسمت ۵۶ آموزش زیست با کیفیت عالی (۵۲۱ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۶ آموزش زیست با کیفیت بالا (۵۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۶ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۲ مگابایت)

 

جلسه ۵٧ -> فصل ٩ زیست پیش: ویروس‌ها و باکتری‌ها – قسمت ۴ تدریس مبحث باکتری ها : تفاوت باکتری ها با یوکاریوت ها بررسی باکتری ها از لحاظ شکل طبقه بندی باکتری ها بر اساس نوع دیواره ( باکتری های گرم مثبت و منفی ) آندوسپور ویژگی های سلول های پروکاریوتی باکتری های تولیدکننده و مصرف کننده

دانلود قسمت ۵۷ آموزش زیست با کیفیت عالی (۶۰۶ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۷ آموزش زیست با کیفیت بالا (۶۴ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۷ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۴ مگابایت)

 

جلسه ۵٨ -> فصل ٩ زیست پیش: ویروس‌ها و باکتری‌ها – قسمت ۵ ادامه ی تدریس مبحث باکتری ها : باکتری های هتروتروف روش های بیماری زایی در باکتری ها : ١- استفاده از میزبان به عنوان منبع غذایی ( مایکوباکتریوم توبرکلوسیز ، پروپیونی باکتریوم آکنس ) ٢- توکسین های باکتریایی ( کورینه باکتریوم دیفتریا ، استافیلوکوکوس اورئوس ، کلستریدیوم بوتولینم ) مبارزه با بیماری های باکتریایی آنتی بیوتیک ها اهمیت باکتری ها

دانلود قسمت ۵۸ آموزش زیست با کیفیت عالی (۳۸۶ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۸ آموزش زیست با کیفیت بالا (۴۲ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۸ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۱۶ مگابایت)

 

جلسه ۵٩ -> فصل ١٠ زیست پیش: آغازیان – قسمت ١ تدریس: یژگی های اغازیان چه شباهتی میان اغازیان وجوددارد ویژگی های امیب وروزن داران وتاژکداران چرخان وتاژکداران جانورمانند مژکداران اغازیان بیماری زا

دانلود قسمت ۵۹ آموزش زیست با کیفیت عالی (۷۱۴ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۹ آموزش زیست با کیفیت بالا (۶۹ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۹ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۷ مگابایت)

آغازیان سال چهارم متوسطه – فصل دهم – جزوه آغازیان برخی از عناوین چزوه: بعضی از ویژگی های آغازیان – نخستین یوکاریوت ها – چه شباهتی میان آغازیان وجود دارد؟ – آغازیان بیماری زا و بیماری های ایجاد شده توسط آنها – جانورانی که چرخه تولید مثل جنسی از نوع تناوب نسل دارند

دانلود جزوه جلسه ۵۹ زیست

 

جلسه ۶٠ -> فصل ١٠ زیست پیش: آغازیان – قسمت ٢ تدریس: انواع کپک ها وها گداران اغازیان مفید وبیماری مالاریا

دانلود قسمت ۶۰ آموزش زیست با کیفیت عالی (۵۳۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۶۰ آموزش زیست با کیفیت بالا (۶۲ مگابایت)

دانلود قسمت ۶۰ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۴ مگابایت)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code