خانه / فایل ها / جزوه / عربی / دانلود رایگان فیلم آموزش عربی کنکور(تمامی قسمت ها)
تست قلمچی
فیلم آموزش عربی کنکور

دانلود رایگان فیلم آموزش عربی کنکور(تمامی قسمت ها)

فیلم های آموزشی رایگان آموزش عربی کنکور رو براتون آماده کردیم و میتونین این فیلم ها رو به صورت رایگان از همراه کنکور دانلود کنین.مدرس استاد ناصح زاده دبیر برجسته عربی کنکور کشور.دانلود در ادامه مطلب

فیلم آموزش عربی کنکور کنکور توسط استاد ناصح زاده به صورت رایگان برای شما آماده دانلود شده و میتونین این فیلم ها رو از سایت همراه کنکور دانلود کنین.

عربی در کنکور سه قسمت کاملا مجزاست، ١. ترجمه ٢. درک مطلب به همراه شکل و تحلیل صرفی ٣. قواعد

اگر کسی همه ی قواعد رو خوب بلد باشه، نهایتش میشه ٣٢ درصد، اما اگر ترجمه و درک مطلب رو به روشی که ما یاد میدیم، خوب یاد بگیرید، نزدیک ٧٠ درصد کنکور رو خوب یاد گرفتید.

بنابراین اگر آگاهانه عمل کنید، در عربی اتفاق خوبی برای شما میافته.

خوندن متن رو هم به شما توضیح میدیم که خودش شامل سه قسمت میشه ١. درک مطلب ( مفهوم ) ٢. شکل ٣. تحلیل صرفی

که قسمت اولی نیاز به تمرین داره که به شما تو فیلم ها می گیم، در مورد شکل و تحلیل صرفی راه و قلق داره که به شما می گیم.

همچنین در قسمت جزوات، یک جزوه ای قرار خواهد گرفت که شامل ٢ قسمته، یک قسمت درسنامه هست و یک قسمت منابع سواله.

 

جلسه ١ -> معرفی همایش (ترجمه) معرفی همایش (ترجمه) نکاتی در مورد ترجمه و مشاوره کنکوری مدت فیلم: ١٠ دقیقه

دانلود قسمت ۱ آموزش عربی با کیفیت عالی (۲۲۸ مگابایت)

دانلود قسمت ۱ آموزش عربی با کیفیت بالا (۲۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۱ آموزش عربی با کیفیت متوسط (۱۰ مگابایت)

همایش جمع بندی عربی ناصح زاده(قسمت اول) جزوه تایپ شده و رنگی نکات ترجمه اسم، نکات ترجمع فعل و…

دانلود جزوه جلسه ۱ عربی کنکور

 

جلسه ٢ -> ادامۀ ترجمه: نکات ترجمه ای اسم (قسمت اول) ادامۀ ترجمه: نکات ترجمه ای اسم (قسمت اول) مباحث: نکات اسم، اسم اشاره، اسم ال دار، قاعدۀ طلایی عربی(١) نکات ترجمه ای اسم: معرفه و نکره، تعداد، ضمیر، اسم اشاره، اسم موصول خاص و تلفیق ترکیب وصفی و اضافی مدت فیلم: ٢۶ دقیقه

دانلود قسمت ۲ آموزش عربی با کیفیت عالی (۵۵۳ مگابایت)

دانلود قسمت ۲ آموزش عربی با کیفیت بالا (۶۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۲ آموزش عربی با کیفیت متوسط (۲۶ مگابایت)

همایش جمع بندی عربی ناصح زاده(قسمت دوم) جزوه تایپ شده و رنگی مستثنی و ساختار آن، انواع مستثنی، تشخیص نوع مستثنی، تشخیص اعراب مستثنی، انواع منادا، اعراب، نواسخ، اسم، افعال ناقصه، لای نفی جنس، ترکیب اضافی، مضاف، ترکیب وصفی، جمله وصفیه، اعراب تقدیری

دانلود جلسه ۲ عربی کنکور

 

جلسه ٣ -> ادامۀ ترجمه: نکات ترجمه ای اسم (قسمت دوم) ادامۀ ترجمه: نکات ترجمه ای اسم (قسمت دوم) مباحث: ترکیبات، دو اسمی، چند اسمی: همگی اضافی، همگی وصفی، تلفیقی اضافی و وصفی و ترکیبات اسمی مدت فیلم: ٢٩ دقیقه

دانلود قسمت ۳ آموزش عربی با کیفیت عالی (۶۴۱ مگابایت)

دانلود قسمت ۳ آموزش عربی با کیفیت بالا (۸۶ مگابایت)

دانلود قسمت ۳ آموزش عربی با کیفیت متوسط (۳۴ مگابایت)

جزوه جلسه ۳

دانلود جزوه جلسه ۳ عربی کنکور

 

جلسه ۴ -> ادامۀ ترجمه: نکات ترجمه ای فعل (قسمت اول) ادامۀ ترجمه: نکات ترجمه ای فعل (قسمت اول) مبحث: نکات ترجمۀ فعل، نکات ترکیبی ترجمه، ساختار شرط، اسم اشاره و … مدت فیلم: ١٩ دقیقه

دانلود قسمت ۴ آموزش عربی با کیفیت عالی (۴۱۱ مگابایت)

دانلود قسمت ۴ آموزش عربی با کیفیت بالا (۵۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۴ آموزش عربی با کیفیت متوسط (۲۰ مگابایت)

 

جلسه ۵ -> ادامۀ ترجمه: نکات ترجمه ای فعل (قسمت دوم) ادامۀ ترجمه: نکات ترجمه ای فعل (قسمت دوم) مبحث: یادآوری اسم اشاره، اسم منسوب و … مدت فیلم: ١٩ دقیقه

دانلود قسمت ۵ آموزش عربی با کیفیت عالی (۳۷۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۵ آموزش عربی با کیفیت بالا (۴۸ مگابایت)

دانلود قسمت ۵ آموزش عربی با کیفیت متوسط (۱۹ مگابایت)

 

جلسه ۶ -> ادامۀ ترجمه: ریزنکات ترجمه ای ادامۀ ترجمه: ریزنکات ترجمه ای مباحث: تمییز و مفعول مطلق و … مدت فیلم: ٣٣ دقیقه

دانلود قسمت ۶ آموزش عربی با کیفیت عالی (۷۲۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۶ آموزش عربی با کیفیت بالا (۸۴ مگابایت)

دانلود قسمت ۶ آموزش عربی با کیفیت متوسط (۳۳ مگابایت)

 

جلسه ٧ -> ادامۀ ترجمه: حل تست های ترجمه ادامۀ ترجمه: حل تست های ترجمه مقدمۀ متن حل تست های ١ تا ٨ مدت فیلم: ٢٨ دقیقه

دانلود قسمت ۷ آموزش عربی با کیفیت عالی (۶۱۳ مگابایت)

دانلود قسمت ۷ آموزش عربی با کیفیت بالا (۶۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۷ آموزش عربی با کیفیت متوسط (۲۶ مگابایت)

 

جلسه ٨ -> ادامۀ ترجمه: تحلیل صرفی اسم (قسمت اول) ادامۀ ترجمه: تحلیل صرفی اسم (قسمت اول) مباحث: ویژگی های اسم، اسم های جامد و مشتق، انواع اسم مشتق، صفت مشبهه، مبنی و معرب، معرفه و نکره، منصرف و غیرمنصرف حل تست های تحلیل صرفی اسم

دانلود قسمت ۸ آموزش عربی با کیفیت عالی (۷۷۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۸ آموزش عربی با کیفیت بالا (۹۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۸ آموزش عربی با کیفیت متوسط (۳۷ مگابایت)

 

جلسه ٩ -> ادامۀ ترجمه: تحلیل صرفی اسم (قسمت دوم) ادامۀ ترجمه: تحلیل صرفی اسم (قسمت دوم) مباحث: نکات تکمیلی اسم، ثلاثی مزید، ثلاثی مجرد، تلفظ انتها، مشتق و مصدر

دانلود قسمت ۹ آموزش عربی با کیفیت عالی (۴۵۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۹ آموزش عربی با کیفیت بالا (۶۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۹ آموزش عربی با کیفیت متوسط (۲۴ مگابایت)

 

جلسه ١٠ -> ادامۀ ترجمه: تحلیل صرفی فعل (قسمت اول) ادامۀ ترجمه: تحلیل صرفی فعل (قسمت اول) مبحث: ویژگی های فعل و …

دانلود قسمت ۱۰ آموزش عربی با کیفیت عالی (۵۶۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۰ آموزش عربی با کیفیت بالا (۷۳ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۰ آموزش عربی با کیفیت متوسط (۲۸ مگابایت)

 

جلسه ١١ -> ادامۀ ترجمه: تحلیل صرفی فعل (قسمت دوم) ادامۀ ترجمه: تحلیل صرفی فعل (قسمت دوم) نکات باقیماندۀ تحلیل صرفی فعل مدت فیلم: ٣١ دقیقه

دانلود قسمت ۱۱ آموزش عربی با کیفیت عالی (۶۷۸ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۱ آموزش عربی با کیفیت بالا (۹۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۱ آموزش عربی با کیفیت متوسط (۳۶ مگابایت)

 

جلسه ١٢ -> تشکیل (شَکِّل) (علامت گذاری) تشکیل (شَکِّل) (علامت گذاری) مباحث: جار و مجرور، مضاف/مضافٌ الیه، موصوف/صفت، اسم اشاره بدون ال و ال دار، افعال مضارع در صیغه های ١، ۴، ٧، ١٣ و ١۴ مدت فیلم: ١۵ دقیق

دانلود قسمت ۱۲ آموزش عربی با کیفیت عالی (۳۱۴ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۲ آموزش عربی با کیفیت بالا (۳۸ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۲ آموزش عربی با کیفیت متوسط (۱۵ مگابایت)

 

جلسه ١٣ -> ادامۀ تشکیل: حل تست ها (قسمت اول) ادامۀ تشکیل: حل تست ها (قسمت اول) مبحث: بیان نکات تشکیل مدت فیلم: ٢٣ دقیقه

دانلود قسمت ۱۳ آموزش عربی با کیفیت عالی (۵۰۲ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۳ آموزش عربی با کیفیت بالا (۵۶ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۳ آموزش عربی با کیفیت متوسط (۲۳ مگابایت)

 

جلسه ١۴ -> ادامۀ تشکیل: حل تست ها (قسمت دوم) ادامۀ تشکیل: حل تست ها (قسمت دوم) مبحث: بیان نکات تشکیل مدت فیلم: ٢٢ دقیقه

دانلود قسمت ۱۴ آموزش عربی با کیفیت عالی (۴۷۳ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۴ آموزش عربی با کیفیت بالا (۵۶ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۴ آموزش عربی با کیفیت متوسط (۲۳ مگابایت)

 

جلسه ١۵ -> چگونه عربی را جمع بندی کنیم چگونه عربی را جمع بندی کنیم آموزش نحوۀ مطالعه و جمع بندی کردن درس عربی برای کنکور چه کنیم و چه نکنیم؟ واجب ترین ها کدامند؟ مدت فیلم: ٨ دقیقه

دانلود قسمت ۱۵ آموزش عربی با کیفیت عالی (۱۶۱ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۵ آموزش عربی با کیفیت بالا (۱۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۵ آموزش عربی با کیفیت متوسط (۷ مگابایت)

 

تمامی قسمت های این مجموعه فیلم آموزشی بر روی سایت قرار گرفت

۶ دیدگاه ها

  1. دستتون درد نکنه واقعا خیلی خوب بود استفاده کردم

  2. ممنون واقعا سایت عالی دارین.

  3. سلام خسته نباشید ممنون از سایت خوبتونون.تمام قسمت ها همینه؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code