خانه / فایل ها / جزوه / عربی / دانلود رایگان فیلم آموزش عربی کنکور(تمامی قسمت ها)
آزمون آنلاین همراه کنکور
فیلم آموزش عربی کنکور

دانلود رایگان فیلم آموزش عربی کنکور(تمامی قسمت ها)

فیلم های آموزشی رایگان آموزش عربی کنکور رو براتون آماده کردیم و میتونین این فیلم ها رو به صورت رایگان از همراه کنکور دانلود کنین.مدرس استاد ناصح زاده دبیر برجسته عربی کنکور کشور.دانلود در ادامه مطلب

فیلم آموزش عربی کنکور کنکور توسط استاد ناصح زاده به صورت رایگان برای شما آماده دانلود شده و میتونین این فیلم ها رو از سایت همراه کنکور دانلود کنین.

عربی در کنکور سه قسمت کاملا مجزاست، ١. ترجمه ٢. درک مطلب به همراه شکل و تحلیل صرفی ٣. قواعد

اگر کسی همه ی قواعد رو خوب بلد باشه، نهایتش میشه ٣٢ درصد، اما اگر ترجمه و درک مطلب رو به روشی که ما یاد میدیم، خوب یاد بگیرید، نزدیک ٧٠ درصد کنکور رو خوب یاد گرفتید.

بنابراین اگر آگاهانه عمل کنید، در عربی اتفاق خوبی برای شما میافته.

خوندن متن رو هم به شما توضیح میدیم که خودش شامل سه قسمت میشه ١. درک مطلب ( مفهوم ) ٢. شکل ٣. تحلیل صرفی

که قسمت اولی نیاز به تمرین داره که به شما تو فیلم ها می گیم، در مورد شکل و تحلیل صرفی راه و قلق داره که به شما می گیم.

همچنین در قسمت جزوات، یک جزوه ای قرار خواهد گرفت که شامل ٢ قسمته، یک قسمت درسنامه هست و یک قسمت منابع سواله.

 

جلسه ١ -> معرفی همایش (ترجمه) معرفی همایش (ترجمه) نکاتی در مورد ترجمه و مشاوره کنکوری مدت فیلم: ١٠ دقیقه

دانلود قسمت ۱ آموزش عربی با کیفیت عالی (۲۲۸ مگابایت)

دانلود قسمت ۱ آموزش عربی با کیفیت بالا (۲۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۱ آموزش عربی با کیفیت متوسط (۱۰ مگابایت)

همایش جمع بندی عربی ناصح زاده(قسمت اول) جزوه تایپ شده و رنگی نکات ترجمه اسم، نکات ترجمع فعل و…

 

جلسه ٢ -> ادامۀ ترجمه: نکات ترجمه ای اسم (قسمت اول) ادامۀ ترجمه: نکات ترجمه ای اسم (قسمت اول) مباحث: نکات اسم، اسم اشاره، اسم ال دار، قاعدۀ طلایی عربی(١) نکات ترجمه ای اسم: معرفه و نکره، تعداد، ضمیر، اسم اشاره، اسم موصول خاص و تلفیق ترکیب وصفی و اضافی مدت فیلم: ٢۶ دقیقه

دانلود قسمت ۲ آموزش عربی با کیفیت عالی (۵۵۳ مگابایت)

دانلود قسمت ۲ آموزش عربی با کیفیت بالا (۶۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۲ آموزش عربی با کیفیت متوسط (۲۶ مگابایت)

همایش جمع بندی عربی ناصح زاده(قسمت دوم) جزوه تایپ شده و رنگی مستثنی و ساختار آن، انواع مستثنی، تشخیص نوع مستثنی، تشخیص اعراب مستثنی، انواع منادا، اعراب، نواسخ، اسم، افعال ناقصه، لای نفی جنس، ترکیب اضافی، مضاف، ترکیب وصفی، جمله وصفیه، اعراب تقدیری

 

جلسه ٣ -> ادامۀ ترجمه: نکات ترجمه ای اسم (قسمت دوم) ادامۀ ترجمه: نکات ترجمه ای اسم (قسمت دوم) مباحث: ترکیبات، دو اسمی، چند اسمی: همگی اضافی، همگی وصفی، تلفیقی اضافی و وصفی و ترکیبات اسمی مدت فیلم: ٢٩ دقیقه

دانلود قسمت ۳ آموزش عربی با کیفیت عالی (۶۴۱ مگابایت)

دانلود قسمت ۳ آموزش عربی با کیفیت بالا (۸۶ مگابایت)

دانلود قسمت ۳ آموزش عربی با کیفیت متوسط (۳۴ مگابایت)

جزوه جلسه ۳

 

جلسه ۴ -> ادامۀ ترجمه: نکات ترجمه ای فعل (قسمت اول) ادامۀ ترجمه: نکات ترجمه ای فعل (قسمت اول) مبحث: نکات ترجمۀ فعل، نکات ترکیبی ترجمه، ساختار شرط، اسم اشاره و … مدت فیلم: ١٩ دقیقه

دانلود قسمت ۴ آموزش عربی با کیفیت عالی (۴۱۱ مگابایت)

دانلود قسمت ۴ آموزش عربی با کیفیت بالا (۵۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۴ آموزش عربی با کیفیت متوسط (۲۰ مگابایت)

 

جلسه ۵ -> ادامۀ ترجمه: نکات ترجمه ای فعل (قسمت دوم) ادامۀ ترجمه: نکات ترجمه ای فعل (قسمت دوم) مبحث: یادآوری اسم اشاره، اسم منسوب و … مدت فیلم: ١٩ دقیقه

دانلود قسمت ۵ آموزش عربی با کیفیت عالی (۳۷۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۵ آموزش عربی با کیفیت بالا (۴۸ مگابایت)

دانلود قسمت ۵ آموزش عربی با کیفیت متوسط (۱۹ مگابایت)

 

جلسه ۶ -> ادامۀ ترجمه: ریزنکات ترجمه ای ادامۀ ترجمه: ریزنکات ترجمه ای مباحث: تمییز و مفعول مطلق و … مدت فیلم: ٣٣ دقیقه

دانلود قسمت ۶ آموزش عربی با کیفیت عالی (۷۲۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۶ آموزش عربی با کیفیت بالا (۸۴ مگابایت)

دانلود قسمت ۶ آموزش عربی با کیفیت متوسط (۳۳ مگابایت)

 

جلسه ٧ -> ادامۀ ترجمه: حل تست های ترجمه ادامۀ ترجمه: حل تست های ترجمه مقدمۀ متن حل تست های ١ تا ٨ مدت فیلم: ٢٨ دقیقه

دانلود قسمت ۷ آموزش عربی با کیفیت عالی (۶۱۳ مگابایت)

دانلود قسمت ۷ آموزش عربی با کیفیت بالا (۶۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۷ آموزش عربی با کیفیت متوسط (۲۶ مگابایت)

 

جلسه ٨ -> ادامۀ ترجمه: تحلیل صرفی اسم (قسمت اول) ادامۀ ترجمه: تحلیل صرفی اسم (قسمت اول) مباحث: ویژگی های اسم، اسم های جامد و مشتق، انواع اسم مشتق، صفت مشبهه، مبنی و معرب، معرفه و نکره، منصرف و غیرمنصرف حل تست های تحلیل صرفی اسم

دانلود قسمت ۸ آموزش عربی با کیفیت عالی (۷۷۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۸ آموزش عربی با کیفیت بالا (۹۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۸ آموزش عربی با کیفیت متوسط (۳۷ مگابایت)

 

جلسه ٩ -> ادامۀ ترجمه: تحلیل صرفی اسم (قسمت دوم) ادامۀ ترجمه: تحلیل صرفی اسم (قسمت دوم) مباحث: نکات تکمیلی اسم، ثلاثی مزید، ثلاثی مجرد، تلفظ انتها، مشتق و مصدر

دانلود قسمت ۹ آموزش عربی با کیفیت عالی (۴۵۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۹ آموزش عربی با کیفیت بالا (۶۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۹ آموزش عربی با کیفیت متوسط (۲۴ مگابایت)

 

جلسه ١٠ -> ادامۀ ترجمه: تحلیل صرفی فعل (قسمت اول) ادامۀ ترجمه: تحلیل صرفی فعل (قسمت اول) مبحث: ویژگی های فعل و …

دانلود قسمت ۱۰ آموزش عربی با کیفیت عالی (۵۶۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۰ آموزش عربی با کیفیت بالا (۷۳ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۰ آموزش عربی با کیفیت متوسط (۲۸ مگابایت)

 

جلسه ١١ -> ادامۀ ترجمه: تحلیل صرفی فعل (قسمت دوم) ادامۀ ترجمه: تحلیل صرفی فعل (قسمت دوم) نکات باقیماندۀ تحلیل صرفی فعل مدت فیلم: ٣١ دقیقه

دانلود قسمت ۱۱ آموزش عربی با کیفیت عالی (۶۷۸ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۱ آموزش عربی با کیفیت بالا (۹۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۱ آموزش عربی با کیفیت متوسط (۳۶ مگابایت)

 

جلسه ١٢ -> تشکیل (شَکِّل) (علامت گذاری) تشکیل (شَکِّل) (علامت گذاری) مباحث: جار و مجرور، مضاف/مضافٌ الیه، موصوف/صفت، اسم اشاره بدون ال و ال دار، افعال مضارع در صیغه های ١، ۴، ٧، ١٣ و ١۴ مدت فیلم: ١۵ دقیق

دانلود قسمت ۱۲ آموزش عربی با کیفیت عالی (۳۱۴ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۲ آموزش عربی با کیفیت بالا (۳۸ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۲ آموزش عربی با کیفیت متوسط (۱۵ مگابایت)

 

جلسه ١٣ -> ادامۀ تشکیل: حل تست ها (قسمت اول) ادامۀ تشکیل: حل تست ها (قسمت اول) مبحث: بیان نکات تشکیل مدت فیلم: ٢٣ دقیقه

دانلود قسمت ۱۳ آموزش عربی با کیفیت عالی (۵۰۲ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۳ آموزش عربی با کیفیت بالا (۵۶ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۳ آموزش عربی با کیفیت متوسط (۲۳ مگابایت)

 

جلسه ١۴ -> ادامۀ تشکیل: حل تست ها (قسمت دوم) ادامۀ تشکیل: حل تست ها (قسمت دوم) مبحث: بیان نکات تشکیل مدت فیلم: ٢٢ دقیقه

دانلود قسمت ۱۴ آموزش عربی با کیفیت عالی (۴۷۳ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۴ آموزش عربی با کیفیت بالا (۵۶ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۴ آموزش عربی با کیفیت متوسط (۲۳ مگابایت)

 

جلسه ١۵ -> چگونه عربی را جمع بندی کنیم چگونه عربی را جمع بندی کنیم آموزش نحوۀ مطالعه و جمع بندی کردن درس عربی برای کنکور چه کنیم و چه نکنیم؟ واجب ترین ها کدامند؟ مدت فیلم: ٨ دقیقه

دانلود قسمت ۱۵ آموزش عربی با کیفیت عالی (۱۶۱ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۵ آموزش عربی با کیفیت بالا (۱۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۵ آموزش عربی با کیفیت متوسط (۷ مگابایت)

 

تمامی قسمت های این مجموعه فیلم آموزشی بر روی سایت قرار گرفت

۶۴ دیدگاه ها

 1. دستتون درد نکنه واقعا خیلی خوب بود استفاده کردم

 2. ممنون واقعا سایت عالی دارین.

 3. سلام خسته نباشید ممنون از سایت خوبتونون.تمام قسمت ها همینه؟

 4. سلام
  عذر میخوام ٬ این فیلم ها کامل هستن دیگه؟
  یعنی برای کنکور فقط همین فیلم ها و جزوه هاش کفایت میکنه؟

  • مشاور

   سلام
   آره عزیزم کافیه
   برای تسلط بیشتر، بعد از دیدن فیلم ها و بررسی جزوه فیلم می‌تونی تست های بیشتری بزنی تا روی درس کاملا مسلط شی و درصدت رو بالا و بالاتر ببری

 5. من نمیتونم دانلود کنم…..چیکار کنم

  • مشاور

   سلام زهرا جان
   مشکلی برای سرورا پیش اومده و ان شاالله طی یکی دو روز آینده برطرف میشه
   فعلا مشکل فیلم های عربی برطرف شده و میتونی ازشون استفاده کنی
   مشکل بقیه فیلم ها هم نهایتا تا فردا پسفردا برطرف میشه

  • مشاور

   زهرا جان مشکل سرورها برطرف شد و بدون هیچ مشکلی می‌تونی از تمام فیلم های سایت استفاده کنی

 6. سلام ببخشید من این فیلمهاتون رو با adm نمیتونم دانلود کنم
  لطفا راهنمایی کنین
  ممنون

  • مشاور

   سلام محمد جان
   مشکلی برای سرورا پیش اومده و ان شاالله طی یکی دو روز آینده برطرف میشه
   اصلا نگران نباش
   فعلا مشکل فیلم های عربی برطرف شده و میتونی ازشون استفاده کنی
   مشکل بقیه فیلم ها هم نهایتا تا فردا پسفردا برطرف میشه

  • مشاور

   محمد جان مشکل سرورها برطرف شد و بدون هیچ مشکلی می‌تونی از تمام فیلم های سایت استفاده کنی

 7. با سلام وقتتون بخیر میخواستم بدونم چرا فیلما اصلا دانلود نمیشه مثه قبل، ممنون میشم اگه راهنمایی کنید

  • مشاور

   سلام فرشید جان
   مشکلی برای سرورا پیش اومده و ان شاالله طی یکی دو روز آینده برطرف میشه
   فعلا مشکل فیلم های عربی برطرف شده و میتونی ازشون استفاده کنی
   مشکل بقیه فیلم ها هم نهایتا تا فردا پسفردا برطرف میشه میتونی ازشون استفاده کنی عزیزم

  • مشاور

   فرشید جان مشکل سرورها برطرف شد و بدون هیچ مشکلی می‌تونی از تمام فیلم های سایت استفاده کنی

 8. خیلی ممنونم،زحمت کشیدین،واقعا قدر دان زحماتتون هستیم چون بهترین کار ممکن رو برای افرادی که واقعا میخوان درس بخونند انجام دادید و شرایط رو کاملا برای همه فراهم کردین بازم تشکر میکنم دستتون دردنکنه آرزوی موفقیت دارم برای شما و تمامی دست اندرکاران این سایت.

  • مشاور

   ممنون از لطفت فرشید جان
   با نظرت خیلی خوشحالمون کردی و خستگی رو از تنمون بیرون آوردی
   خوشحالیم که وب سایت همراه کنکور بازدیدکننده هایی به فهیمی شما داره

 9. مچکرم از خدمات خوبتون.واقعا عالی هستن.

 10. سلام
  من نمیدونم چه جوری ازتون تشکر کنم هنوز مطالب سایت رو دانلود نکردم ولی وقتی عنوانها رو دیدم و فهمیدم همشو رایگان گذاشتید واسه دانلود بینهایت خوشحال شدم
  من وضع مالیم اصلا خوب نیست حتی هزینه خریدن کتاب کمک درسی رو هم ندارم و میخواستم کلا درس خوندن و کنکور رو بذارم کنار ولی الان من و خواهرم میخوایم با هم از این فیلمها استفاده کنیم
  فقط میتونم بگم از خدا میخوام به هر چی دلتون میخواد برسید بینهایت ممنونم و از راه دور دستتون رو میبوسم

  • مشاور

   سلام مرتضی جان
   خدا رو شاکریم که از مطالب سایت راضی ای و برات مفید واقع شدن
   واقعا خوشحالمون کردی با پیامت و انرژی خیلی مثبتی که بهمون دادی
   ان شاالله هم خودت و هم خواهر عزیزت تو کنکور بهترین نتیجه رو بگیرین و بعد از کنکور بهمون خبر موفقیتتون رو بهمون بدین و خوشحالمون کنین

 11. سلام
  واقعا خدا اجرتون بده ،ایشالا هرچی از خدا میخواید بهتون بده

 12. سلام..خیلی ممنونم از شما بابت فیلم های خوبتون..ببخشید برای عربی کنکور اگر فقط همین فیلمارو ببینیم و با همین فیلم ها پیش بریم کافیه یا باید کتاب و دی وی دی های دیگری هم برای سایر بخشها بگیریم.و برای بالای۹۰میشه روی این فیلمها حساب کرد…خیلی ممنونم

  • مشاور

   سلام سجاد جان
   این فیلم ها تمام مباحث رو به خوبی پوشش می‌دن و واقعا عالین اما طبق روالی که برای هر درسی هست این فقط بخش آموزش رو پوشش می‌ده. شما برای این که خیلی خوب روی درس مسلط شی حتما باید خوب تست بزنی و با تست های عربی کاملا آشنا بشی و بتونی خیلی خوب روشون مسلط بشی
   موفق باشی عزیزم

 13. سلام چرا فیلمارو نمیشه دان کرد؟

 14. سلام… متشکرم از بابت فیلم ها درس عربی ، فقط جزوهایی که با این فیلم ها هست فقط برای ۳ جلسه اول هستش . مابقی قسمت ها جزوه ندارند ؟؟

  • مشاور

   سلام مهسا جان
   جزوه های ارائه شده برای این مجموعه آموزشی فقط همین سه جزوه هستن و جزوه دیگه ای ارائه نشده عزیزم

 15. درود و خسته نباشید
  من عربی در حد صفرم.این اموزش ها میتونن کمکم کنن؟

 16. سلام بابت زحمات خالصانتون ممنونم

 17. سلاااام ..
  خیلی ممنونیم بابت این زحمات عالی و خداپسندانتــون ..
  خسته نبــاشید ..
  همراه کنکوری جان ، میشه در کنار تمام این فیلم های آموزشی ، فیلم آموزشی از ادبیات رو هم بزارین ؟
  ممنونتون میشیم بی نهـایت ..
  راستی ، شما برای پایه ی یازدهم هم برنامه ای دارین ؟
  اگه دارین ، لطفا بگین تا من این خبر رو به کسایی که محتاج برنامه های خوب شما هستن ، برسونم .. مطمئنم خیلی خوشحال میشن

  • مشاور

   سلام سارا جان
   مرسی از لطفت عزیزم. با پیامت بهمون کلی انرژی دادی 🙂
   حتما عزیزم. برای ادبیات برنامه های خیلی خوبی داریم حتما باهامون همراه باش.
   برنامه مطالعاتی خیر ولی کلی مطالب خوب برای یازدهمی ها تو سایت قرار دادیم و قرار هستش که کلی مطالب عالی دیگه هم بذاریم. برای یازدهمی ها برنامه های خیلی خوبی داریم. حتما باهامون همراه باش. به زودی یه بخش تو سایت اضافه میشه که تو اونجا بچه ها میتونن مطالب درخواستی شون رو بگن تا ما اونا رو آماده کنیم و رو سایت قرار بدیم. یه لیست از چیزایی که میخوای رو سایت بذاریم آماده کن تا هروقت اون بخش آماده شد بهمون لیست درخواستیات رو بدی عزیزم

 18. سلام این ویدیو ها هم عربی عمومی را ساپورت میکنه هم تخصصی ؟

 19. سلام بی نظیرید ..کاش هرچی از خدا میخواین بگیرین..من اوضاع مالی خوبی ندارم و تازه زندگی مشترکمو شروع کردم امیدم برای موفقیت کنکور تقریبا صفر بود هیچ منبعی ندارم که کمکم کنه..ولی این فیلم هاتون پر از شور و انرژی و بیان عالی هستن خیلی انرژی بهم دادن..حس کردم خدا دستمو گرفته و بهم لطف کرده که با سایتتون برخورد کردم.. خیلی گلین بخدا ممنوووووون یه دنیا

  • مشاور

   سلام بیتا جان
   خوشحالیم که مطالب سایت برات مفید واقع شدن. خداروشاکریم که تونستیم به کنکوری ها و دانش آموزان عزیز کمک کوچیکی بکنیم و در راه تحصیل همراهشون باشیم.
   با پیامت خیلی خوشحالمون کردی و برای ادامه راه انرژی خییلیییی زیادی بهمون دادی. دوست داریم که بعد از کنکور بیای و زیر همین پست خبر موفقیتت تو کنکور رو بهمون بدی عزیزم.
   ان شاالله بهترین اتفاق ها برات توی کنکور بیفته. موفق باشی

 20. سلام
  ببخشید فیلم ها فقط شش قسمت اول دانلود شد
  توروخدا بگید باید چیکار کنم؟من بهشون نیاز دارم
  ولی از قسمت ۷به بعد دانلود متوقف میشه

  • مشاور

   سلام عزیزم
   احتمالا اون موقع که سعی کردی فیلم ها رو دانلود کنی مشکلی برای سرور به وجود اومده بوده. لینک ها رو تست کردیم و با قدرت کار می کردن. دوباره سعی کن ان شاالله که مشکلت برطرف شده باشه. اگه مشکلت برطرف نشده بود بهمون بگو تا راهنماییت کنیم

 21. سلام و خسته نباشید
  واقعا کارتون عالیه چون کسانی که به هر دلیلی دسترسی به کلاس های اموزشی ندارن با این ویدیوها کاملا در جریان و برنامه های شما قرار میگیرن
  موفق باشید

 22. با عرض سلام و خسته نباشید….میخاستم بگم فیلم ها بدون جزوه به درد نمیخورن….چرا جزوه ها رو نزاشتین

 23. جزوه ها چرا دانلود نمیشه….میزنم میگه صفحه پاک شده

 24. سلام من عربی در حذ ۲۰ درصدمایا با توجه ب این دوران ک ۲۹ روزب کنکور ۹۷ مونده ب دردم میخوره این لوح ها خوبن یا نه

 25. سلام خسته نباشید ..ببخشید فایل های پی دی اف دانلود نمیشه برا من ممنون میشم لینک ها رو تصحیح کنید .

 26. سلام
  لینکهای دانلود جزوات خراب شده
  لطفا بررسی کنین
  مممنونم از سایت بی نظیرتون

  • مشاور

   سلام فائزه جان
   مرسی از لطفت
   مشکلات برطرف شده عزیزم. می تونی از لینکی که تو اوایل متن اومده استفاده کنی.

 27. ببخشین لینک دانلود خطامیده

  • مشاور

   سلام فرزاد جان
   مشکل برطرف شد. می تونی از لینکی که تو اوایل متن اومده برای دانلود جزوات این دوره آموزشی استفاده کنی.

 28. سلام بی نهایت ازبابت این فیلم ها ازشما سپاس گزارم من نتونستم جزوه هارو دانلود کنم اگه براتون ممکن است برام ایمیل کنید
  mpaxima111@gmail.com

  • مشاور

   سلام محمدصادق جان
   مرسی از لطفت عزیزم.
   مشکلات برطرف شد. می تونی از لینکی که تو اوایل متن اومده استفاده کنی و جزوات رو دانلود کنی. اگه همچنان تو دانلود جزوات مشکل داشتی بگو تا جزوات رو برات ایمیل کنیم عزیزم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code