خانه / فیلم آموزشی / شیمی / دانلود رایگان فیلم آموزش جامع شیمی کنکور (پایه + پیش دانشگاهی)-تمامی قسمت ها
آزمون آنلاین همراه کنکور
فیلم آموزشی شیمی کنکور

دانلود رایگان فیلم آموزش جامع شیمی کنکور (پایه + پیش دانشگاهی)-تمامی قسمت ها

فیلم های آموزشی رایگان آموزش جامع شیمی کنکور رو براتون آماده کردیم و میتونین این فیلم ها رو به صورت رایگان از همراه کنکور دانلود کنین.مدرس محمدرضا آقا جانی دبیر برجسته کنکور کشور.دانلود در ادامه مطلب

فیلم آموزش دروس پایه و پیش دانشگاهی شیمی کنکور توسط جناب آقای محمدرضا آقاجانی به صورت رایگان برای شما آماده دانلود شده و میتونین این فیلم ها رو از سایت همراه کنکور دانلود کنین.

* شما عزیزان می توانید جزوه کامل این دوره آموزشی را از لینک زیر دانلود کنید *

دانلود جزوه فیلم شیمی

جلسه ١ -> فصل اول شیمی(٢): ساختار اتم (آموزش جدول تناوبی) معارفه و تدریس فصل اول آموزش جدول تناوبی

دانلود قسمت اول آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۲۳ گیگابایت)

دانلود قسمت اول آموزش شیمی با کیفیت بالا (۱۰۱٫۸۵ مگابایت)

دانلود قسمت اول آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۵۱٫۱۶ مگابایت)

 

فصل اول و سوم شیمی(٢) صفحات: ١ تا ٢۴، ٣۵، ۴۵ و ۵٠ فصل اول (ساختار اتم) مباحث: تاریخچه ی نظریه های اتمی + تست های موضوعی ایزوتوپ ها و جرم اتمی میانگین + تست های موضوعی اعداد کوانتومی + تست های موضوعی آرایش الکترونی اتم، الکترون های ظرفیتی، تعیین شماره ی دوره و گروه + تست های موضوعی و صفحات ١ تا ٣ و ١٣ تا ١۶ فصل سوم (ترکیب های یونی) مباحث: قاعده ی هشتایی یا اوکتت، یون های تک اتمی، ترکیب های یونی، نمک های آب پوشیده (متبلور) + تست های موضوعی

 

جلسه ٢ -> ادامۀ فصل اول شیمی(٢): ساختار اتم (ادامه ی جدول تناوبی) و شروع فصل سوم شیمی چهارم: فرمول نویسی ادامه جدول تناوبی و شروع فرمول نویسی تدریس: فصل سوم شیمی چهارم، آموزش فرمول نویسی

دانلود قسمت دوم آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۳۲ گیگابایت)

دانلود قسمت دوم آموزش شیمی با کیفیت بالا (۹۴٫۲۴ مگابایت)

دانلود قسمت دوم آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۵۰٫۲۳ مگابایت)

 

جلسه ٣ -> ادامۀ فصل سوم شیمی چهارم: فرمول نویسی تدریس: فصل سوم: فرمول نویسی

دانلود قسمت سوم آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۱۳ گیگابایت)

دانلود قسمت سوم آموزش شیمی با کیفیت بالا (۱۰۴٫۴۲ مگابایت)

دانلود قسمت سوم آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۵۱٫۳۴ مگابایت)

 

جلسه ۴ -> ادامۀ فصل سوم شیمی چهارم: فرمول نویسی آزمون ۵ دقیقه ای در ابتدای کلاس از فرمول نویسی تدریس: فصل سوم: فرمول نویسی

دانلود قسمت چهارم آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۱۲ گیگابایت)

دانلود قسمت چهارم آموزش شیمی با کیفیت بالا (۱۰۲٫۴۱ مگابایت)

دانلود قسمت چهارم آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۵۰٫۹۹ مگابایت)

آزمون شماره ١ شیمی(٢) آزمون تستی ۵ سوالی از مباحث تدریس شده بین صفحات ١ تا ١٨ جزوه

 

جلسه ۵ -> فصل پنجم شیمی(٢): شیمی آلی (گروه های عاملی در یک نگاه) تدریس: فصل پنجم: گروه های عاملی در یک نگاه

دانلود قسمت پنجم آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۰۳ گیگابایت)

دانلود قسمت پنجم آموزش شیمی با کیفیت بالا (۱۰۵٫۱۱ مگابایت)

دانلود قسمت پنجم آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۵۰٫۲۲ مگابایت)

فصل پنجم شیمی(٢): شیمی آلی (گروه های عاملی) تدریس صفحات: ۶، ١٠، ١١، ١٢، ١٣، ١۴، ١٩، ٢٠، ٢١ و ٢٢ فصل پنجم مباحث: ترکیب های آلی، نام گذاری ترکیب های آلی، گروه آلکیل، نام گذاری آلکان های شاخه دار، نام گذاری آلکن های شاخه دار، گروه های عاملی، هیدروکربن های حلقوی، هیدروکربن های آروماتیک و …

 

جلسه ۶ -> ادامۀ فصل پنجم شیمی(٢): شیمی آلی (گروه های عاملی) فصل پنجم: گروه های عاملی + الکل: متانول، اتانول، ١ پروپانول، ٢ پروپانول، اتیلن گلیکول، گلیسرین، انواع الکل

دانلود قسمت ششم آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۱۷ گیگابایت)

دانلود قسمت ششم آموزش شیمی با کیفیت بالا (۱۳۲٫۵ مگابایت)

دانلود قسمت ششم آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۷۵٫۲۷ مگابایت)

 

جلسه ٧ -> ادامۀ فصل پنجم شیمی(٢): شیمی آلی (گروه های عاملی) فصل پنجم: گروه های عاملی + اتر: دی متیل اتد، دی اتیل اتر کتون: پروپانون (استون)، ٢ هپتانون آلدهید: متانال (فرمالدهید)، اتانال (اَسِتالدِهید) استر: اتیل اتانوآت، اتیل بوتانوآت (آناناس) کربوکسیلیک اسید: متانوئیک اسید (فرمیک اسید)، اتانوئیک اسید (استیک اسید) آمید: کِولار آمین: تری متیل آمین

دانلود قسمت هفتم آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۱ گیگابایت)

دانلود قسمت هفتم آموزش شیمی با کیفیت بالا (۱۱۶٫۷۲ مگابایت)

دانلود قسمت هفتم آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۵۴٫۴۶ مگابایت)

 

جلسه ٨ -> ادامۀ فصل پنجم شیمی(٢): شیمی آلی (گروه های عاملی) ادامه ی فصل پنجم: گروه های عاملی(ساختارهای مهم) + تدریس صفحات ١٩، ٢٠ و ٢١ جزوه بنزن، حلقه بنزن، ترکیبات آروماتیک، سیکلوآلکان، هیدروکربن، فرّار، نقطه ی جوش، تولوئن

دانلود قسمت هشتم آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۰۲ گیگابایت)

دانلود قسمت هشتم آموزش شیمی با کیفیت بالا (۱۰۵٫۲ مگابایت)

دانلود قسمت هشتم آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۶۵٫۴ مگابایت)

فصل پنجم شیمی(٢): شیمی آلی (ساختارهای مهم) صفحات: ١٩، ٢٠ و ٢١ فصل پنجم مباحث: هیدروکربن های حلقوی، هیدروکربن های آروماتیک و …

 

جلسه ٩ -> ادامۀ فصل اول شیمی(٢): ساختار اتم (اعداد کوانتومی) حل تست از مبحث گروه های عاملی فصل پنجم + شروع تدریس فصل اول شیمی(٢): اعداد کوانتومی و آرایش الکترونی + صفحات ۶، ١٠ و ١۴ تا ٢١ جزوه

دانلود قسمت نهم آموزش شیمی با کیفیت عالی (۹۵۷٫۵۲ مگابایت)

دانلود قسمت نهم آموزش شیمی با کیفیت بالا (۱۰۴٫۲۳ مگابایت)

دانلود قسمت نهم آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۶۲٫۸۳ مگابایت)

آزمون شماره ٢ + فصل پنجم: شیمی آلی (حل تست از گروه های عاملی) و فصل اول: ساختار اتم (اعداد کوانتومی) تدریس صفحات: ۶، ١٠، ١۴، ١٩، ٢٠، ٢١، ٢٢ و ٢٣ فصل پنجم مباحث: ترکیب های آلی، نام گذاری ترکیب های آلی، گروه آلکیل، گروه های عاملی، هیدروکربن های حلقوی، هیدروکربن های آروماتیک و …

 

جلسه ١٠ -> ادامۀ فصل اول شیمی(٢): ساختار اتم (اصل آفبا و رسم آرایش الکترونی) فصل اول: ادامه ی تدریس اعداد کوانتومی، شروع اصل آفبا و رسم آرایش الکترونی + ترتیب پر شدن زیرلایه از الکترون (اصل آفبا)، صفحه ٣٠ جزوه عدد کوانتومی اصلی، عدد کوانتومی اوربیتالی، عدد کوانتومی مغناطیسی، عدد کوانتومی مغناطیسی اسپین

دانلود قسمت دهم آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۱۴ گیگابایت)

دانلود قسمت دهم آموزش شیمی با کیفیت بالا (۱۳۰٫۶۶ مگابایت)

دانلود قسمت دهم آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۷۶٫۸ مگابایت)

فصل اول شیمی(٢): ساختار اتم (اعداد کوانتومی) تدریس صفحات: ٢۵، ٢۶، ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٣٠، ٣١ و ٣٢ فصل اول مباحث: اعداد کوانتومی، اعداد کوانتومی اصلی، اعداد کوانتومی اوربیتالی، اعداد کوانتومی مغناطیسی، اعداد کوانتومی مغناطیسی اسپین، اصل طرد پائولی، رسم آرایش الکترونی اتم، اصل آفبا (ترتیب پر شدن زیرلایه ها از الکترون)، قاعده ی هوند، نوشتن آرایش الکترونی به روش گازهای نجیب

 

جلسه ١١ -> ادامۀ فصل اول شیمی(٢): ساختار اتم (اصل آفبا) فصل١ شیمی٢: ساختار اتم + تولوئن، فنول، اصل آفبا، بیرونی ترین زیرلایه

دانلود قسمت یازدهم آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۱۳ گیگابایت)

دانلود قسمت یازدهم آموزش شیمی با کیفیت بالا (۱۳۰٫۶۹ مگابایت)

دانلود قسمت یازدهم آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۷۶٫۸ مگابایت)

فصل اول و پنجم شیمی(٢) فصل اول شیمی(٢): ساختار اتم صفحات: ٣٢، ٣۵، ٣۶ و ٣٧ فصل اول مباحث: نوشتن آرایش الکترونی به روش گازهای نجیب، الکترون های ظرفیتی، تعیین شماره ی تناوب و شماره ی گروه از روی آرایش الکترونی و صفحات ١٩، ٢٠ و ٢١ فصل پنجم مباحث: هیدروکربن های حلقوی، هیدروکربن های آروماتیک و …

 

جلسه ١٢ -> ادامۀ فصل اول شیمی(٢): ساختار اتم (آرایش الکترونی) فصل اول شیمی(٢): ادامه ی مبحث آرایش الکترونی + تعیین شماره تناوب آزمون تستی ٧ سوالی تکلیف: سوالات ۵٨، ۶٠، ۶١، ۶٢، ۶٣، ۶٧، ٧١، ٧٨، ٨٠، ٨٢، ٨۵، ٨٧، ٨٩، ٩٣، ٩۴، ٩۵، ٩٨، ٩٩ و ١٠٠ جزوه

دانلود قسمت دوازدهم آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۰۶ گیگابایت)

دانلود قسمت دوازدهم آموزش شیمی با کیفیت بالا (۱۳۳٫۰۸ مگابایت)

دانلود قسمت دوازدهم آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۷۶٫۸ مگابایت)

آزمون شماره ٣ شیمی(٢) آزمون شماره (٣) شیمی همراه با پاسخنامه این آزمون شامل ٧ سوال تستی می باشد + پاسخنامه تشریحی

 

جلسه ١٣ -> ادامۀ فصل اول شیمی(٢): ساختار اتم (آرایش الکترونی) فصل اول شیمی٢: ادامه ی ساختار اتم حل مثال از مبحث آرایش الکترونی مثال های صفحات ٢۵ تا ۵۴ فصل اول جزوه عدد اتمی کاتیون، عدد اتمی کبالت، گاز نجیب و …

دانلود قسمت سیزدهم آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۱۳ گیگابایت)

دانلود قسمت سیزدهم آموزش شیمی با کیفیت بالا (۱۴۵٫۶۷ مگابایت)

دانلود قسمت سیزدهم آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۷۲٫۶۳ مگابایت)

 

جلسه ١۴ -> ادامۀ فصل اول شیمی(٢): ساختار اتم (انرژی های یونش) فصل اول شیمی٢: ادامه ی ساختار اتم تدریس و حل تست از مبحث انرژی های یونش و متوالی + تدریس اختلاف نوترون با … + حل تست های اختلاف نوترون با … صفحات ۵٢، ۵٣ و ۴٠ جزوه، سؤالات ١٢١ و ۶٩ و … بررسی انرژی های یونش و متوالی اتم منیزیم و … تکلیف: حل سوال ۶٩

دانلود قسمت چهاردهم آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۰۴ گیگابایت)

دانلود قسمت چهاردهم آموزش شیمی با کیفیت بالا (۱۴۴٫۱۹ مگابایت)

دانلود قسمت چهاردهم آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۶۹٫۴۸ مگابایت)

فصل اول شیمی(٢): ساختار اتم (انرژی های یونش و متوالی) + اختلاف نوترون با … تدریس صفحات: ۵٢، ۵٣ و ۴٠ فصل اول مبحث یونش

 

جلسه ١۵ -> ادامۀ فصل پنجم شیمی(٢): شیمی آلی فصل پنجم: ادامه ی شیمی آلی تدریس: حل مثال آلکان های شاخه دار حل سؤالات ۶۵، ١١١، ١١۴، ١۶ و ١٨ حل مثال از فصل اول: نکته ی تستی اختلاف نوترون با … تکلیف: حل تست های ٧۴، ٧۶ و ١٠۴

دانلود قسمت پانزدهم آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۲۶ گیگابایت)

دانلود قسمت پانزدهم آموزش شیمی با کیفیت بالا (۱۹۰٫۰۷ مگابایت)

دانلود قسمت پانزدهم آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۸۷٫۱ مگابایت)

آزمون شماره ۴ شیمی(٢) آزمون شماره (۴) این آزمون شامل ١۵ سوال تستی می باشد همراه با پاسخنامه تشریحی

 

جلسه ١۶ -> ادامۀ فصل پنجم شیمی(٢): شیمی آلی فصل پنجم: ادامه ی ترکیبات آلی (نام گذاری آلکان های شاخه دار و شروع نام گذاری آلکن های شاخه دار) صفحه ی ١٠: سؤالات ١٢، ١٧، ٢١، ٢٢ و ٢٣ تشخیص زنجیره ی اصلی و …

دانلود قسمت شانزدهم آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۱۵ گیگابایت)

دانلود قسمت شانزدهم آموزش شیمی با کیفیت بالا (۱۳۸٫۲۷ مگابایت)

دانلود قسمت شانزدهم آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۷۹٫۰۱ مگابایت)

فصل پنجم شیمی(٢): شیمی آلی (نام گذاری ترکیبات آلی) تدریس مبحث: نام گذاری آلکن های شاخه دار صفحات ١٠، ١٢ و ١٣ فصل پنجم

 

جلسه ١٧ -> ادامۀ فصل اول شیمی(٢): ساختار اتم (ایزوتوپ ها و جرم اتمی میانگین) فصل اول: ادامه ساختار اتم (ایزوتوپ ها و جرم اتمی میانگین) صفحه ١٠: سوالات ٢٧ و ۴٠ و …

دانلود قسمت هفدهم آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۱۳ گیگابایت)

دانلود قسمت هفدهم آموزش شیمی با کیفیت بالا (۱۳۴٫۶۳ مگابایت)

دانلود قسمت هفدهم آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۷۷٫۷۴ مگابایت)

فصل اول شیمی(٢): ساختار اتم (ایزوتوپ ها و جرم اتمی میانگین) مباحث: عدد جرمی و ایزوتوپ ها + تست های موضوعی صفحات: ٩، ١٠، ١١، ٢٢ و ٢۴ فصل اول جزوه

 

جلسه ١٨ -> فصل سوم شیمی(٢): ترکیب های یونی (قسمت اول) فصل سوم: ترکیب های یونی (قسمت اول) تدریس صفحات ٩ تا ١٢ از فصل سوم حل سوالات ٢٢، ٢٠، ١٨ و ٢۴ مباحث: انرژی شبکۀ بلور، انرژی آزادشده، انرژی شبکه ی NaCl، قدرت پیوند یونی، نقطه ی ذوب و جوش، نوشتن معادله ی انرژی شبکه و … تکلیف: از فصل ٢ صفحات ١ تا ١٠ و از فصل ۵ نیز الماس و گرافیت مطالعه شود.

دانلود قسمت هجدهم آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۱۲ گیگابایت)

دانلود قسمت هجدهم آموزش شیمی با کیفیت بالا (۱۳۴٫۸۸ مگابایت)

دانلود قسمت هجدهم آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۸۱٫۱ مگابایت)

فصل سوم شیمی(٢): انرژی شبکه بلور مباحث: انرژی شبکه، انرژی آزادشده، انرژی شبکه NaCl، قدرت پیوند یونی نقطه ی ذوب و جوش، نوشتن معادله ی انرژی شبکه و … صفحات: ٩، ١٠، ١١ و ١٢ فصل سوم جزوه

 

جلسه ١٩ -> ادامۀ فصل سوم شیمی(٢): ترکیب های یونی (قسمت دوم) فصل سوم: ادامه ی ترکیب های یونی (درصد جرمی یک عنصر در ترکیب) تدریس صفحات ١٣ تا ١۶ جزوه حل سوالات ٣٢، ٣٣ و ٣٩ از فصل سوم و سوال ۵٠ از صفحه ٢٧ فصل پنجم مباحث ذکر شده در کلاس: بنزوئیک اسید، اگزالیک اسید، بنزوآت، اگزالات، آلکیل آلکانوآت و سدیم بنزوآت تکلیف: صفحه ۴ سوال ٢۶ و صفحه ١۶ سوال ٣٨

دانلود قسمت نوزدهم آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۱۹ گیگابایت)

دانلود قسمت نوزدهم آموزش شیمی با کیفیت بالا (۱۳۲٫۲۹ مگابایت)

دانلود قسمت نوزدهم آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۷۹٫۹ مگابایت)

فصل سوم و فصل پنجم شیمی(٢) فصل سوم شیمی(٢): ترکیب های یونی (درصد جرمی یک عنصر در ترکیب) صفحات ١٣، ١۴، ١۵ و ١۶ فصل سوم و فصل پنجم شیمی(٢): شیمی آلی صفحه ٢٧ از فصل پنجم مباحث: بنزوئیک اسید، اگزالیک اسید، بنزوآت، اگزالات، آلکیل آلکانوآت، سدیم بنزوآت

 

جلسه ٢٠ فصل چهارم شیمی(٢): ترکیب های کووالانسی (ساختار لوویس) فصل چهارم: ترکیب های کووالانسی (ساختار لوویس یا مدل الکترون نقطه ای) صفحات ١٩ تا ٢٢ جزوه: ساختار لوویس مبحث پیوند داتیو مباحث ذکر شده: تعداد الکترون های لایه ی ظرفیت، پیوند داتیو (کووالانسی کوئوردینانسی) ساختار لوویس اسیدها، مثال ها: فسفریک اسید، کربنیک اسید، نیتریک اسید، کلرومتان، کلروفرم، سولفوریک اسید، جفت پیوندی، جفت ناپیوندی، قلمرو الکترونی و تعیین قلمرو الکترونی و …)

دانلود قسمت بیستم آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۲۱ گیگابایت)

دانلود قسمت بیستم آموزش شیمی با کیفیت بالا (۱۳۱٫۱۸ مگابایت)

دانلود قسمت بیستم آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۷۹٫۸۸ مگابایت)

فصل چهارم شیمی(٢): ترکیب های کووالانسی (ساختار لوویس) مباحث: ساختار لوویس (مدل الکترون نقطه ای)، پیوند داتیو (کووالانسی کوئودینانسی)، تعداد الکترون های لایه ی ظرفیت، ساختار لوویس اسیدها و … صفحات ١٩، ٢٠، ٢١ و ٢٢ فصل چهارم جزوه

 

جلسه ٢١ -> ادامۀ فصل چهارم شیمی(٢): ترکیب های کووالانسی (ساختار لوویس) ادامه ی فصل چهارم: ترکیب های کووالانسی (ادامه ی ساختار لوویس) مباحث: لوویس یون ها، شکل هندسی مولکول، لوویس گوگرد تترافلوئورید، لوویس گوگرد هگزافلوئورید، لوویس سولفات، لوویس کربنات، لوویس فسفات بررسی آزمون شماره ۵

دانلود قسمت ۲۱ آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۰۵ گیگابایت)

دانلود قسمت ۲۱ آموزش شیمی با کیفیت بالا (۸۹٫۷۴ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۱ آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۴۳٫۷۸ مگابایت)

فصل چهارم شیمی(٢): ترکیب های کوولانسی (ادامه ی ساختار لوویس) مباحث: شکل هندسی مولکول (جهت گیری سه بعدی یا آرایش هندسی مولکول ها) و بادکنک بازی و … صفحات: ٢٣، ٢۴ و ٢۵ فصل چهارم جزوه

 

جلسه ٢٢ -> ادامه ی فصل چهارم شیمی(٢): ترکیب های کووالانسی (مولکول قطبی و ناقطبی- نام گذاری ترکیب های ادامه ی فصل چهارم: ترکیب های کووالانسی (مولکول قطبی و ناقطبی- نام گذاری ترکیب های مولکولی) تدریس صفحات ١٣، ١۴، ٢۶ و ٢٧ جزوه مباحث: جزئی بار منفی، جزئی بار مثبت، تشخیص تستی مولکول قطبی و ناقطبی، تعیین عدد اکسایش از روی ساختار لوویس

دانلود قسمت ۲۲ آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۰۸ گیگابایت)

دانلود قسمت ۲۲ آموزش شیمی با کیفیت بالا (۹۰٫۵۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۲ آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۴۴٫۶ مگابایت)

فصل چهارم شیمی(٢): ترکیب های کوولانسی (مورکول قطبی و ناقطبی) + نام گذاری ترکیب های مولکولی مباحث: نام گذاری ترکیب های مولکولی، نیروهای بین مولکولی، مولکول قطبی و ناقطبی و مایع شدن گازها صفحات: ١٣، ١۴، ٢۶ و ٢٧ فصل چهارم جزوه

 

جلسه ٢٣ -> ادامۀ فصل چهارم شیمی(٢): ترکیب های کووالانسی ادامه ی فصل چهارم: ترکیب های کوالانسی مباحث: نام گذاری ترکیب های مولکولی به روش عدد اکسایش + فرمول مولکولی، فرمول تجربی و فرمول ساختاری تعیین عدد اکسایش از روی فرمول شیمیایی

دانلود قسمت ۲۳ آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۲۸ گیگابایت)

دانلود قسمت ۲۳ آموزش شیمی با کیفیت بالا (۱۳۳٫۴ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۳ آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۵۳٫۲۲ مگابایت)

فصل چهارم: ترکیب های کووالانسی (نام گذاری ترکیب های مولکولی به روش عدد اکسایش) مباحث: نام گذاری ترکیب های مولکولی و … صفحات: ١٣ و ١۴ فصل چهارم جزوه و فصل چهارم: ترکیب های کووالانسی (فرمول مولکولی / فرمول تجربی / فرمول ساختاری) مباحث: فرمول ساختاری گسترده، فرمول ساختاری و تست های موضوعی صفحات: ١۶، ١٧ و ١٨ فصل چهارم جزوه

 

جلسه ٢۴ -> ادامۀ فصل چهارم شیمی(٢): ترکیب های کووالانسی ادامه ی فصل چهارم: ترکیب های کوالانسی ادامه ی تدریس فرمول مولکولی، فرمول تجربی و فرمول ساختاری + تعیین فرمول تجربی از شیمی(٣) حل تست شماره ٣٢، ٣٣، ٢٩، ٣١ و ٢۶ پلی کپی

دانلود قسمت ۲۴ آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۱۷ گیگابایت)

دانلود قسمت ۲۴ آموزش شیمی با کیفیت بالا (۱۲۳٫۹۳ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۴ آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۵۰٫۴۳ مگابایت)

شیمی(٢): تست های واکنش های شیمیایی و استوکیومتری این تست ها در کلاس، توسط دبیر حل شده

 

جلسه ٢۵ -> فصل دوم شیمی(٢): روندهای تناوبی حل تست های ٢٧ و ٢٨ پلی کپی (ادامه ی زنگ قبل) تدریس فصل دوم شیمی(٢): روندهای تناوبی، صفحات ١٣، ١۴، ١۵، ١۶ و ١٧ فصل دوم مباحث بررسی شده: شعاع اتمی، انرژی نخستین یونش و الکترونگاتیوی

دانلود قسمت ۲۵ آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۱۸ گیگابایت)

دانلود قسمت ۲۵ آموزش شیمی با کیفیت بالا (۱۳۰٫۳۹ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۵ آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۵۱٫۹ مگابایت)

تست های واکنش های شیمیایی و استوکیومتری و فصل دوم شیمی(٢): روندهای تناوبی حل تست ٢٧ و ٢٨ توسط دبیر مباحث تدریس شده در جزوه: شعاع اتمی، انرژی نخستین یونش و الکترونگاتیوی صفحات ١٣، ١۴، ١۵، ١۶ و ١٧ جزوه، فصل دوم (روندهای تناوبی

 

جلسه ٢۶ -> ادامه ی فصل پنجم شیمی(٢): شیمی آلی تدریس صفحات ٧، ٨، ٩ و ١٠ از فصل دوم جزوه بررسی یدومتان، کلرومتان، دیبرمواتان، کلرواتان، واکنش هیدروژن دار شدن اتن، سانواتن، پلی سیانواتن، پروپن، پلی پروپن و وینیل کلرید

دانلود قسمت ۲۶ آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۱ گیگابایت)

دانلود قسمت ۲۶ آموزش شیمی با کیفیت بالا ( ۹۴٫۴۸ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۶ آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۴۰ مگابایت)

فصل پنجم شیمی(٢): شیمی آلی مباحث: آلکان ها، آلکن ها، آلکین ها، تست های موضوعی و … صفحات: ٧، ٨، ٩ و ١٠ فصل ۵ جزوه

 

جلسه ٢٧ -> ادامۀ فصل دوم شیمی(٢): روندهای تناوبی تدریس صفحات ١٨، ١٩، ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٣ و ٢۴ جزوه حل تست های ١٧، ١٨، ١٩ و ..

دانلود قسمت ۲۷ آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۰۴ گیگابایت)

دانلود قسمت ۲۷ آموزش شیمی با کیفیت بالا ( ۸۹ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۷ آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۳۸ مگابایت)

فصل دوم شیمی(٢): روندهای تناوبی صفحات ١٨، ١٩ و ٢٠ فصل دوم جزوه و صفحات ٣٠، ٣١، ٣٢، ٣٣، ٣۴، ٣۵ و ٣۶ از فصل چهارم جزوه مبحث: تست های موضوعی

 

جلسه ٢٨ -> ادامۀ فصل دوم شیمی(٢): روندهای تناوبی (حل تست) حل تست های فصل دوم جزوه شیمی(٢) تست های شماره ٣٠ تا ۴٧

دانلود قسمت ۲۸ آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۲۱ گیگابایت)

دانلود قسمت ۲۸ آموزش شیمی با کیفیت بالا ( ۹۹ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۸ آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۴۳ مگابایت)

ادامه ی فصل دوم شیمی(٢): روندهای تناوبی تست های ٣٠ تا ۴٧ صفحات: ٢٠، ٢١، ٢٢ و ٢۴ فصل دوم جزوه شیمی(٢)

 

 

جلسه ٢٩ -> ادامۀ فصل دوم و پنجم شیمی(٢): روندهای تناوبی- شیمی آلی حل تست آخر صفحه ٢۴ فصل دوم جزوه شیمی(٢) حل تست های صفحات ٢٢ تا ٢۶ فصل پنجم شیمی(٢)

دانلود قسمت ۲۹ آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۲۵ گیگابایت)

دانلود قسمت ۲۹ آموزش شیمی با کیفیت بالا ( ۱۱۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۹ آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۴۶ مگابایت)

تست های فصل دوم شیمی(٢):روندهای تناوبی صفحات ١، ٢، ٣، ۴، ۵، ۶، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢، ١٣ و ٢۴ جزوه فصل دوم شیمی(٢) و تست های فصل پنجم شیمی(٢): شیمی آلی صفحات ٢٢، ٢٣، ٢۴، ٢۵ و ٢۶ فصل پنجم جزوه شیمی(٢)

 

جلسه ٣٠ ادامۀ فصل پنجم شیمی(٢): شیمی آلی (حل تست) حل تست های صفحات ٢٧، ٢٨، ٢٩ و ٣٠ جزوه شیمی(٢) انواع پیوند بین مولکولی مـثل لوندون

دانلود قسمت ۳۰ آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۲۶ گیگابایت)

دانلود قسمت ۳۰ آموزش شیمی با کیفیت بالا ( ۱۲۱ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۰ آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۵۰ مگابایت)

تست های فصل پنجم شیمی(٢): شیمی آلی صفحات ٢٧، ٢٨، ٢٩ و ٣٠ فصل پنجم جزوه شیمی(٢)

 

جلسه ٣١ -> ادامۀ فصل پنجم شیمی(٢): شیمی آلی ادامه ی فصل پنجم: شیمی آلی حل تست ۶١ تا ۶٨ صفحه ی ٣٠

دانلود قسمت ۳۱ آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۳ گیگابایت)

دانلود قسمت ۳۱ آموزش شیمی با کیفیت بالا ( ۱۱۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۱ آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۴۸ مگابایت)

 

جلسه ٣٢ -> ادامۀ فصل چهارم شیمی(٢): ترکیب های کووالانسی ادامه ی فصل چهارم شیمی(٢): ترکیب های کووالانسی حل تست های کنکور ٩۴ مباحث: پیوند کووالانسی، انواع پیوند، حل تست های آن

دانلود قسمت ۳۲ آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۱۴ گیگابایت)

دانلود قسمت ۳۲ آموزش شیمی با کیفیت بالا ( ۹۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۲ آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۴۰ مگابایت)

 

جلسه ٣٣ -> ادامۀ فصل چهارم شیمی(٢): ترکیب های کوالانسی ادامه ی فصل چهارم: ترکیب های کوالانسی مبحاث: تشکیل پیوند کوالانسی و نیروهای بین مولکولی

دانلود قسمت ۳۳ آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۲ گیگابایت)

دانلود قسمت ۳۳ آموزش شیمی با کیفیت بالا ( ۸۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۳ آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۳۸ مگابایت)

 

جلسه ٣۴ -> ادامۀ فصل چهارم شیمی(٢): ترکیب های کوالانسی ادامه ی فصل چهارم: ترکیب های کوالانسی مباحث: مقایسه ی نقطه ی جوش ترکیبات هیدروژن دار گروه های ١۴ تا ١٧ جدول تناوبی، هیبرید رزونانسی حل تست های فصل چهارم، صفحه ی ٢٩ تا پایان ۴۴

دانلود قسمت ۳۴ آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۲۷ گیگابایت)

دانلود قسمت ۳۴ آموزش شیمی با کیفیت بالا ( ۱۰۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۴ آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۴۳ مگابایت)

 

جلسه ٣۵ -> ادامۀ فصل اول شیمی(٣): استوکیومتری (موازنه) ادامه ی فصل اول شیمی(٣): استوکیومتری (موازنه) آموزش موازنه

دانلود قسمت ۳۵ آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۱ گیگابایت)

دانلود قسمت ۳۵ آموزش شیمی با کیفیت بالا ( ۹۳ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۵ آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۴۰ مگابایت)

 

جلسه ٣۶ -> ادامۀ فصل اول شیمی(٣): استوکیومتری (معادله نویسی) ادامه ی فصل اول شیمی(٣): استوکیومتری (معادله نویسی) تدریس انواع واکنش های شیمیایی: سوختن، ترکیب(سنتز) و تجزیه

دانلود قسمت ۳۶ آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۱۵ گیگابایت)

دانلود قسمت ۳۶ آموزش شیمی با کیفیت بالا ( ۱۱۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۶ آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۴۵ مگابایت)

 

جلسه ٣٧ -> ادامۀ فصل اول شیمی(٣): استوکیومتری ادامه ی فصل اول شیمی(٣): استوکیومتری تدریس مباحث: تجزیه و جابجایی یگانه و دوگانه

دانلود قسمت ۳۷ آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۲۶ گیگابایت)

دانلود قسمت ۳۷ آموزش شیمی با کیفیت بالا ( ۱۱۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۷ آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۴۸ مگابایت)

 

جلسه ٣٨ -> ادامۀ فصل اول شیمی(٣): استوکیومتری ادامه ی فصل اول شیمی(٣): استوکیومتری حل تست های کنکور سراسری

دانلود قسمت ۳۸ آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۲۱ گیگابایت)

دانلود قسمت ۳۸ آموزش شیمی با کیفیت بالا ( ۱۱۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۸ آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۴۸ مگابایت)

 

جلسه ٣٩ -> فصل اول پیش: سینتیک فصل اول پیش: سینتیک شروع شیمی سال چهارم دبیرستان (پیش دانشگاهی) صفحات ١٣ تا ٢٢ جزوه

دانلود قسمت ۳۹ آموزش شیمی با کیفیت بالا ( ۱۲۸ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۹ آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۵۰ مگابایت)

جزوه فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی شامل تست های موضوعی صفحات: ١٣ تا ٢٢

 

جلسه ۴٠ -> ادامۀ فصل اول پیش: سینتیک ادامه ی فصل اول پیش: سینتیک شروع شیمی سال چهارم دبیرستان (پیش دانشگاهی) صفحات ١٣ تا ٢٢ جزوه

دانلود قسمت ۴۰ آموزش با کیفیت عالی (۱٫۳۴ گیگابایت)

دانلود قسمت ۴۰ آموزش با کیفیت بالا ( ۱۳۴ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۰ آموزش با کیفیت متوسط (۵۳ مگابایت)

 

جلسه ۴١ -> ادامۀ فصل اول پیش: سینتیک ادامه ی فصل اول پیش: سینتیک حل سؤالات ٢۴، ٢۶، ٩ و ١۵ تست های کنکور و سؤالات ١٢ و ٢۵ تست های تکمیلی مباحث: سینتیک، سرعت واکنش، تغییر غلظت، تغییر مول، معادله ی واکنش، تجزیه، استوکیومتری واکنش، چگالی، حجم، جرم مولی، مول، هیپوکلریت، کلریت، کرات، پرکلرات، واکنش دهنده و فرآورده

دانلود قسمت ۴۱ آموزش با کیفیت عالی (۱٫۱۷ گیگابایت)

دانلود قسمت ۴۱ آموزش با کیفیت بالا ( ۱۶۶ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۱ آموزش با کیفیت متوسط (۴۸ مگابایت)

 

جلسه ۴٢ -> ادامۀ فصل اول پیش: سینتیک ادامه ی فصل اول پیش: سینتیک حل مسائل ٢۵، ١٧ و ۵ تست های تکمیلی مباحث: سینتیک، سرعت واکنش، تغییر غلظت، تغییر مول، معادله ی واکنش و …

دانلود قسمت ۴۲ آموزش با کیفیت عالی (۱٫۱۲ گیگابایت)

دانلود قسمت ۴۲ آموزش با کیفیت بالا ( ۱۴۸ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۲ آموزش با کیفیت متوسط (۴۶ مگابایت)

 

جلسه ۴٣ -> ادامۀ فصل اول پیش: سینتیک (قانون سرعت) ادامه ی فصل اول پیش: سینتیک (قانون سرعت) صفحات ٢۶، ٢٧ و ٣١ کتاب برگزاری یک آزمون ده دقیقه ای و حل سؤالات آن در کلاس

دانلود قسمت ۴۳ آموزش با کیفیت عالی (۸۸۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۳ آموزش با کیفیت بالا (۹۱ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۳ آموزش با کیفیت متوسط (۳۶ مگابایت)

پلی کپی شیمی آزمون دو سوالی، که در کلاس برگزار شد.

 

جلسه ۴۴ -> ادامۀ فصل اول پیش: سینتیک (قانون سرعت) ادامه ی فصل اول پیش: سینتیک (قانون سرعت) حل تست های تکمیلی قانون سرعت صفحات ٧٠، ٧١ و ٧٢ و صفحات ٢۶ تا ٣٣ کتاب، سؤالات کنکور و درس روز دوشنبه آزمون شیمی تکلیف: صفحه ٧٠، تست های ۵١، ۵٢، ۵٣، ۵۴، ۵۶، ۵٧، ۵٨، ۵٩، ۶٠، ۶١ و ۶٢

دانلود قسمت ۴۴ آموزش با کیفیت عالی (۱٫۳۱ گیگابایت)

دانلود قسمت ۴۴ آموزش با کیفیت بالا (۱۳۸ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۴ آموزش با کیفیت متوسط (۵۴ مگابایت)

 

جلسه ۴۵ -> ادامۀ فصل اول پیش: سینتیک ادامه ی فصل اول پیش: سینتیک مباحث: نظریه های سینتیک، نظریه ی برخورد، نظریه ی حالت گذار(پیچیده ی فعال)، واکنش دهنده های گرماگیر و گرماده، آنتالپی تشکیل عناصر در حالت استاندارد و … حل سوال ۵١ از صفحه ی ٣٩ جزوه

دانلود قسمت ۴۵ آموزش با کیفیت عالی (۱٫۱ گیگابایت)

دانلود قسمت ۴۵ آموزش با کیفیت بالا (۱۱۲ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۵ آموزش با کیفیت متوسط (۴۴ مگابایت)

 

جلسه ۴۶ -> ادامۀ فصل اول پیش: سینتیک ادامه ی فصل اول پیش: سینتیک (حل تست های سینتیک شیمیایی) حل سؤالات ۵٢، ۵۴، ۵۵، ۶٠، ۶١، ۶٢ و ۶٨ از صفحات ٣٩ تا ۴٣ جزوه تکلیف: حل سوال ۵٣ از صفحه ی ٣٩ مباحث: پیچیده ی فعال به واکنش دهنده ها و پیچیده ی فعال به واکنش فرآورده ها

دانلود قسمت ۴۶ آموزش با کیفیت عالی (۱٫۱۱ گیگابایت)

دانلود قسمت ۴۶ آموزش با کیفیت بالا (۱۰۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۶ آموزش با کیفیت متوسط (۴۴ مگابایت)

 

جلسه ۴٧ -> ادامۀ فصل اول پیش: سینتیک برگزاری آزمون سینتیک در کلاس و حل سوالات آن توسط دبیر

دانلود قسمت ۴۷ آموزش با کیفیت عالی (۴۶۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۷ آموزش با کیفیت بالا (۵۴ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۷ آموزش با کیفیت متوسط (۲۱ مگابایت)

پلی کپی آزمون شیمی سینتیک آقاجانی این آزمون شامل سه سوال است که در کلاس برگزار شد و دو سوال آن توسط دبیر حل شد.

 

جلسه ۴٨ -> فصل اول شیمی(٣): استوکیومتری مبحث: آموزش نکات استوکیومتری حل تست ٣١ جزوه

دانلود قسمت ۴۸ آموزش با کیفیت عالی (۳۴۸ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۸ آموزش با کیفیت بالا (۴۳ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۸ آموزش با کیفیت متوسط (۱۶ مگابایت)

جزوه استوکیومتری واکنش آقاجانی جزوه مربوط به شیمی(٣) استوکیومتری واکنش و موازنه و واکنش های شیمیایی

 

جلسه ۴٩ -> ادامۀ فصل اول شیمی(٣): استوکیومتری حل مسائل استوکیومتری، تست های ۴٧، ۵٢، ۶٩، ۶٢، ٨۶، ٩٣ و ۶٨ تکلیف: حل تست های (درصد خلوص) ٨٨، ٨٩، ٩٣، ٩۵، ٩٧ و ٩٨ تا ١٠۴ و تست های (استوکیومتری واکنش) ۴٧، ۴٨، ۴٩، ۵٠، ۶٢، ۵٢، ۵۶، ۵٧، ۵٨، ۶٠، ۶٢، ۶٨، ۶٩، ٧٠ و ٧۶ روز دوشنبه آزمون از مبحث سینتیک

دانلود قسمت ۴۹ آموزش با کیفیت عالی (۱٫۱۹ گیگابایت)

دانلود قسمت ۴۹ آموزش با کیفیت بالا (۱۳۲ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۹ آموزش با کیفیت متوسط (۵۱ مگابایت)

 

جلسه ۵٠ -> ادامۀ فصل اول شیمی(٣): استوکیومتری حل سوالات ٧۶، ٩٨، ١٠٨، ١٠۴ و ١١۵ جزوه این جلسه در جلسه ۴٩ قرار داده شده مباحث: استوکیومتری، موازنه، واکنش سوختن، واکنش تجزیه، واکنش ترکیب، واکنش جابجایی یگانه، واکنش جابجایی دوگانه، استوکیومتری واکنش، درصد خلوص، محدودکننده و اضافی، بازده درصدی، چگالی، جرم، شرایط استاندارد، مول و …

دانلود قسمت ۵۰ آموزش با کیفیت عالی (۱٫۰۱ گیگابایت)

دانلود قسمت ۵۰ آموزش با کیفیت بالا (۱۰۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۰ آموزش با کیفیت متوسط (۴۰ مگابایت)

 

جلسه ۵١ -> ادامۀ فصل اول شیمی(٣): استوکیومتری مباحث: بازده درصدی واکنش، استوکیومتری، موازنه، واکنش سوختن، واکنش تجزیه، واکنش ترکیب، واکنش جابجایی یگانه، واکنش جابجایی دوگانه، استوکیومتری واکنش، درصد خلوص، محدودکننده و اضافی، بازده درصدی، چگالی، جرم، شرایط استاندارد، مول و … حل سوالات: ١۴١، ١٢۴، ١٢۶، ١٢٧ و ١٢٨

دانلود قسمت ۵۱ آموزش با کیفیت عالی (۸۸۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۱ آموزش با کیفیت بالا (۷۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۱ آموزش با کیفیت متوسط (۳۲ مگابایت)

 

جلسه ۵٢ -> ادامۀ فصل اول پیش: سینتیک حل تست های سینتیک، سوالات ٨ و …

دانلود قسمت ۵۲ آموزش با کیفیت عالی (۵۴۴ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۲ آموزش با کیفیت بالا (۵۴ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۲ آموزش با کیفیت متوسط (۲۱ مگابایت)

 

جلسه ۵٣ -> ادامۀ فصل اول پیش: سینتیک حل تست های ١١، ٢٢، ٢۶، ٢٨، ٣٧ و ٣٨ از صفحه ۶٣ (تست تکمیلی)

دانلود قسمت ۵۳ آموزش با کیفیت عالی (۱٫۲۵ گیگابایت)

دانلود قسمت ۵۳ آموزش با کیفیت بالا (۱۲۲ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۳ آموزش با کیفیت متوسط (۴۸ مگابایت)

 

جلسه ۵۴ -> ادامۀ فصل اول شیمی(٣): حل تست های استوکیومتری ۵٧، ٧٣، ٧۴ و ۵٩

دانلود قسمت ۵۴ آموزش با کیفیت عالی (۹۸۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۴ آموزش با کیفیت بالا (۸۶ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۴ آموزش با کیفیت متوسط (۳۵ مگابایت)

 

جلسه ۵۵ -> ادامۀ فصل اول شیمی(٣): حل تست های ٧٢ و ۴٧

دانلود قسمت ۵۵ آموزش با کیفیت عالی (۱٫۱۹ گیگابایت)

دانلود قسمت ۵۵ آموزش با کیفیت بالا (۹۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۵ آموزش با کیفیت متوسط (۴۰ مگابایت)

 

جلسه ۵۶ -> ادامۀ فصل اول شیمی(٣): استوکیومتری ادامه ی فصل اول شیمی(٣): استوکیومتری حل تست های ٩١، ٩٢، ١٠٣، ١٠۵، ١٠۶ و ١٢١ جزوه

دانلود قسمت ۵۶ آموزش با کیفیت عالی (۹۷۹ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۶ آموزش با کیفیت بالا (۸۲ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۶ آموزش با کیفیت متوسط (۳۴ مگابایت)

 

جلسه ۵٧ -> ادامۀ فصل اول شیمی(٣): استوکیومتری حل تست های آزمون سنجش مورخ هشتم آبان ١٣٩۴ سؤالات ١٧٠ تا ١٧۵ و تست های قلمچی ٢۴ مهر ١٣٩۴

دانلود قسمت ۵۷ آموزش با کیفیت عالی (۱٫۲۶ گیگابایت)

دانلود قسمت ۵۷ آموزش با کیفیت بالا (۱۱۴ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۷ آموزش با کیفیت متوسط (۴۷ مگابایت)

 

جلسه ۵٨ -> فصل ٢ پیش: تعادل های شیمیایی تدریس صفحات ٩٧، ٩٨، ٩٩، ١٠٠، ١٠١، ١٠٢، ١٠۴ و ١٠۵ کتاب تکلیف: برای روز شنبه صفحه ۴۶ (شیمی و زندگی) مطالعه گردد.

دانلود قسمت ۵۸ آموزش با کیفیت عالی (۱٫۱۳ گیگابایت)

دانلود قسمت ۵۸ آموزش با کیفیت بالا (۱۲۳ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۸ آموزش با کیفیت متوسط (۴۹ مگابایت)

 

جلسه ۵٩ -> ادامۀ فصل ٢ پیش: تعادل های شیمیایی تدریس صفحه ی ١٠۶ تست های کنکور سراسری صفحه ١١٧ حل تست های ١٨ و تکلیف: حل تست های ۵، ١٣، ١۶، ٢٢، ٢۴، ٢٧ و ٢٩ جلسه ی بعد آزمون از قسمت تعادل

دانلود قسمت ۵۹ آموزش با کیفیت عالی (۱٫۱۶ گیگابایت)

دانلود قسمت ۵۹ آموزش با کیفیت بالا (۱۲۱ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۹ آموزش با کیفیت متوسط (۴۹ مگابایت)

 

جلسه ۶٠ -> ادامۀ فصل ٢ پیش: تعادل های شیمیایی حل تست های ۴٠، ١١، ٣٠، ۴۴ و ٩ کتاب تست

دانلود قسمت ۶۰ آموزش با کیفیت عالی (۱٫۰۵ گیگابایت)

دانلود قسمت ۶۰ آموزش با کیفیت بالا (۹۱ مگابایت)

دانلود قسمت ۶۰ آموزش با کیفیت متوسط (۳۷ مگابایت)

 

جلسه ۶١ ادامۀ فصل ٢ پیش: تعادل های شیمیایی ادامه ی فصل ٢ پیش: تعادل های شیمیایی حل تست های ۴٠، ٢۵، ٢٨، ۴٢، ۴٣، ۴٨ و ٣٢ از صفحه ی ١٧١ کتاب تست در پایان کلاس یک آزمون برگزار شد که شامل سوال های شماره ١٢، ١۴، ١٩، ٢٣ و ٢۶ بود. مدت زمان حدود ۵٠ دقیقه-حل سوال ۴٠ از تست های دوپینگ. مطلوب مساله:ثابت تعادل-حل سوال٢۵ از تست های موضوعی(تجربی٨٨)مطلوب مساله ثابت تعادل بر حسب مولار-حل سوال ٢٨از تست های موضوعی(ریاضی٨٩)مطلوب مساله حجم ظرف واکنش-حل سوال ۴٢تست های موضوعی (تجربی٩١)مطلوب مساله ثابت تعادل-حل سوال ۴٣موضوعی (تجربی٩١)مطلوب مساله شمار تقریبی مولکول های co٢-حل سوال ۴٨موضوعی(تجربی٩٢)مطلوب مساله ثابت تعادل-حل سوال ٣٢موضوعی(تجربی٨٩خارج) تیپ. مطلوب مساله تعداد مول گاز اکسیژن در آغاز واکنش(شکل دار)

دانلود قسمت ۶۱ آموزش با کیفیت عالی (۱٫۰۵ گیگابایت)

دانلود قسمت ۶۱ آموزش با کیفیت بالا (۹۳ مگابایت)

دانلود قسمت ۶۱ آموزش با کیفیت متوسط (۳۸ مگابایت)

 

جلسه ۶٢ ادامۀ فصل سوم شیمی(٣): محلول ها ادامۀ فصل سوم شیمی(٣): محلول ها مباحث: انواع غلظت، غلظت مولار، درصد جرمی و … تکلیف: از شماره ۶٩٢ تا ٧۶٧ صفحه ٨٣، شماره های زوج

دانلود قسمت ۶۲ آموزش با کیفیت عالی (۸۵۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۶۲ آموزش با کیفیت بالا (۷۳ مگابایت)

دانلود قسمت ۶۲ آموزش با کیفیت متوسط (۲۹ مگابایت)

 

جلسه ۶٣ ادامۀ فصل سوم شیمی(٣): محلول ها ادامۀ فصل سوم شیمی(٣): محلول ها حل سوالات ١، ٢٢، ٢۵، ١۶ و ٢٠ تکلیف: تست های شماره ی ٢، ٣، ۴، ۵، ٨، ١٣، ١٧، ١٩، ٢١، ٢٣، ٢۴، ٢۶، ٢٧، ٢٩، ٣٠، ٣٢، ٣٣ و ٣۶

دانلود قسمت ۶۳ آموزش با کیفیت عالی (۱٫۰۴ گیگابایت)

دانلود قسمت ۶۳ آموزش با کیفیت بالا (۹۲ مگابایت)

دانلود قسمت ۶۳ آموزش با کیفیت متوسط (۳۷ مگابایت)

 

جلسه ۶۴ ادامۀ فصل ٢ پیش: تعادل های شیمیایی ادامه ی فصل ٢ پیش: تعادل های شیمیایی حل تست های ٣۴، ۴١ و ٣۶ صفحه ی ١٢۶ حل تست های تکمیلی ٣١، ٢٨ و ۴٢ تکمیلی صفحه ١۶٩ مدت زمان حدود ۴۵ دقیقه _حل سوال ٣۴ از تست های موضوعی (سراسری ریاضی٩٠) مطلوب مساله مقدار بخار آب در مخلوط اولیه _حل سوال ۴١ از تست های موضوعی(ریاضی ٩١خارج) مطلوب مساله :مقدار اولیه ی بخار آب تکلیف:حل سوالاتی که مقدار اولیه را میخواند شامل سوالات :٧ و ١۵و٣٢و٣۴و٣٨و۴١ که ٣ تای آن ها توسط استاد حل شده اند _حل سوال ٣۶ از تست های موضوعی (سراسری تجربی٩٠) (شکل دار) مطلوب مساله:تعداد مول اکسیژن در مخلوط گازی _استاد یک تست میگویند تا دانش آموزان به کتاب اضافه کنند و آن را حل کنند (سوال مربوط به ٢ سال قبل آزمون قلم چی بود) _حل سوال٣١ از تست های دوپینگ مطلوب مساله:حجم ظرف _حل سوال ٢٨ از تست های دوپینگ (نمودار دارد) مطلوب مساله ثابت تعادل (سوال خوب!!)

دانلود قسمت ۶۴ آموزش با کیفیت عالی (۱٫۰۲ گیگابایت)

دانلود قسمت ۶۴ آموزش با کیفیت بالا (۸۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۶۴ آموزش با کیفیت متوسط (۳۷ مگابایت)

 

جلسه ۶۵ فصل سوم شیمی(٣): محلول ها فصل سوم شیمی(٣): محلول ها مبحث: انواع غلظت حل تست های ١۵، ١۴، ٣۶، ١٣، ٣٣ و ٣۴

دانلود قسمت ۶۵ آموزش با کیفیت عالی (۱٫۰۱ گیگابایت)

دانلود قسمت ۶۵ آموزش با کیفیت بالا (۹۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۶۵ آموزش با کیفیت متوسط (۳۷ مگابایت)

 

جلسه ۶۶ ادامۀ فصل ٢ پیش: تعادل های شیمیایی ادامه ی فصل ٢ پیش: تعادل های شیمیایی صفحه ١٧٣ تست های ۵٣ و ۴٢ تدریس مبحث: تفسیر ثابت تعادل خارج قسمت واکنش (Q) تکلیف: صفحه ی ١١٨ سوالات ٨ و ١٠

دانلود قسمت ۶۶ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۶۶ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۶۶ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ۶٧ ادامۀ فصل ٢ پیش: تعادل های شیمیایی ادامه ی فصل ٢ پیش: تعادل های شیمیایی حل مسائل ثابت تعادل تلفیقی با Q تست های ۵١، ۵٣، ۵۶ و ۶١ صفحه ی ١٣٢

دانلود قسمت ۶۷ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۶۷ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۶۷ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ۶٨ ادامۀ فصل دوم پیش: تعادل های شیمیایی ادامه ی فصل دوم پیش: تعادل های شیمیایی مباحث: عوامل مؤثر بر تعادل، اصل لوشاتلیه، اثر غلظت، اثر فشار، اثر دما و … حل سوال ٧٠ صفحات ١٣٧ تا ١۴٠

دانلود قسمت ۶۸ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۶۸ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۶۸ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ۶٩ ادامۀ فصل دوم پیش: تعادل های شیمیایی ادامه ی فصل دوم پیش: تعادل های شیمیایی حل تست های موضوعی: صفحه ی ١۵۴ تست ٧۶ و ١٠٣ صفحه ی ١٧۶ تست های تکمیلی ٧۴، ٧٢، ٨٨ و ٨٩ تست ٨١ در منزل حل شود هفته ی بعد آزمون کلاسی از مبحث تعادل گرفته می شود

دانلود قسمت ۶۹ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۶۹ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۶۹ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ٧٠ ادامۀ فصل ٢ شیمی(٣): ترمودینامیک ادامۀ فصل ٢ شیمی(٣): ترمودینامیک مباحث: ظرفیت گرمایی، ظرفیت گرمایی ویژه و ظرفیت گرمایی مولی حل تست های ١٩ و …

دانلود قسمت ۷۰ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۷۰ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۷۰ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ٧١ ادامۀ فصل دوم شیمی(٣): ترمودینامیک ادامۀ فصل دوم شیمی(٣): ترمودینامیک مباحث: قانون اول ترمودینامیک، انجام واکنش در حجم ثابت و فشار ثابت، تعیین علامت ΔV و W از روی معادلۀ واکنش حل تست های ٣١، ٢۶، ١٣ و …

دانلود قسمت ۷۱ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۷۱ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۷۱ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ٧٢ ادامۀ فصل دوم شیمی(٣): ترمودینامیک ادامۀ فصل دوم شیمی(٣): ترمودینامیک مباحث: برخی از آنتالپی های مهم (ΔH)، تعیین گرمای واکنش، آنتالپی استاندارد تشکیل، آنتالپی استاندارد سوختن، آنتالپی استاندارد تبخیر، آنتالپی استاندارد ذوب، آنتالپی استاندارد تصعید، آنتالپی پیوند، گرمای واکنش به روش مستقیم و غیرمستقیم، گرماسنج لیوانی و بمبی، تعیین گرمای واکنش با استفاده از آنتالپی تشکیل مواد و … حل تست های ۶٩ و ٧۵

دانلود قسمت ۷۲ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۷۲ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۷۲ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ٧٣ ادامۀ فصل دوم شیمی(٣): ترمودینامیک ادامۀ فصل دوم شیمی(٣): ترمودینامیک مبحث: ادامۀ تعیین گرمای واکنش با استفاده از آنتالپی های تشکیل مواد، قانون هس حل تست های ۶٩، ۴٨، ۵۵، ۴٧ و ۴٣ تکلیف: حل تست های ۴٠، ۴٢، ۴٣، ۴۴، ۴۶، ۴٧، ۴٨، ۵٠، ۵٢، ۵٣، ۵۴، ۵٧، ۵٨، ۵٩، ۶٠، ۶١، ۶٣، ۶۴، ۶۶، ۶٧، ۶٨، ۶٩، ٧٠، ٧١، ٧٣، ٧۴ و ٧۵

دانلود قسمت ۷۳ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۷۳ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۷۳ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ٧۴ ادامۀ فصل اول شیمی پیش: سینتیک ادامۀ فصل اول شیمی پیش: سینتیک پوشش مطالب باقیمانده از فصل اول مدت زمان ٠٠:۴۶:١٣ پوشش مطالب باقی مانده از سینتیک _واگذاری حل خود را بیازمایید ص ١٣ کتاب درسی به دانش آموزان و نوشتن معادله ی قانون سرعت (مربوط کربن مونواکسید و هموگلوبین )که دانش آموزان باید حفظ کنند.(منطبق با ص ٢۶ کتاب شیمی پیش ١ استاد) _تئوری از ص ٢٧ (مربوط به کربن مونواکسید) _حل سوال۴۴ از ص ٣٢ کتاب استاد (ریاضی٩٢خارج) مربوط به قانون سرعت _حل سوال ۵١ از تست های تکمیلی ص ٧٠ (مربوط به قانون سرعت در واکنشی بنیادی) _حل سوال ۵۴ از تست های تکمیلی ص ٧٠(مشابه سوال ۴۵ موضوعی (تجربی٩٣) ) _حل سوال ۴۵ موضوعی از ص ٣٢ کتاب شیمی پیش ١ استاد (تجربی٩٣ مربوط به معادله ی قانون سرعت) _حل سوال ۴۶ موضوعی از ص ٣٢ کتاب استاد (ریاضی٩٣ خارج)سوال آسون!! و( یادآوری ۴ کسر در خلال آن جهت تسریع بخشی به محاسبات) _سوال ۴٧ و ۴٩ تست های موضوعی مربوط به اسید و باز است و بعدا بررسی میشوند _حل سوال ۵٠ ص ٣٢ (تجربی٩۴) مربوط به قانون سرعت .تیپ _یاد آوری از روابط برای به دست آوردن سرعت و سرعت واکنش و رابطه ی ضرایب با سرعت و…… _حل سوال ٢٨ (ریاضی٩٣) از ص ٢١ (مربوط به سرعت متوسط واکنش و سوال شکل دار است!) _حل سوال ٣٠ (ریاضی٩٣ خارج) از ص ٢١ (مشابه سوال٢٨) _واگذاری حل سوال ٣٢ از ص ٢٢(ریاضی٩۴) به دانش آموزان

دانلود قسمت ۷۴ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۷۴ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۷۴ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ٧۵ ادامۀ فصل اول شیمی پیش: سینتیک ادامۀ فصل اول شیمی پیش: سینتیک پوشش مطالب باقیمانده از فصل اول پوشش مطالب باقی مانده از سینتیک مدت زمان:٠٠:۵٢:١۵ _حل تست ٣٢ موضوعی ص٢٢ کتاب شیمی پیش١ استاد آقاجانی (ریاضی٩۴) مربوط به سرعت متوسط. تیپ _حل تست ٣١ موضوعی (تجربی٩٣ خارج) مشابه سوال ٣٢ موضوعی _حل سوال ٢٩ موضوعی ص ٢١ کتاب استاد (ریاضی ٩٣) تیپ استاد سوالی از عوامل موثر بر تعادل را میخوانند و از دانش آموزان میخواهند آن را حل کنند سپس خود به حل و تشریح آن میپردازند(سوال مربوط به آزمون٢٠ آذر قلم چی بود) _استاد به دانش آموزان توصیه میکنند که شیمی و زندگی (بخشی از سینتیک) را خودشان بخوانند که در جلسه ی بعد که استاد میخواهند آن را بررسی کنند آمادگی بیشتری داشته باشند (این مبحث ساده و تئوری است) _بررسی عوامل موثر بر سرعت واکنش منطبق با ص ٢٣ کتاب استاد وشامل پوشش پرسش و فکرکنید منطبق با ص ١٠ تا ١٢ کتاب درسی (تئوری) و بررسی و موشکافی کامل متن کتاب _حل سوال ٣٣ از تست های موضوعی از ٢۵ (ریاضی٨٧) مربوط به عوامل موثر بر سرعت

دانلود قسمت ۷۵ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۷۵ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۷۵ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ٧۶ ادامۀ فصل اول پیش: سینتیک ادامۀ فصل اول پیش: سینتیک تدریس مباحث باقیماندۀ فصل اول

دانلود قسمت ۷۶ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۷۶ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۷۶ آموزش با کیفیت متوسط

جزوه- نمونه سؤالات کنکوری ترمودینامیک جزوه- نمونه سؤالات کنکوری ترمودینامیک (آقاجانی) شامل ٧۶ تست کنکوری

 

جلسه ٧٧ ادامۀ فصل دوم شیمی(٣): ترمودینامیک ادامۀ فصل دوم شیمی(٣): ترمودینامیک حل تست

دانلود قسمت ۷۷ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۷۷ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۷۷ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ٧٨ ادامۀ فصل دوم شیمی(٣): ترمودینامیک ادامۀ فصل دوم شیمی(٣): ترمودینامیک مباحث: آنتروپی و تعیین جهت پیشرفت واکنش های شیمیایی- انرژی آزاد گیبس

دانلود قسمت ۷۸ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۷۸ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۷۸ آموزش با کیفیت متوسط

جزوه- نمونه تست های مبحث ترمودینامیک (آقای آقاجانی)

 

جلسه ٧٩ ادامۀ فصل دوم شیمی(٣): ترمودینامیک ادامۀ فصل دوم شیمی(٣): ترمودینامیک حل تست های این بخش

دانلود قسمت ۷۹ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۷۹ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۷۹ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ٨٠ ادامۀ فصل دوم شیمی(٣): ترمودینامیک ادامۀ فصل دوم شیمی(٣): ترمودینامیک حل تست های ۵١، ۵۵، ۶١، ٣٨ و …

دانلود قسمت ۸۰ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۸۰ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۸۰ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ٨١ ادامۀ فصل سوم شیمی(٣): محلول ها (قسمت اول)

دانلود قسمت ۸۱ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۸۱ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۸۱ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ٨٢ فصل سوم پیش: اسید و باز (قسمت اول) قسمت اول: سرگذشت اسیدها و بازها اسید آرینوس، باز آرینوس، اسید و باز برونستد

دانلود قسمت ۸۲ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۸۲ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۸۲ آموزش با کیفیت متوسط

جزوۀ فصل سوم پیش: اسیدها و بازها مباحث: قسمت اول: سرگذشت اسیدها و بازها قسمت دوم: قدرت اسیدها و بازها قسمت سوم: pH قسمت چهارم: اسیدها و بازهای آلی قسمت پنجم: آبکافت قسمت ششم: محلول های بافر قسمت هفتم: استدها و آمینواسیدها

 

جلسه ٨٣ ادامۀ فصل سوم پیش: اسید و باز (قسمت دوم) حل تست های قسمت اول: سرگذشت اسیدها و بازها اسید آرینوس، باز آرینوس، اسید و باز برونستد تدریس قسمت دوم: قدرت اسیدها و بازها

دانلود قسمت ۸۳ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۸۳ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۸۳ آموزش با کیفیت متوسط

جزوه (کتاب) شیمی بخش سوم: اسیدها و بازها

 

جلسه ٨۴ ادامۀ فصل سوم پیش: اسید و باز (قسمت سوم) ادامۀ قسمت دوم: قدرت اسیدها و بازها مباحث: فسفریک اسید، سولفوریک اسید، اسیدهای تک پروتون دار و چند پروتون دار، اسیدهای مزدوج، باز مزدوج و …

دانلود قسمت ۸۴ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۸۴ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۸۴ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ٨۵ ادامۀ فصل سوم پیش: اسید و باز (قسمت چهارم) تدریس قسمت سوم: مسائل pH تکلیف: حل تست های ٢١، ٢۴، ٢۶، ٢٩، ٣٠ و ٣۶

دانلود قسمت ۸۵ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۸۵ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۸۵ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ٨۶ ادامۀ فصل سوم پیش: اسید و باز (قسمت پنجم) قسمت چهارم: اسیدها و بازهای آلی مقایسۀ قدرت اسیدی در کربوکسیلیک اسیدها، اتانوئیک اسید، کلرو اتانوئیک اسید، دی کلرو اتانوئیک اسید، تری کلرو اتانوئیک اسید

دانلود قسمت ۸۶ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۸۶ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۸۶ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ٨٧ ادامۀ فصل سوم پیش: اسید و باز (قسمت ششم) قسمت چهارم: اسیدها و بازهای آلی مبحث: قدرت بازی آمین ها یک کوئیز کلاسی گرفته شد

دانلود قسمت ۸۷ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۸۷ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۸۷ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ٨٨ ادامۀ فصل سوم پیش: اسید و باز (قسمت هفتم) مبحث: قسمت پنجم: آبکافت نمک های اسیدی، بازی و خنثی اسید قوی + اسید ضعیف اسید قوی + باز ضعیف اسید ضعیف + باز ضعیف اسید ضعیف + باز ضعیف آنیون حاصل، محیط قلیایی، باز مزدوج و …

دانلود قسمت ۸۸ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۸۸ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۸۸ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ٨٩ ادامۀ فصل سوم پیش: اسید و باز (قسمت هشتم) حل مسائل pH مباحث: رقیق کردن اسیدهای قوی، غلیظ کردن اسیدهای قوی طبق گفتۀ دبیر، شنبۀ هفتۀ بعد، آزمون جامع گرفته خواهد شد.

دانلود قسمت ۸۹ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۸۹ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۸۹ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ٩٠ ادامۀ فصل سوم پیش: اسید و باز (قسمت نهم) مباحث: استرها، نام گذاری استرها، فرمول عمومی استرها، الکیل آلکانوآت، متیل اتانوآت، تری گلیسیرید، متیل سالیسیلات، اتیل بوتانوآت، صابون و …

دانلود قسمت ۹۰ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۹۰ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۹۰ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ٩١ ادامۀ فصل سوم پیش: اسید و باز (قسمت دهم) ادامۀ فصل سوم پیش: اسید و باز (قسمت دهم) مباحث: بافرها (بافر اسیدی و بافر بازی) صفحۀ ٨٢، حل سؤالات اسید و باز، آزمون ١۶ بهمن تعاونی سنجش، پنتیل اتانوآت، متیل بوتانوآت، اتیل هپتانوآت و … در کلاس کوئیز کلاسی برگزار شد.

دانلود قسمت ۹۱ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۹۱ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۹۱ آموزش با کیفیت متوسط

 

ادامۀ فصل سوم پیش: اسید و باز (قسمت یازدهم)-

این قسمت به دلایل مشکلات فنی دوباره ضبط خواهد شد. به زودی این قسمت برروی سایت قرار خواهد گرفت

 

ادامۀ فصل سوم پیش: اسید و باز (قسمت دوازدهم)-

این قسمت به دلایل مشکلات فنی دوباره ضبط خواهد شد. به زودی این قسمت برروی سایت قرار خواهد گرفت

 

جلسه ٩۴ ادامۀ فصل سوم شیمی(٣): محلول ها (قسمت دوم) ادامۀ فصل سوم شیمی(٣): محلول ها (قسمت دوم) مبحث: خواص کولیگاتیو

دانلود قسمت ۹۴ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۹۴ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۹۴ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ٩۵ ادامۀ فصل سوم شیمی(٣): محلول ها (قسمت سوم) ادامۀ فصل سوم شیمی(٣): محلول ها (قسمت سوم) مبحث: حل تست های خواص کولیگاتیو، مواد الکترولیت و غیرالکترولیت، انحلال پذیری مواد جامد در آب، انحلال پذیری گازها در آب، انحلال های گرماگیر و گرماده

دانلود قسمت ۹۵ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۹۵ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۹۵ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ٩۶ ادامۀ فصل سوم پیش: اسید و باز (قسمت سیزدهم) ادامۀ فصل سوم پیش: اسید و باز (قسمت سیزدهم) حل تست های کنکور سراسری از مبحث اسید و باز

دانلود قسمت ۹۶ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۹۶ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۹۶ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ٩٧ ادامۀ فصل سوم پیش: اسید و باز (قسمت چهاردهم) ادامۀ فصل سوم پیش: اسید و باز (قسمت چهاردهم) ادامۀ حل تست های کنکور سراسری از مبحث اسید و باز

دانلود قسمت ۹۷ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۹۷ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۹۷ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ٩٨ ادامۀ فصل سوم پیش: اسید و باز (قسمت پانزدهم) ادامۀ فصل سوم پیش: اسید و باز (قسمت پانزدهم) حل تست های کنکور سراسری

دانلود قسمت ۹۸ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۹۸ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۹۸ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ٩٩ ادامۀ فصل سوم پیش: اسید و باز (قسمت شانزدهم) ادامۀ فصل سوم پیش: اسید و باز (قسمت شانزدهم) حل تست های کنکور سراسری

دانلود قسمت ۹۹ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۹۹ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۹۹ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ١٠٠ فصل چهارم پیش: الکتروشیمی (قسمت اول) فصل چهارم پیش: الکتروشیمی (قسمت اول) مباحث: مفهوم اکسایش و کاهش، تعیین عدد اکسایش از روی فرمول شیمیایی و ساختار لوویس، واکنش های اکسایش و کاهش

دانلود قسمت ۱۰۰ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۰۰ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۱۰۰ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ١٠١ ادامۀ فصل چهارم پیش: الکتروشیمی (قسمت دوم) ادامۀ فصل چهارم پیش: الکتروشیمی (قسمت دوم) مباحث: موازنۀ واکنش های اکسایش، کاهش و اکسایش در ترکیب های آلی توضیحات تکمیلی: ١. موازنۀ واکنش های اکسایش-کاهش ٢. تعریف اکسنده و کاهنده ٣. مروری بر تمامی گروه های عاملی ۴. یادآوری الکل های نوع اول، دوم و سوم ۵. اکسایش و کاهش الکل های نوع اول، دوم و سوم و حل چند تست

دانلود قسمت ۱۰۱ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۰۱ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۱۰۱ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ١٠٢ ادامۀ فصل چهارم پیش: الکتروشیمی (قسمت سوم) ادامۀ فصل چهارم پیش: الکتروشیمی (قسمت سوم) مبحث: جدل سری الکتروشیمیایی اکسایش و کاهش، سلول الکتروشیمیایی، نیم سلول، آند و کاتد

دانلود قسمت ۱۰۲ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۰۲ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۱۰۲ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ١٠٣ ادامۀ فصل چهارم پیش: الکتروشیمی (قسمت چهارم) ادامۀ فصل چهارم پیش: الکتروشیمی (قسمت چهارم) حل تست های موضوعی صفحۀ ۴ به بعد شماره تست ها: ١۵، ١٧، ١٨، ٢٣، ٢۴، ٢۶، ٢٩، ٣۶، ٣٢، ٣٩، ۵٠، ۶۴، ۶٧

دانلود قسمت ۱۰۳ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۰۳ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۱۰۳ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ١٠۴ ادامۀ فصل چهارم پیش: الکتروشیمی (قسمت پنجم) ادامۀ فصل چهارم پیش: الکتروشیمی (قسمت پنجم) مبحث: خودرگی آهن، راه های جلوگیری از خوردگی آهن

دانلود قسمت ۱۰۴ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۰۴ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۱۰۴ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ١٠۵ ادامۀ فصل چهارم پیش: الکتروشیمی (قسمت ششم) ادامۀ فصل چهارم پیش: الکتروشیمی (قسمت ششم) مباحث: راه های جلوگیری از خوردگی آهن، حل تست های موضوعی مبحث خوردگی، حفاظت کاتدی و …

دانلود قسمت ۱۰۵ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۰۵ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۱۰۵ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ١٠۶ ادامۀ فصل سوم شیمی(٢): ترکیب های یونی (قسمت سوم) ادامۀ فصل سوم شیمی(٢): ترکیب های یونی (قسمت سوم) مبحث: نمک های آب پوشیده (متبلور) صفحۀ ١٧٨

دانلود قسمت ۱۰۶ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۰۶ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۱۰۶ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ١٠٧ ادامۀ فصل چهارم پیش: الکتروشیمی (قسمت هفتم) ادامۀ فصل چهارم پیش: الکتروشیمی (قسمت هفتم) مبحث: برقکافت

دانلود قسمت ۱۰۷ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۰۷ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۱۰۷ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ١٠٨ ادامۀ فصل چهارم پیش: الکتروشیمی (قسمت هشتم) ادامۀ فصل چهارم پیش: الکتروشیمی (قسمت هشتم) مباحث: استخراج الومینیوم (فرایند هال) و آبکاری

دانلود قسمت ۱۰۸ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۰۸ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۱۰۸ آموزش با کیفیت متوسط

 

قسمت آخر

جلسه ١٠٩ ادامۀ فصل چهارم پیش: الکتروشیمی (قسمت نهم) ادامۀ فصل چهارم پیش: الکتروشیمی (قسمت نهم) مبحث: سلول های الکتروشیمیایی و حل تست های موضوعی

دانلود قسمت ۱۰۹ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۰۹ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۱۰۹ آموزش با کیفیت متوسط

 

۱۷۷ دیدگاه ها

 1. آقا دمتون گرم از این همه زحمتی که کشیدید واقعا ارزشمنده!
  ممنوووون

 2. سلام مرسی از زحماتتون این سری از فیلم آموزشی کامل هست؟

  • مشاور

   سلام
   خواهش میکنیم 🙂
   تمامی قسمت های این سری آموزشی کاملا آمادست و ما داریم به مراتب روی سایت بارگذاری میکنیم. تا چند وقت دیگه انشالله تمامی قسمت ها در سایت قرار میگیره.
   موفق باشی

  • سلام درود فراون برشما معلم عزیز،چقد شما خوبین،چقد باسوادین،خدا خیرتان بده ایشاا…،بهترین ها نصییب تون بشه
   فیلم هاتون عالیه باعث میشه که واقعا درصد هام افزایش پیداکنه با آرزوی بهترین ها برای شما
   شادو سربلند باشید

   • مشاور

    سلام مهدیه جان
    مرسی از لطفت عزیزم
    خداروشاکریم که مطالب سایت برات مفید بوده عزیزم. ان شاالله روز به روز پله های ترقی رو طی کنی و بالا و بالاتر بری.
    موفق باشی عزیزم

 3. سلام
  پارت های ۳و ۴ یکی هستن
  با هم فرقی ندارن
  پارت ۴ رو لطفا زود تر قرار بدید

 4. خسته نباشید
  میخواستم ببینم این آموزش مطابق با کتاب های قدیم هست یا کتاب هایی که جدیدا منتشر شده ؟

 5. سلام خسته نباشید،بخشید جزوه سال سوم و پیش رو نمیزارید؟؟؟؟

 6. سلام خسته نباشید،جزوه سال سوم رو نمیزارید؟؟؟

 7. سلام
  ممنون بابت فیلم های آموزشی بسیار عالیتون، زحماتتون قابل تقدیره
  خواهشی که دارم اگه امکانش هست فیلم های آموزشی دروس عمومی رو هم روی سایت قرار بدین

  • مشاور

   سلام
   خیییلیییی ممنون. نظر لطفته
   تو برنامه هامون هستش که فیلم های دروس عمومی رو هم به سایت اضافه کنیم. به زودی این کار انجام میشه

 8. با سلام
  یه پیشنهاد دارم که اگه براتون مقدوره خواهش میکنم اجراییش کنید
  یه کانال تلگرامی راه اندازی کنید که با یک برنامه منظم در هر یک از روزهای هفته یکی از اساتید بزرگوار حضور داشته باشند و مطابق مباحث تدریس شده تستهایی (پیش بینی کنکور ۹۶) قرار داده بشه و بعد از بازه زمانی تعیین شده به رفع اشکال بپردازند. فکر میکنم تو ارتقاء سطح اعضا خیلی موثر باشه
  ممنون

 9. سلام فصل اسید وباز شیمی چهارم رو هم میشه لطفا کاملش رو بذارین
  من خیلی فوری به اموزش این بخش نیاز دارم

 10. سلام سایت مدرسه ی صنعتی شریف تغییر کرده؟؟؟؟؟چرا سایتها برام باز نمیشه؟؟

 11. دکتر(آینده) ابوالفضل خواجه

  سلام مشاور عزیز.مرسی که هستی و پر انرژی هم هستی.من به صورت اتفاقی با سایتتون آشنا شدم ان شاءالله با فیلم های عالیتون میخوام برم تو دل کنکور۹۶ و قبولی صد در صد پزشکی.اگر لطف کنید مباحث جوری باشه که مثل تدریس و جمع بندی باشه واسه کنکور که حجم هامون برسه به همه.لطف بگیدکه مثلا درس هایی که میذارید چند قسمته و چند قسمت دیگه مونده.مرسی.

  • مشاور

   سلاااام
   ممنونیم ازت
   شما کنکوری عزیز هم با این نظرت به ما انرژی خییلیییی زیادی میدی
   مطمئنم اگر از تمام تلاشت استفاده کنی حتما حتما حتما به رشته مورد علاقت یعنی پزشکی میرسی و چند وقت دیگه اون لباس قشنگ پزشکی رو تنت میکنی 🙂
   چشم حتما نظراتت رو اعمال میکنیم و بهشون عمل میکنیم
   ممنون از نظرت
   موفق باشی

 12. سلام . خدا قوت.واقعا ازتون ممنونم سایتتون عالیه و ایشالله ب کمک شما امسال لباس سفیده ک وقتی بچه بودم ارزوم بود بپوشم و میپوشمش . خدارو شکر میکنم ک شما رو سر راهم گذاشت. مطمینم نه فقط دعای من بلکه دعای خیره خیلی از بچه ها مثل من تو این کار بی نظیرتون همراهتونه.الان ک عالی هستین امیدوااارم عالی ترررررر بشین و مووفق تررررررر. بی نظیرین ممنون از همتون…یا علی

  • مشاور

   سلاااام به شما همراه کنکوری عزیز
   همه مشاورای همراه کنکور رو با این پیامت خوشحال کردی و برای ادامه کار بهمون کلی انرژی دادی. ممنونیم ازت برای این لطفت. مطمئنیم حتمااااا حتماااااا باتوجه به روحیه و انگیزت و تلاشی که داری میکنی لباس سفید دوست داشتنی رو میپوشی و به آرزوت میرسی. شک نکن که اگر تمام تلاشت رو بکنی میتونی به این آرزو برسی. بازم ممنون از انرژی مثبتی که بهمون دادی. امیدواریم بعد کنکور خبر موفقیتت توی کنکور رو زیر همین پست به ما برسونی و خوشحالمون کنی.
   همیشه موفق باشی

 13. سلام
  خدا قوت
  لطفا اگه امکان داره جزوات جلسات ۳۰ به بعد رو به طور کامل قرار بدین و اگه براتون مقدوره کل جلسات رو به صورت یه جزوه جامع قرار بدین
  بازم ممنون بابت زحماتتون

  • مشاور

   سلام
   ممنون
   جزوه جلسات به صورت کامل قرار گرفته. هر جلسه ای که جزوه داشته ما جزوه هاش رو قرار دادیم. یه سری جلسات یا جزوه نداشتن و یا جزوه جلسات قبل مال اون جلسه هم بودن که عموما حالت دوم هستش. یعنی مثلا جزوه ای که تو قسمت x گذاشتیم برای جلسات x تا x+5 بوده.
   حتما به زودی همین کار رو میکنیم. ممنون از پیشنهاد خیلی خوبت
   ممنون نظر لطفته 🙂

 14. سلام خسته نباشید پس الکتروشیمی چی میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  • مشاور

   سلام
   ممنون از لطفت
   الکتروشیمی از قسمت ۱۰۰ شروع میشه که ان شاالله این هفته شروع میکنیم به قراردادنش تو سایت.
   تا آخر این هفته یا اوایل هفته بعد تمامی قسمت های این سری آموزشی تو سایت قرار میگیره.

 15. سلام وخستهنباشید اولا باید تشکر ویژ ه ای کنم ازتون فقط میتونم دعاتون کنم و بگم به هر چی میخواهید برسید , قبلا پرسیدم ولی هر چی نگاه میکنم جزوات حلسه ۳۰به بعد رو نمیبینم ,درسته وفتید مثلا ممکنه جزوه جلسه ۳۰تا ۳۵هم باشه ولی مثلا جلسه ۳۳هست معلم میگه جزوتون ببینید فلان مسیله یا فلان شکل در صورتیکه تو اخرین جزوه نیست اصلا

 16. سلام خسته نباشید
  خیلی ممنون که همیشه هستین و با انرزی پاسخ میدین به سوالا
  انشالله ک همیشه هرکجا که هستین تنتون سالم باشه
  ببخشید یه سوال داشتم من تازه با سایتتون اشنا شدم و کنکوری ۹۶ هستم اگه این تدریسای استاد رو ببینم دیگه لزومی نداره هیچ کتاب کمک اموزشی رو بخونم من خودم مبتکران رو دارم ولی تو این تایمی که مونده خیلی وقت میگیره
  واسه همین کلا موندم چیکارکنم
  و اگه کامل اکتفا کنم به تدریسای استاد میتونم جواب خوبی بگیرم سرجلسه
  سوال بعدیم اینکه این ۹۰ جلسه ای که تدریس شدخ باید به ترتیب خونده بشه یا به ترتیب براساس فصلای کتاب درسی پیش بریم؟؟؟؟؟؟؟؟
  خیلی ممنون میشم که جواب بدین یه دنیا سپاس

  • مشاور

   سلام
   ممنون از لطفت
   مباحث به صورت کامل تو فیلم ها آموزش داده میشن و نیاز به کتاب کمک آموزشی جهت یادگیری نیست. فقط از تست های کتاب های کمک آموزشی باید استفاده کنین و نیازی به خوندن درسنامشون نیست به هیچ عنوان چون مباحث به صورت خیلی کامل و جامع تو فیلم ها تدریس میشه. پیشنهاد ما اینه که از فیلم برای یادگیری درس استفاده کنی و بعدش بری سراغ تست زدن که نتیجه خیلی خوبی میتونی بگیری با این کار.
   تعداد قسمت های این فیلم آموزشی ۱۰۹ قسمت هستش که ان شاالله تا یکی دو هفته دیگه به صورت کامل روی سایت قرار میگیره.
   انتخاب این که به چه صورت برین جلو به خودتون بستگی داره چون باید بررسی شه که تا الان چه چیزایی رو خوندین و برای ادامه کار برنامتون به چه صورت هستش. ولی با توجه به وقت باقی مونده تا کنکور اگر هدفمند و به صورت مبحثی بری جلو قطعا نتیجه بهتری میگیری.

 17. سلام
  فیلمهای اموزشی خیلی عالی هستن واقعا تشکر میکنم.سطح شیمی من خیلی پایین بود اما به لطف فیلمهای اموزشیتون از صفر به صد رسیدم
  بازم ممنون.فقط میخواستم بپرسم کل شیمی چند قسمت هستش و اینکه چه موقع بقیه فیلمهارو تو سایت قرار میدهید چون چیزی به کنکور سراسری نمونده و اون قسمتهایی از اسید و باز که ضبطش مشکل فنی داشت رو هم قرار میدید البته با اصلاحش؟

  • مشاور

   سلام
   ممنون از لطفت و نظرات مثبتت که باعث انگیزه بیشتر ما برای ادامه راه میشه.
   کل شیمی ۱۰۹ قسمت هستش که تا الان ۱۰۰ قسمتش رو سایت قرار گرفته و ۹ قسمت باقی موندش هم ان شاالله این هفته برروی سایت قرار میگیره.
   در کل این مجموعه فیلم دو قسمتش مشکل فنی داشته و ضبط نشده که اصلا نگران این موضوع نباش. به احتمال زیاد برای اون دو قسمت فیلم آموزشی دیگه که اون مباحث رو تدریس میکنه به جاش قرار میدیم تا بتونین کامل بحث اسید و باز رو یاد بگیرین. نگران نباش که ما همراه شما کنکوریای عزیز هستیم و پشتتون رو خالی نمیکنیم 🙂

 18. سلام. کارتون عالیه. سایتتون واقعا ارزشمنده. کی فصل الکترو شیمی رو میزارید؟

 19. سلام بقیه اش رو نمیخواین بزارید؟؟؟؟؟

 20. سلا م ممممنون از لطف زیادتون که این فیلمارو رایگان در اختیار دانش اموزان گذاشتید از خدا هر چی میخوایید بهتون بده فقط ببخشید این فیلمارو باید به ترتیب جلساتش نگاه کنیم یا به ترتیب موضوع ممنون میشم اگه کامل توضیح بدین و جزواتم باید به ترتیب دانلود کنیم یا موضوعی اخه یه جا از یه فصل گفته بعد جلسات بعد ادامشو گفته گفتم شاید ترکیبی گفته باشن خیییییلی ممنونم همیشه دعاتون میکنم

  • مشاور

   سلام
   ممنون از لطفت. با حرفات بهمون کلی انرژی دادی برای ادامه کار
   ببین اگر به ترتیب جلسات نگاه کنی قطعا بهتره. چون استاد با یه برنامه خاصی شروع به تدریس میکنه و برای تدریسش برنامه داره. قسمت ها هم پشت سرهم هستن و دنباله هم دیگن. پس توصیه میکنم بهت که حتما جلسات رو با نظمی که دارن دنبال کنی و یاد بگیری.
   جزوات رو هم با همون نظمی که دارن دانلود کن و ازشون استفاده کن. جزوات باهم دیگه ارتباط دارن و خیلی بهتره که با نظم خودشون ازشون استفاده کنی.
   در ضمن این هفته یه فایل رو تو سایت قرار میدیم که تمام جزوه های این درس رو یه جا داره. هروقت آماده شدش میتونی دانلودش کنی و ازش استفاده کنی.
   ممنووووون که انقدر بهمون انرژی و انگیزه میدی 🙂

 21. عالیت واااقعا یه دونه ایت هم خودتون هم استاد.یه سوال داشتم این جزوه ها همون جزوه هایی هستند که سر کلاس تدریس میشه؟ممنون که همیشه پاسخ مارو میدین

 22. سلام ببخشید من توی ی کامنتی خوندم ک گفتید کلا ۱۰۹ قسمت هستش توروخدا بقیشم بزارید اگه میشه جواب منو بدید ممنون ازتون

 23. سلام این فیلم هارو باید به ترتیب جلسه دید یا به ترتیب موضوعات کتاب؟؟؟؟
  اگر ممکنه این فیلم هارو با روند کتاب درسی مرتب سازی کنید
  مرسی

  • محمدرضا حقیقی

   سلام
   این فیلم ها به ترتیبی هستن که استاد تدریس کردن و جلو رفتن
   استاد با برنامه خودشون تدریس کردن و جلو رفتن ولی مباحث تدریس شده تو هر فیلم به طور ریز و کامل نوشته شده و میتونی مطابق برنامه خودت مطالعشون کنی 🙂

 24. سلام مشاور گرامی
  من از فیلم شماره ۹۱ تا ۱۰۰ رو نمیتونم دانلود کنم .فکرمیکنم مشکلی داره.لطفا بررسی کنید و اگه مشکلی داره حل کنید.
  ممنون از زحمتهای زیادتون

  • مشاور

   سلام عزیزم
   لینک های مدنظرت رو ما تست کردیم ولی همشون سالم بودن. مجدد سعی کن برای دانلودشون ان شالله بدون مشکل بتونی دانلود کنی قسمت های مدنظرت رو. بازم اگر نتونستی دانلود کنی پیام بده تا از یه روش دیگه لینک ها رو بهت بدیم که بتونی دانلودشون کنی و از فیلما استفاده کنی.
   ممنون از لطفت 🙂

 25. سلام و خسته نباشید
  من دیروز خیلی راحت این فیلم ها رو دانلود میکردم اما امروز هیچکدوم باز نمیشن
  نمیدونم که مشکل از سایت هست یا خیر ؟

  • مشاور

   سلام
   ممنون 🙂
   همین الان تست کردیم و بدون هیچ مشکلی فیلما دانلود شدن. مجددا تست کن ان شاالله مشکلت برطرف شده باشه. اگر بازم تست کردی و مشکل همچنان وجود داشت بهمون دوباره پیام بده تا مشکلت رو برطرف کنیم که بتونی حتما از فیلما استفاده کنی.

 26. ba salam va khaste nabashid, ghesmathaye 91 ta 100 be eshtebah mabhase marboot be antegral hastan va yek jalase ke modaam tekrar shode. lotf mikonid eslah konid? va inke key rooye site gharar migire? moteshakeram

 27. باسلام وخسته نباشید.اول از همه از شما بابت زحماتتون خیلی ممنونم.یه سوالی داشتم خیلی ممنون میشم جواب بدین .میخوام بدونم اگه بخوایم سال بعد پشت کنکور بمونیم وتو۹۸کنکور بدیم باید کتابای دهم رو بخونیم اگه این طوری باشه که خیلی سخته وانصاف نیست که ما نتونیم پشت کنکور بمونیم.اجرتون با خدا.

  • مشاور

   سلام
   ممنون از لطفت
   با پیامت بهمون کلی انرژی دادی 🙂
   هر سالی که کنکور بدی باید کتابای بچه های اون سال رو بخونی. مثلا شما که امسال کنکور دادی کتابای خودت رو خوندی یعنی کتاب سال دوم خودت رو که میشه کتاب دوم دو سال پیش (دو چاپ قبلی). کنکوری های ۹۸ کتاب های سال دوم خودشون رو میخونن که کتابای نظام قدیم هستش. پس شما هم اگر پشت کنکور موندی کتاب های بچه های کنکوری امسال رو باید بخونی که همون کتاب های قدیمی هستش. نگران نباش، که کتابات قابل استفادست و باید از همونا استفاده کنی

 28. سلام . واقعا نمیدونم چطوری تشکر کنم انشالله ک هر چی از خدا میخاید بهتون بده شما عالی هستین عالی . دل بزرگی دارین . خدا هر چی میخای بهت میده میدونم .
  من ی مشکلی دارم سرعت اینترنت من ۱۲۸ ینی وقتی میخاد دانلود کنه میاد پایینتر . خدا میدونه داغونه . خاستم بگم از دوستان عزیزم کسی اینجا هست ک مجموعه رو دانلود کرده باشه کامل باشه . بتونه حالشو داشته باشه برام پست کنه . من هزینه پست رو میدم . ببخشید جسارت کردم . ۰۹۳۷۷۷۵۶۱۸۶ این شماره من اگه کسی دوس داشت کمکی بکنه بسیار ممنون میشم . یا حق

  • مشاور

   سلام
   مرسییییی از لطفت
   با پیامت کلییییی بهمون انرژی مثبت و روحیه دادی 🙂
   ان شاالله کسی از بچه ها باشه که بتونه کمکت کنه و بهت فیلما رو برسونه که با دیدن فیلما حساااابی تو شیمی قوی و قدر بشی

 29. واقعا از شما بسیار ممنونیم که در زمانه ای که اکثرا در آب گل آلود کنکور به دنبال کسب درآمد بیشتر با دی وی دی ها و کلاس های خصوصی و بعضا تبلیغات غیر واقعی هستند شما به بهترین نحو زکات علمتان را با صرف هزینه می پردازید انشالله روزی هم ما بتوانیم راه شما رو ادامه بدیم و به دیگران بدون چشمداشت خدمت کنیم

  • مشاور

   یککککک دنیاااا ممنون از لطف و محبتتون
   نظر لطفتونه لطف دارین
   خوشحالیم که تونستیم به عزیزان کمک کنیم و مایه افتخارمونه
   ممون از انرژی فوق مثبت و روحیه ای که با این پیامتون به تیم همراه کنکور برای ادامه راه دادین 🙂

 30. سلام من تازه با سایتتون اشنا شدم من دیپلم فنی دارمو مدرک کاروانی میخام.کنکور ۹۷شرکت کنم با توجه به این که شیمی اصلا نخوندم با این فیلما میتونم چنددرصد شیمی رو بزنم من این فیلمارو نگاه کنم کافیه یا از کتابای کمکیم استفاده کنم شیمی مبتکران دارم در ضمن روزی ۱۰ساعت میخونم

  • مشاور

   سلام
   خوشحالیم که به همراه کنکوریا پیوستی 🙂
   اگر این فیلما رو نگاه کنی و خوب براشون وقت بذاری و یا‌د‌بگیری مطمئن باش به بالاترین درصدها میتونی برسی.
   پیشنهادمون بهت اینه که این فیلما رو نگاه کنی و درس رو خوب ازشون یادبگیری. برای تست زدن و تسلط خیلی خوب روی درس ها هم از کتاب مبتکرانت استفاده کنی و خوب تست بزنی تا حسابی توی این درس ماهر بشی

 31. سلام اولا میخواستم تشکر کنم بخاطر زحماتتون واقعا خدا بهتون خیر بده و بعد میخواستم ببینم قسمت ۹۲ و ۹۳ کی بارگذاری میشه؟
  بازم ممنون از شما

  • مشاور

   سلام
   خواهش میکنم
   ممنوووووووون از لطفت
   با پیامت بهمون کلی انرژی مثبت دادی 🙂
   راستش تاریخ دقیقی برای بارگذاری اون دو قسمت مشخص نیست چون تو ضبطش مشکلی پیش اومده و مشکل داره. ولی اگر دیدیم زود حاضر نمیشه حتماااا براتون مباحث اون قسمتا رو از فیلم دیگه ای آماده میکنیم و بارگذاری میکنیم. اصلا نگران نباش 🙂

 32. خدا خیرتون بده. نمیدونم با چه زبانی از شما تشکر کنم

 33. سلام و درود بی پایان خدا ب شما ک این سایت رو راه اندازی کردی . خدا همیشه پشت پناهت باشه . خخخخخخخخخخخخخیلی تشکر بابت فایل شیمی زیبایی ک گذاشتین اینجا و مشت محکمی ب دهان استکبار زدین . ک خدا میدونه ی فایل شیمی تنها رو از جایی قیمت گرفتم میگن ۳ میلیون . جالبه ک یک بار اون فیلم رو ضبط میکنن و ۳۰۰ میلیون بار میفرشن ب قیمت ۳ میلیون . نمیدونم انصاف آدما کجاس.
  ولی باور کنید این کار شما هههههههههههههههههزاران بار ارزش داره . کاش میدونستی شیمی برام شده بود ی کابوس اخ الان انقد خوشحالم . خدا هر جا هستی بهت خوشحالی بده از ته دلت شاد بشی.
  کاش کابوس ریاضی هم ی جوری از بین بره خدا خیرتون بده . یکی مثل همین آقای آقاجانی بیاد و ریاضی رو از اون بیخ درس بده ( گاهی ( خودم رو میگم) سر کلاسا روم نمیشد بگم استاد دوباره بگید اما حالا…) هزار بار تشکر .
  ریاضی…

  • مشاور

   سلام مهران جان
   کلیییییییی ممنووون از لطفت
   انرژی مثبت خیلی زیادی بهمون برای ادامه راه دادی
   خوشحالیم که سایتمون انقدر مفید بوده و تونسته بهت کمک کنه
   خداروشکر واقعا 🙂

 34. سلام وقت بخیر واقعا خسته نباشید . جزوه کلی و کامل شیمی هست ک یکجا دانلود بشه . اخه استاد میگن صفه ۱۳ ما هر چی میگردیم نیس. و اگه هست موضوعی ک ایشون میگن نیس. ممنونم

  • مشاور

   سلام مهران جان
   ممنون از لطفت
   داریم تمام جزوه ها رو جوری آماده میکنیم که یه جا دانلود کنین و ازش استفاده کنین.
   ان شاالله به زودی روی سایت آپلود میکنیم کل جزوه رو

 35. میشه جزوه کاملو واسه دانلود بزارید

 36. سلام ،از خدای بزرگ بهترینها رو براتون میخوام کارشما حرف نداره پاینده باشید و موفق .

 37. ببخشید میشه کیفیت های پایین بعضی قسمت هارو بزارید حجمشون خیلی بالاست

  • مشاور

   سلام علی جان
   تمام قسمت ها با سه کیفیت گذاشته شدن
   سومین لینک هر قسمت پایین ترین کیفیت اون قسمت هستش که حجم مناسبی داره. بهت پیشنهاد میکنیم که از اونا استفاده کنی

 38. من عاشقتونمممم.مرسی بابت اینهمه کمک.فک نکنم ازاینهمه دعای خیری که پشت سرتونه خبرداشته باشین.ممنووووونم

 39. سلام واقعا ممنون بابت فیلما. خیلی خوب و عالی. خیلی زحمت کشیدید و حالمونو شاد کردین. از این سایت خیلی استفاده ها کردم.
  انشالله همیشه شاد باشین و مردم رو شاد کنید.

  فقط اگر ممکنه لینک جلسه ۹۲ و ۹۳ رو هم قرار بدین. لینک ندارن.
  خیلی متشکر

  • مشاور

   سلام بابک جان
   خوشحالیم که مطالب برات مفید بودن
   ممنون از لطفت عزیزم
   جلسات ۹۲ و ۹۳ با مشکل ضبط مواجه شدن که ان شاالله به زودی قسمت های جایگزین برای این مبحث رو توی سایت قرار میدیم که بتونین ازش استفاده کنین
   موفق باشی

 40. با سلام و عرض ادب
  ممنون از کار خیر و خداپسندانه شما
  متاسفانه چند قسمت اشتباهی گذاشته شده مثلا قسمت ۱۲ عربی تدریس می شود لطفا پیگیری فرمایید

 41. سلام وقت بخیر ی خاهش دارم جواب این سوال منو بدین ی کم دقیقتر . این ترتیب ک برای این درسا گذاشته شده باید طبق همینا بریم جلو . اخه حس میکنم هر کدون از ی جایی رفته ی کم گیج شدم

  • مشاور

   سلام مهران جان
   ببین این ترتیبیه که استاد درس داده و جلو رفته. اگر برای خودت برنامه ریزی مشخص و معینی داری و میدونی که میخوای توی چه تایمی چه مباحثی رو بخونی بهت توصیه میکنم طبق برنامه خودت بری جلو و درس ها رو طبق برنامت جلو ببری، ولی اگر برنامه مشخصی نداری در این صورت بهت توصیه میکنم که طبق ترتیبی که استاد درس داده و جلو رفته جلو بری. (البته توصیه اکید می‌کنم که حتما برای درس خوندنت برنامه داشته باشی و بودجه بندیات مشخص باشه)

 42. سلام بعضی از قسمت ها به جای شیمی عربی تدریس میشه مثل قسمت ۱۲ ممنون میشم برای اصلاح این ویدئو ها اقدام کنید

 43. سلام
  ممنون از لطفتون
  ولی قسمت ۱۶ اصلاح نشده، نمیدونم قسمت های دیگه‌ همین وضعیت رو دارن یا نه نمیشه این مشکل به طور کل برای باقی قسمت‌ ها هم برطرف بشه؟

 44. سلام
  تشکر به خاطر زحمات زیادتون
  قسمت ۹۲ و ۹۳ کی بارگذاری میشه؟

  • مشاور

   سلام نیما جان
   مرسی از لطفت
   قسمت ۹۲ و ۹۳ تو ضبط مشکل داشتن، ان شاالله تا آخر هفته تو سایت فیلم جایگزین برای مباحث تدریس شده توی این دو قسمت می‌ذاریم که چیزی جا نیفتاده باشه

 45. سلام و خسته نباشید خدمت استاد عزیز خدا خیرتون بده بابت فیلمایی که در اختیارماگذاشتین دعای خیر همه ما پشت سرتونه ایشالاهمیشه تندرست باشین ببخشید قسمت ۹۲و۹۳رو کی میزارین؟

  • مشاور

   سلام کوثر جان
   مرسی از لطفت
   قسمت ۹۲ و ۹۳ تو ضبط مشکل داشتن، ان شاالله تا آخر هفته تو سایت فیلم جایگزین برای مباحث تدریس شده توی این دو قسمت می‌ذاریم که چیزی جا نیفتاده باشه. بدون نگرانی تمام قسمت هایی رو که میخوای دانلود کن تا ان شاالله قسمت های جایگزین این دو قسمت رو تو سایت بارگذاری کنیم.

 46. استاد این فیلما برای کنکور کفایت میکنه؟میشه جزوه جامعشم بزارین؟خیلی ممنوووون از لطفتون

  • مشاور

   سلام
   قطعا این فیلما برای کنکور کفایت می‌کنه. اگه خوب به فیلما گوش بدی و درس رو یاد بگیری تو کنکور تو درس شیمی درصد خییلیییی بالایی کسب می کنی
   ممنونمممم که با پیامت بهمون کلی انرژی مثبت دادی

 47. یوسف شاه طهماسبی

  درود بر شما بزرگان
  این کار شما نشون میده که روح بزرگی دارید
  من ۳۴ سالمه و لیسانس عمران دارم
  تصمیم دارم امسال برای کنکور تجربی و رشته پزشکی آماده بشم اول که شروع کردم به خوندن یه مقدار راه رسیدن رو سخت دیدم اما بعد از اینکه به طور کاملا اتفاقی با وبسایت شما آشنا شدم انگیزه و امیدم برای رسیدن به هدف صد برابر شد .
  امیدوارم ، دعا میکنم و یقین دارم که خداوند بهترین هارو نصیب شما میکنه
  انشاله در تمام مراحل زندگی موفق باشید و دست از کمک کردن برندارید
  پاینده باشید.

  • مشاور

   سلام یوسف جان
   واقعا خدا رو شاکریم که زحمتای تیم همراه کنکور نتیجه بخش بوده و بازدیدکننده های بسیار بسیار گرامی مثل شما داریم. واقعا خداروشکر بابت لطف و محبت شما. وقتی پیامتون رو دیدیم کلی خوشحال شدیم و این پیاما واقعا روی تک تک اعضای تیم همراه کنکور برای ادامه راه تاثیر داره و انرژی و ارادمون رو چند صد برابر می‌کنه.
   عمیقا دوست دارم تو کنکور بهترین نتیجه رو بگیرین و بعد از کنکور با پیام خبر موفقیتتون مجددا خوشحالمون کنین.
   موفق و موید باشید جناب طهماسبی عزیز

 48. سلام خسته نباشید واقعاااااااا، خیلی ممنونم خدا بهتون هرررررر چی میخاید بده، کارتون خیلی درسته، دعای خیر همه بچه هایی که استفاده کردن قطعا پشت سر شماست،
  ببخشید قسمت های ۹۲ و ۹۳ رو کی قرار میدین ؟؟؟ چون من دارم با ویدیو های شما جلو میرم و اینکه اگه امکانش هست جزوه کلی رو بصورت یکجا قرار بدبد خیلی خووب میشه

  بازم ممنونم از زحماتتون

  • مشاور

   سلام
   یه دنیا ممنوووون مرتضی جان
   متاسفانه قسمت های ۹۲ و ۹۳ مشکل ضبط دارن، ولی به جاش برای مباحث تدریس شده تو این دو قسمت از دوره آموزشی دیگه ای فیلم می‌ذاریم که چیزی جا نیفته و با خیال راحت بتونی ازشون استفاده کنی
   بدون نگرانی بقیه قسمت ها رو دانلود کن و ازشون استفاده کن. ان شاالله تا آخر هفته قسمت های جایگزین ۹۲ و ۹۳ رو توی سایت قرار می‌دیم
   جزوه یه تیکه هم در حال آماده شدن هستش و ان شاالله به زودی روی سایت قرار می‌گیره
   ممنون از لطفت

 49. سلام و خدا قوت دمتون گرم
  ۹۲و۹۳ رو کی میذارین؟

  • مشاور

   سلام محسن جان
   قسمت های ۹۲ و ۹۳ مشکل ضبطی دارن. ان شاالله تا آخر هفته قسمت های جایگزین برای مباحث تدریس شده توی این دو قسمت رو تو سایت می‌ذاریم که مبحثی از قلم نیفته. بدون نگرانی بقیه قسمت ها رو دانلود کن

 50. سلام پس قسمت۹۲و۹۳چی شد؟توروخداجواب بدین

  • مشاور

   سلام
   قسمت های ۹۲ و ۹۳ مشکل ضبطی دارن. ان شاالله تا آخر هفته قسمت های جایگزین برای مباحث تدریس شده توی این دو قسمت رو تو سایت می‌ذاریم که مبحثی از قلم نیفته. بدون نگرانی بقیه قسمت ها رو دانلود کن و ازشون استفاده کن

 51. استاد توروخدا۹۲و۹۳روبزارینو جزوه کاملم لطفابزارین

  • مشاور

   کوثر جان قسمت های ۹۲ و ۹۳ مشکل ضبطی دارن، ان شاالله به زودی قسمت های جایگزین برای این دو قسمت می‌ذاریم که چیزی از قلم نیفته و تمام مطالب پوشش داده بشن

 52. این جزوه ها بعضی از صفحاتوندارن مثلا استادمیگه صفحه۱۳مانداریم اگه میشه جامعشوبزارین

 53. kheili azatoun mamnouuuuuuuunm faqat y moshkeli hast qesmate 11 va 12 e shimi pish bakhshe 3 inja ndre age ounm bzarinnnnn mmnoun mishm

 54. سلام
  من چند قسمت اول را که دانلود کردم عالیییییییی بود
  ممنون

 55. سلام ببخشید یه جای دیگه فیلمای استاد ۱۲۲قسمته فرقی دارن باهم؟

 56. استاد میشه جزوه جامعشم بزارین؟

 57. با سلام و عرض خسته نباشید تشکر می کنم بابت سایت بسیار خوب و بیشتر از همه بابت محتوی بسیار قوی ارایه شده. لینک دانلود قسمت ۱۶ تا ۲۵ ریاضی تجربی خراب شده و کار نمی کند لطف می کنید لینک صحیح دانلود را چایگزین کنید با تشکر

 58. با سلام/لطفا لینک دانلود کلی برای تمامی قسمت های درس شیمی را داخل سایت قرار دهید تا به راحتی برای دانش اموزان دیگر نیز قابل استفاده باشد / با تشکر

 59. سلام خسته نباشید واقعا مجموعه خوبی رو جمع آوری کردید خیلی مفید هست یه خواهش داشتم لطفا جزوه کامل استاد آقاجانی رو یکجا قرار بدید تا بشه پرینت گرفت اینطور که برای ر جلسه قرار دادید موقع خوندن گیج کننده هست ممنون میشم انجام بدید موفق باشید

 60. سلام جلسه ۳۹ عربی درس میده ممنون میشم اگه این جلسه هم اصلاح بشه

 61. سلام و خداقوت بابت سایت عالیتون
  جزوه جامع استاد رو چه زمانی بارگذاری میکنید؟؟

 62. سلام و خدا قوت
  خیلی اتفاقی با سایتتون آشتا شدم
  روزی هزار بار خداروشکر میکنم
  واقعا ممنونم ازتون
  شرایط خوبی نداشتم برای شیمی
  با این تدریس عااالی و پیدا کردن اتفاقی شما واقعا خوشحالم
  همیشه موفق باشید
  ☺☺

  • مشاور

   سلام مهدیه جان
   خدا رو شاکریم که که از سایتمون راضی ای و مطالبش برات مفید بوده
   مرسی از لطفت عزیزم
   ان شاالله که پله های ترقی رو روز به روز طی کنی و بالا بری
   موفق و موید باشی

 63. باسلام… میشه بگین نقص ایمنی قسمت ۱۱و۱۲ فصل اسید و باز پس کی دیگه برطرف میشه….من واقعا نیازشون دارممم…میشه زود رسیدگی کنین..

 64. سلام
  باتشکر فراوان از زحمات شما عزیزان.
  من متوجه نشدم ترتیب مشاهده ی این جلسات چگونه است؟
  باید از جلسه ۱ شروع کنیم یا با توجه به ترتیب کتاب درسی؟
  لطفا راهنمایی کنید

  • مشاور

   سلام سعید جان
   ممنون از لطفت
   هم می‌تونی به صورت منظم، قسمت به قسمت بیای جلو و از فیلم ها استفاده کنی و هم می‌تونی به ترتیب دلخواه خودت از فیلم ها استفاده کنی.
   استاد مطابق ترتیب جلسات درس رو تدریس کردن و جلو بردن
   بازم اگر سوالی داری درخدمتم

 65. سلام یک روز دستانتان را خواهم بوسید

 66. با سلام و خسته نباشین من ویدیو های استاد رو دانلود کردم خیلی مفید هستش. ولی متاسفانه فقط جزوه یه سال رو دارم ازشون فقط دوم رو. میخواستم اگه امکانش هست بفرمایین از کجا میتونم پیدا کنم. هزینه ش هم مهم نیست فقط میخوام با همون سال منطبق باشه. یعنی با سی دی هاشون. ممنون از لطفتون

  • مشاور

   سلام محسن جان
   تمامی جزوه ها رو به صورت یکجا برای دانلود آماده کردیم. ان شاالله تا آخر امشب لینکش رو روی سایت قرار می‌دیم.

 67. سلام و درود فراوان
  ابتدا تشکر میکنم از سایت فوق العاده شما
  واقعا میگم محشره.
  خدا خیرتون بده من که خیلی استفاده کردم و امیدوارم در جبران این زحماتتون هرچی از خدا میخواین بهش برسین.
  فقط میخواستم بدونم فایل های جلسه ۹۲ و ۹۳ رو کی میزارین رو سایت؟

  • مشاور

   سلام فرشاد جان
   مرسی از لطفت عزیزم
   خداروشاکریم که مطالب سایت برات مفید واقع شدن
   عزیزم قسمت های ۹۲ و ۹۳ با مشکل ضبط مواجه شدن، ولی ان شاالله به زودی قسمت های جایگزین برای این دو قسمت رو روی سایت قرار می‌دیم تا تمام مطالب پوشش داده بشن.
   موفق باشی عزیزم

 68. باسلام خسته نباشید…فیلم های اموزشی ک گذاشتین از شیمی۲میره شییمی۴…..چرا؟چون پیش نیازشه

  • مشاور

   سلام رضا جان
   ممنون عزیزم
   تدریس به صلاح دید استاد هستش و ایشون نظرشون اینه که یه سری از مباحث شیمی ۲ پیش نیاز شیمی پیش هستش و تو این مباحث این کار رو انجام میدن. هر استاد یه روشی داره و روش آقای آقاجانی هم به این صورته.
   قطعا با دیدن این فیلم ها نتیجه عالی ای میگیری و تو این موضوع شک نکن. گواه این حرف کامنت ها و پیام های بچه هاست که چقدر از این فیلم ها راضی هستن. بازم اگه سوالی داری درخدمتیم
   موفق باشی عزیزم

 69. خدا عمرتون بده. واقعا خسته نباشید . امیدوارم همیشه انرژی داشته باشید و بتونید در این راه خدمت کنید.

 70. سلام .واقعا ممنون .خدا صد در دنیا صد در اخرت خیرتون بده .فقط یه سوال ما که برای کنکور ۹۷ می خونیم این مجموعه برامون خوبه یا نه این قدیمیه و مال کنکوری های سال های گذشتس ؟ دوم اینکه من شیمی رو از رو این فیلم ببینم و برم تست بزنم کافیه و دیگه نیازی نیست برم از کتابهای کمک اموزشی بخونم یا نه این فایل ها کافی نیستن برای کنکور؟

  • مشاور

   سلام عارفه جان
   این مجموعه برای شما مناسب هستش
   بله اگه این فیلم ها رو ببینی و خوب بهشون توجه کنی و درس رو یاد بگیری، برای تسلط بیشتر فقط نیاز به تست زدن داری. اگه خوب تست بزنی ان شاالله به درصدهای خیلی بالایی توی کنکور می رسی عزیزم

 71. سلام با تشکر فراوان از زحمات شما دو قسمت از قیلم های بخش اسید و باز گویا به دلیل مشکل فنی قابل مشاهده نیست. لطفا راهنمایی میکنید برای تکمیل این مبحث از کدام ویدیو ها استفاده کنم؟
  موفق باشید

 72. سلام
  وقتتون بخیر
  خسته نباشید
  میخواستم بدونم آیا این درسهارو در یوتیوب هم آپلود کردید؟
  یا اگر کانالی دریوتیوب دارید معرفی بفرمائید،
  دانلود ازینجا بسیار سخت هست
  متشکرم

 73. سلام
  میخواستم خسته نباشید عرض کنم خدمت همه کسانی که برای تهیه این فیلم ها زحمت کشیدن
  واقعا عالی هستن

 74. سلام واقعا ممنونم از تدریس عالیتون ولی اگه ممکنه همه جزوه رو یه جا بزارین چون پارت پارت چن قسمتش کمه

 75. سلام
  آیا امیدی به جلسات ۹۲ و ۹۳ است؟

  • مشاور

   سلام آرمین جان.
   متاسفانه قسمت های ۹۲ و ۹۳ مشکل ضبط داشتن و فیلمشون موجود نیست، ولی ویدیوهای جایگزینی برای آموزش مباحث این قسمت ها آماده شده که به زودی روی سایت قرار می گیرن.

 76. سلام
  خسته نباشید
  چرا جزوه ها برای من دانلود نمیشه؟
  یه صفحه میاد که عدد ۴۰۴ رو نشون میده

 77. سلام خسته نباشین خدا خیرتون بده ..ببخشین من امروز هر کاری کردم بعضی قسمت ها دانلو نمیشن مثل جلسات ۱ تا ۴۷ لطفا برسی کنینن

 78. از فایل ۱۸ ب بعد چرا موقع دانلود ارور میدع؟
  مشکل از سیستم و نت منه؟یا مشکل پیدا کردع فایلا ؟:(

  • مشاور

   رها جان مشکلت با جزوه هاست یا فیلم ها؟
   اگه با جزوه هاست مشکل برطرف شده و می تونی از لینک دانلود جزوات به صورت یکجا که تو اول نوشته شده استفاده کنی عزیزم

 79. ببخشید انقد ناراحت بودم یادم رفت سلام کنم
  فیلمای اموزشیتوووون واقعننننننننننننن عاااااااااااالیه
  من تازه فهمیدم این چن سال چی خوندم:/
  توروخدا زود پی گیری کنین
  چون دانلود از اینجا خیلی سخته کاش جای دیگه ای ام فیلمارو اپلود میکردین
  با تشکر از زحمتاااااااااااااااااای بی دریغ و فوق العادتون^____^

  • مشاور

   سلام عزیزم
   مرسیییی از لطفت
   خداروشکر که فیلم ها برات مفید واقع شدن.
   لینک دانلود جزوه ها هم تو اول متن اومده می تونی از اون استفاده کنی.
   حتما پیشنهادت رو بررسی می کنیم عزیزم.
   مرسی که با پیامت بهمون کلی انرژی دادی 🙂

 80. سلام، خسته نباشید دمتون گرم واقعا سایت خوبی دارین میخواستم بدونم چرا جزوه ها دانلود نمیشن ممنون میشم راهنمایی کنید یا اینکه جزوه ی کامل استاد رو بزارید.بازم مرسی بخاطر این حرکت زیباتون

  • مشاور

   سلام فرشید جان
   مرسی از لطفت
   لینک دانلود تمام جزوه های این فیلم به صورت یکجا تو اول متن گذاشته شده و می تونی ازش استفاده کنی عزیزم.

 81. و خیلی خیلی خیلی خیلی ممنووووووووون بابت این فیلما
  عالی هستن واقعا
  میگم که فصل سوم شیمی سوم(محلولها) فقط سه جلسه اش هستش. من نگاشون کردم کامل نیست.
  میشه لطف کنین اون قسمتاشم بذارین؟؟؟

  • مشاور

   مرسی از لطفت عزیزم
   خداروشکر که فیلم ها برات مفید واقع شدن.
   فیلم های مربوط به محلول ها به صورت کامل هستن تو فیلم. می تونی توضیحات قسمت ها رو بررسی کنی و ببینی که کدوم قسمت ها رو باید مطالعه کنی. تو قسمت های مثل ۶۲ – ۶۳ – ۶۵ – ۸۱ – ۹۴ – ۹۵ درمورد محلول ها صحبت می شه.
   مرسی که با پیامت بهمون کلی انرژی دادی 🙂

 82. سلام من برای کنکور ۹۸ میخام از فیلم هاتون استفاده کنم میخاستم مطمین شم که فیلم هارو از رو سایت بر نمیدارین……؟

 83. سلام خسته نباشید لطفا لینک فایل های پی دی اف رو تصحیح کنید خییییلی لازمش دارم ممنونم از زحماتتون

 84. سلام و خسته نباشین
  ممنون بابت تمام زحماتتون
  من برای دانلود جزوه ها به مشکل خوردم و نمیتونم دانلودشون کنم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code