خانه / مقالات مشاوره ای / منابع مورد نیاز برای شرکت در کنکور هنر ۹۷
آزمون آنلاین همراه کنکور
کنکور هنر

منابع مورد نیاز برای شرکت در کنکور هنر ۹۷

در این مطلب توضیحاتی درمورد کنکور هنر و شرایط شرکت در کنکور سراسری هنر آماده کردیم.
در هررشته و یا در هر مقطع تحصیلی که باشید می توانید در کنکور هنر شرکت کنید. برای اینکار نیاز به اطلاعات دقیق در مورد مواد امتحانی دارید تا بتوانید خود را برای این کنکور آماده کنید.

در گروه هنر ۷ شاخه درسی داریم: درک عمومی هنر (که شامل درس ها و مطالب مربوط به تاریخ هنر و رشته های هنری می باشد)، درک عمومی ریاضی و فیزیک (دروس ریاضی و فیزیک و هوش)، ترسیم فنی (هندسه و رسم اشکال)، خلاقیت تصویری و تجسمی (شناخت تصویر و نشانه های آن و خلاقیت)، خلاقیت نمایشی (درس های مربوط به نمایش و سینما)، خلاقیت موسیقی (شامل کل مباحث موسیقی)، خواص مواد (اطلاعات کامل کافی برای موادی که در کار خود استفاده می کنید).

برای هرکدام از این شاخه های درسی تعدادی کتاب از سوی سازمان سنجش معرفی شده و تعدادی هم در هنرستان تدریس می شود که خواندن آن ها برای شما داوطلب عزیز لازم است. در کنار این کتاب ها، کتاب های دیگری نیز معرفی می شود که مربوط به مطالعه بیشتر و منابع آزاد است.

جدول زیر به شما کمک می کند در یک نگاه تمام منابع کنکور هنر را داشته باشید.

منابع کنکور هنر (منابع موردنیاز کنکور هنر ۹۷)

نام درس منابع درسی منابع مطالعاتی آزاد
درک عمومی هنر کتب سه سال هنرستان
– تاریخ هنر جهان: رشته ی گرافیک (چاپ ۴۹۳۱)
– تاریخ هنر ایران: رشته ی گرافیک (چاپ ۴۹۳۱)
– خوشنویسی: رشته گرافیک و نقشه کشی معماری (چاپ ۴۹۳۱)
– آشنایی با بناهای تاریخی: رشته ی نقشه کشی معماری (چاپ ۴۹۳۱)
– پایه و اصول صفحه آرایی: گروه تحصیلی هنر (چاپ ۴۹۳۱)
– عکاسی (۴): رشته گرافیک (چاپ ۴۹۳۹)
– عکاسی (۲): رشته گرافیک (چاپ ۴۹۳۱)
– آشنایی با مکاتب نقاشی: رشته های نقاشی و هنر (چاپ ۴۹۳۱)
– آشنایی با صنایع دستی ایران ۴: رشته صنایع دستی (چاپ ۴۹۳۹)
– کارگاه طراحی نقوش سنتی ۴: رشته صنایع دستی و چاپ دستی (چاپ ۴۹۳۹)
کتب نیمسال اول سال چهارم هنر
– سیر هنر در تاریخ (۴) (چاپ ۴۹۳۶)
– آشنایی با میراث هنری و فرهنگی ایران (چاپ ۴۹۳۶)
– هنر و ادب فارسی (چاپ ۴۹۳۶)
– کتب نیمسال دوم سال چهارم هنر
سیر هنر در تاریخ (۲) (چاپ ۴۹۳۶)
– آشنایی با رشته های مختلف هنری (چاپ ۴۹۳۶)
– آموزش درک عمومی هنر (هیأت مؤلفین) – «کتاب سبز» کانون فرهنگی آموزش
– تست های طبقه بندی شده درک عمومی هنر (هیأت مولفین) – (بر مبنای منابع جدید معرفی شده سازمان سنجش) «کتاب آبی» کانون فرهنگی آموزش
– مجموعه کتاب های «هفت کنکور» کانون فرهنگی آموزش
– هنر در گذر زمان (هلن گاردنر)
– معماری ایران (ابهام پوپ)
– تاریخ هنر (گمبریج)
– خالصه ی تاریخ هنر (پرویز مرزبان)
– هنر اسالمی (ارنست کونل)
– دایره المعارف معاصر هنر (روئین پاکباز)
– کتاب هنر سال دهم هنرستان سال ۴۹۳۶
درک عمومی ریاضی و فیزیک – هند سه (۴و۲) (رشته ریاضی)
– فیزیک (۲ ،۴ و ۹) (رشته ریاضی)
– ریاضی (۴و ۲) (رشتهی ریاضی)
– آموزش درک ریاضی و فیزیک – «کتاب سبز» کانون فرهنگی آموزش
– تست های طبقه بندی شده درک ریاضی و فیزیک «کتاب آبی» (زیر چاپ)
– مجموعه کتاب های «هفت کنکور» کانون فرهنگی آموزش
 ترسیم فنی –  علم مناظر و مرایا: رشته گرافیک هنرستان (چاپ ۴۹۳۱)
– ترسیم فنی و نقشه کشی: رشته معماری هنرستان (چاپ ۴۹۳۱)
– نقشه کشی معماری: رشته معماری هنرستان
– نقشه کشی ۴: رشته مکانیک هنرستان
– هندسه ترسیمی: رشته نقشه کشی عمومی هنرستان
– آموزش رسم فنی (مجید عسگری) – «کتاب سبز» کانون فرهنگی آموزش
– تست های طبقه بندی شده رسم فنی (حسن نساری) – «کتاب آبی» کانون فرهنگی آموزش
– رسم فنی عمومی (احمد متقیپور)
– مجموعه کتابهای «هفت کنکور» کانون فرهنگی آموزش
 خلاقیت تصویری و تجسمی –  کلیه کتب درسی منبع درک عمومی هنر، به عنوان منبع این درس استفاده میشوند.
– مبانی هنرهای تجسمی: رشته گرافیک (چاپ ۴۹۳۱)
– طراحی (۴): رشته گرافیک (چاپ ۴۹۳۱)
– طراحی (۲): رشته گرافیک (چاپ ۴۹۳۱)
– مبانی تصویرسازی: گروه تحصیلی هنر (چاپ ۴۹۳۱)
– خط در گرافیک: گروه تحصیلی هنر (چاپ ۴۹۳۱)
– انسان، فضا، طراحی: سال چهارم هنر (چاپ ۴۹۳۶)
– طراحی اندام و لباس: رشته های طراحی دوخت و هنر (چاپ ۴۹۳۱)
– حجم سازی ۴: رشته های نقاشی و هنر (چاپ ۴۹۳۱)
– کارگاه نقاشی: رشته های نقاشی و هنر (چاپ ۴۹۳۱)
– کارگاه هنر (۴): سال چهارم هنر (چاپ ۴۹۳۶)
– کارگاه هنر (۲): سال چهارم هنر (چاپ ۴۹۳۶)
– آشنایی با هنرهای تجسمی: رشته نقاشی (چاپ ۴۹۳۱)
– آموزش خالقیت تصویری (هیأت مؤلفین) – «کتاب سبز» کانون فرهنگی آموزش
– تست های طبقه بندی شده خالقیت تصویری (هیأت مؤلفین) – (بر مبنای منابع جدید معرفی شده سازمان سنجش) «کتاب آبی» کانون فرهنگی آموزش
– تست های طبقه بندی شده درک عمومی هنر (هیأت مولفین) – «کتاب آبی» کانون – فرهنگی آموزش (قابل استفاده برای کلیه منابع درسی خالقیت تصویری)
– مجموعه کتاب های «هفت کنکور» کانون فرهنگی آموزش
– مبانی هنرهای تجسمی (غلامحسین نامی) / مبانی سواد بصری (انتشارات سروش)
– زبان تصویر (انتشارات سروش) / طراحی ذهنی ( ناصر پلنگی – انتشارات سروش)
– طراحی و ارتباط بصری (برونو موناری) / رنگ ایتن
– شیوه طراحی (۴ و ۲) (محسن وزیری) / نشانه ها (انتشارات یساولی)
 خلاقیت نمایشی –  کتاب نمایش (معرفی شده از سوی سازمان سنجش)، سال چهارم هنر (چاپ ۴۹۳۱)
– هنر و ادب فارسی: سال چهارم هنر (چاپ ۴۹۳۶)
– انسان، فضا، طراحی: سال چهارم هنر (چاپ ۴۹۳۶)
– اصول و مبانی نمایش عروسکی، رشته نمایش (چاپ ۴۹۳۱)
– اصول و مبانی ماسک و گریم، رشته نمایش (چاپ ۴۹۳۱)
– اصول و مبانی طراحی صحنه، رشته نمایش (چاپ ۴۹۳۱)
– آشنایی با ادبیات کهن ایران و جهان (چاپ ۴۹۳۱)
–  آموزش خالقیت نمایشی (ژاله نساری)- «کتاب سبز» کانون
– تست های طبقه بندی شده خالقیت – نمایشی (هیأت مؤلفین) – «کتاب آبی» کانون فرهنگی آموزش
– تاریخ تئاتر جهان (اسکار براکت) ۹ جلد- ترجمه هوشنگ آزادیور
– گزیده تاریخ تئاتر جهان (جمشید ملکپور)
– تاریخ سینمای هنری (اولریش گوگور و انوپاتالس)- ترجمه هوشنگ طاهری
– چگونگی درک فیلم (جیمز موناکو)- ترجمه مصطفی احمدی الری
– درک فیلم (الن کیسبییر)- ترجمه بهمن طاهری
– شناخت سینما (لوئیس جانتی) / مکتب های ادبی (رضا سیدحسینی) / هنر سینما (دیوید بوردول)
– مجموعه کتاب های «هفت کنکور» کانون فرهنگی آموزش
 خلاقیت موسیقی – کتاب خلاقیت موسیقی (معرفی شده از سوی سازمان سنجش): سال چهارم هنر (چاپ ۴۹۳۱)
– مبانی نظری و ساختار موسیقی ایرانی: رشته موسیقی
– شناخت سازهای ارکستر سمفونیک ۴ و ۲، رشته موسیقی
– سازشناسی ایرانی، رشته موسیقی
– تئوری جامع موسیقی (کامران همت پور – حسن نساری) کانون فرهنگی آموزش
– آموزش خلاقیت موسیقی – « کتاب سبز» کانون فرهنگی آموزش
– تست های طبقه بندی شده خلاقیت – موسیقی (هیأت مؤلفین) «کتاب آبی» کانون فرهنگی آموزش
– تئوری بنیادی موسیقی (پرویز منصوری) / تئوری موسیقی (مصطفی کمال پورتراب)
– فرم و طرح در موسیقی (رمی بنت) / نظری به موسیقی (روح الله خالقی)
– تاریخ مختصر موسیقی ایران (تقی بینش) / درک و دریافت موسیقی (راجر کی مین)
– مجموعه کتاب های «هفت کنکور» کانون فرهنگی آموزش
 خواص مواد – شناخت مواد و مصالح: رشته نقشه کشی معماری (چاپ ۴۹۳۱)
– مصالح ساختمانی: رشته ساختمان (چاپ ۴۹۳۱)
– آشنایی با صنایع دستی ایران ۴: رشته صنایع دستی (چاپ ۴۹۳۱)
– تکنولوژی چاپ: رشته چاپ (چاپ ۴۹۳۱)
– الیاف نساجی و آزمایشگاه: رشته صنایع نساجی (چاپ ۴۹۳۱)
– فیزیک نساجی و آزمایشگاه: رشته صنایع نساجی (چاپ ۴۹۳۱)
– تکنولوژی مواد: رشته صنایع چوب و کاغذ (چاپ ۴۹۳۱)
– متالورژی عمومی شناخت و مواد صنعتی: رشته صنایع فلزی (چاپ ۴۹۳۱)
– عکاسی (۴): رشته گرافیک (چاپ ۴۹۳۹) / – عکاسی (۲): رشته گرافیک (چاپ ۴۹۳۱)
 آموزش خواص مواد – «کتاب سبز» کانون فرهنگی آموزش
تست های طبقه بندی شده خواص مواد – «کتاب آبی» کانون فرهنگی آموزش
مجموعه کتاب های «هفت کنکور» کانون فرهنگی آموزش
مواد و تکنیک ها (روئین پاکباز)
مرمت آثار هنری تاریخی (پلندرایت)
سیری در صنایع دستی ایران (زهرا فنایی)

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code