خانه / تبلیغات

تبلیغات

سایت همراه کنکور یکی از بهترین و بزرگ ترین مراجع کنکور و دبیرستان آماده پذیرش تبلیغات شما می باشد. با توجه به مکان قرارگیری تبلیغ شما هزینه ها متفاوت هستش که هزینه ها در لیست زیر آمده است:

بلوک ها

بلوک A2 ماهانه 69000 تومان

بلوک A3 ماهانه 49000 تومان

بلوک B1 ماهانه 49000 تومان

بلوک B2 ماهانه 39000 تومان

بلوک C1 ماهانه 49000 تومان

تبلیغات متنی

سایدبار سمت راست ماهانه 7000 تومان

پست ثابت

پست ثابت اول ماهانه 89000 تومان

پست ثابت دوم ماهانه 79000 تومان

تبلیغات متنی آخر تمام پست ها

ماهانه 49000 تومان

 

*دانلود راهنمای جایگاه بلوک ها در سایت*