خانه / فایل ها / جزوه / فیزیک / دانلود رایگان فیلم آموزش جامع فیزیک کنکور (قسمت های 1 تا 35)(به روز شده در 6 آبان)
فیلم آموزشی فیزیک کنکور

دانلود رایگان فیلم آموزش جامع فیزیک کنکور (قسمت های 1 تا 35)(به روز شده در 6 آبان)

فیلم های آموزشی رایگان آموزش جامع فیزیک کنکور رو براتون آماده کردیم و میتونین این فیلم ها رو به صورت رایگان از همراه کنکور دانلود کنین.مدرس حمید فدایی فرد دبیر برجسته فیزیک کنکور کشور.دانلود در ادامه مطلب

فیلم آموزش دروس پایه و پیش دانشگاهی فیزیک کنکور کنکور توسط جناب آقای حمید فدایی فرد به صورت رایگان برای شما آماده دانلود شده و میتونین این فیلم ها رو از سایت همراه کنکور دانلود کنین.

جلسه ١ -> مرور ترمودینامیک- جلسه اول تدریس: رقتار گازها، گازهای کامل، تغییر انرژی درونی، فرآیند هم حجم، فرآیند هم فشار

دانلود قسمت 1 آموزش فیزیک با کیفیت عالی (376 مگابایت)

دانلود قسمت 1 آموزش فیزیک با کیفیت بالا ( 150 مگابایت)

دانلود قسمت 1 آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (63 مگابایت)

فصل اول: ترمو دینامیک سرفصل های: فرایند هم دما، فرایند هم فشار، فرایند بی دررو، فرایند دلخواه، چرخه ، تغییرات انرژی درونی، ماشین گرمایی، چرخه موتور اتومبیل، یخچال

دانلود جزوه قسمت 1 فیزیک

 

جلسه ٢ -> ترمودینامیک – جلسه دوم حل نمونه سوالات کنکوری از ترمو دینامیک

دانلود قسمت 2 آموزش فیزیک با کیفیت عالی (304 مگابایت)

دانلود قسمت 2 آموزش فیزیک با کیفیت بالا ( 85 مگابایت)

دانلود قسمت 2 آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (45 مگابایت)

 

جلسه ٣ -> ترمودینامیک – جلسه سوم ادامه حل نمونه سوالات کنکوری از ترمو دینامیک

دانلود قسمت 3 آموزش فیزیک با کیفیت عالی (368 مگابایت)

دانلود قسمت 3 آموزش فیزیک با کیفیت بالا ( 100 مگابایت)

دانلود قسمت 3 آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (50 مگابایت)

 

جلسه ٤ -> مغناطیس – جلسه اول تدریس: خواصیت مغناطیسی- مواد پارامغناطیسی- مواد فرومغناطیسی (نرم، سخت)- تولید میدان مغناطیسی

دانلود قسمت 4 آموزش فیزیک با کیفیت عالی (308 مگابایت)

دانلود قسمت 4 آموزش فیزیک با کیفیت بالا ( 83 مگابایت)

دانلود قسمت 4 آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (41 مگابایت)

 

جلسه ٥ -> مغناطیس – جلسه دوم تدریس: عوامل تولید کننده میدان مغناطیسی، تعیین نقطه اکسترمم، پیچه ی مسطح سیم لوله

دانلود قسمت 5 آموزش فیزیک با کیفیت عالی (430 مگابایت)

دانلود قسمت 5 آموزش فیزیک با کیفیت بالا (113 مگابایت)

دانلود قسمت 5 آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (57 مگابایت)

 

جلسه ٦ -> فصل اول- حرکت شناسی در دو بعد معرفی فصل ها. تدریس: مفاهیم حرکت ، حرکت در یک بعد مدت فیلم ٤٤:٤٤ ١٤ دقیقه نخست صحبت های استاد در مورد فصل ها_کتاب_ازمون_پیش نویسها و… توضیحات کلی حرکت ١ بعدی ٢ بعدی توضیح در مورد زمان و مدت…ثانیه nام و اخرین و اولین ثانیه و … حل مثال های ١_٢_٣_٥_٦

دانلود قسمت 6 آموزش فیزیک با کیفیت عالی (1019 مگابایت)

دانلود قسمت 6 آموزش فیزیک با کیفیت بالا (84 مگابایت)

دانلود قسمت 6 آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (44 مگابایت)

 

جلسه ٧ -> فصل اول- حرکت شناسی در دو بعد تدریس: سرعت لحظه ای ، توقف لحظه ای مدت فیلم ٤٠:١٥ سرعت لحظه ای مسافت طی شده مسافت لحظه ای جابه جایی حل مسائل ٧ _٨_٩ تکلیف از سوال ١٦ تا ٤٠ نکته ١ ) هر موقع v=٠ شد الزاما تغییر جهت نداریم اگر تغییر علامت داد آنگاه تغییر جهت داده است

دانلود قسمت 7 آموزش فیزیک با کیفیت عالی (918 مگابایت)

دانلود قسمت 7 آموزش فیزیک با کیفیت بالا (77 مگابایت)

دانلود قسمت 7 آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (40 مگابایت)

جزوه جلسه ششم حرکت شناسی جزوه جلسه ششم و هفتم

دانلود جزوه جلسه 7 فیزیک

 

جلسه ٨ -> فصل اول- حرکت شناسی در دو بعد تدریس: حرکت شناسی (شتاب متوسط ، شتاب لحظه ای متوسط و بازه ی زمانی ، حرکت یکنواخت)

دانلود قسمت 8 آموزش فیزیک با کیفیت عالی (1024 مگابایت)

دانلود قسمت 8 آموزش فیزیک با کیفیت بالا (104 مگابایت)

دانلود قسمت 8 آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (50 مگابایت)

 

جلسه ٩ -> فصل اول- حرکت شناسی در دو بعد حل مسئله از فصل ١ تدریس: طول جابجایی ، حرکت با شتاب ثابت ، معادلات مستقل از زمان و مکان

دانلود قسمت 9 آموزش فیزیک با کیفیت عالی (999 مگابایت)

دانلود قسمت 9 آموزش فیزیک با کیفیت بالا (100 مگابایت)

دانلود قسمت 9 آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (49 مگابایت)

 

جلسه ١٠ -> فصل اول- حرکت شناسی در دو بعد حل تمرینهای فصل ١ تدریس: حرکت جسم روی خط صاف

دانلود قسمت 10 آموزش فیزیک با کیفیت عالی (1.23 گیگابایت)

دانلود قسمت 10 آموزش فیزیک با کیفیت بالا (117 مگابایت)

دانلود قسمت 10 آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (59 مگابایت)

فیزیک یک، حرکت شناسی جزوه جلسه های هشتم و نهم و دهم

دانلود جزوه جلسه 10 فیزیک

 

جلسه ١١ -> فصل اول- حرکت شناسی در دو بعد تدریس: جابجایی در ثانیه n-ام ، حل مسئله و رفع اشکال

دانلود قسمت 11 آموزش فیزیک با کیفیت عالی (1.12 گیگابایت)

دانلود قسمت 11 آموزش فیزیک با کیفیت بالا (144 مگابایت)

دانلود قسمت 11 آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (54 مگابایت)

فیزیک ١ حرکت شناسی جزوه جلسه یازدهم و دوازدهم

دانلود جزوه جلسه 11 فیزیک

 

جلسه ١٢ -> فصل اول- حرکت شناسی در دو بعد تدریس: نمودار مکان و زمان ، سرعت متوسط ، سرعت لحظه ای ، شتاب متوسط ، شتاب مغناطیسی ، مسافت طی شده

دانلود قسمت 12 آموزش فیزیک با کیفیت عالی (1.15 گیگابایت)

دانلود قسمت 12 آموزش فیزیک با کیفیت بالا (146 مگابایت)

دانلود قسمت 12 آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (55 مگابایت)

 

جلسه ١٣ -> فصل اول- حرکت شناسی در دو بعد تدریس: نمودار زمان- مکان، جا به جایی، سرعت متوسط، سرعت لحظه ای، شتاب متوسط حل مثال های: ٤٦، جزوه ٤٧، جزوه ٤٨، جزوه

دانلود قسمت 13 آموزش فیزیک با کیفیت عالی (1.12 گیگابایت)

دانلود قسمت 13 آموزش فیزیک با کیفیت بالا (130 مگابایت)

دانلود قسمت 13 آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (59 مگابایت)

 

جلسه ١٤ -> فصل اول- حرکت شناسی در دو بعد حل مثال های: ٤٩، ٥٠، ٥١، ٥٢، ٥٣، تدریس: نمودار شتاب زمان نمودار سرعت زمان

دانلود قسمت 14 آموزش فیزیک با کیفیت عالی (1.06 گیگابایت)

دانلود قسمت 14 آموزش فیزیک با کیفیت بالا (119 مگابایت)

دانلود قسمت 14 آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (54 مگابایت)

فیزیک یک، حرکت شناسی جلسه سیزدهم و چهاردهم

دانلود جزوه جلسه 14 فیزیک

 

جلسه ١٥ -> فصل اول- حرکت شناسی در دو بعد حل مثال های ٥٣ و ٥٤ جزوه رفع اشکال از گاج حل تمرین: ١٨٣، ١٧٠، ١٩٩،١٧٥، ١٧٧، ١٨٤، ٢٠٧، ١٩٣، ١٩٥، ١٦٩، ٢٠٠، ١٩٢ گاج

دانلود قسمت 15 آموزش فیزیک با کیفیت عالی (987 مگابایت)

دانلود قسمت 15 آموزش فیزیک با کیفیت بالا (119 مگابایت)

دانلود قسمت 15 آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (54 مگابایت)

جزوه فیزیک یک پیش دانشگاهی حرکت شناسی جلسه ١٥

دانلود جزوه جلسه 15 فیزیک

 

جلسه ١٦ -> فصل اول- حرکت شناسی در دو بعد حل مثال های: ٥٤، جزوه حرکت شناسی ٥٥، جزوه حرکت شناسی ٥٦، جزوء حرکت شناسی رفع اشکال و حل مثال های گاج ٢٤٦، گاج ٢٧٣، گاج ٢٨٨، گاج

دانلود قسمت 16 آموزش فیزیک با کیفیت عالی (1.1 گیگابایت)

دانلود قسمت 16 آموزش فیزیک با کیفیت بالا (99 مگابایت)

دانلود قسمت 16 آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (50 مگابایت)

جزوه فیزیک یک پیش دانشگاهی حرکت شناسی، جلسه شانزدهم

دانلود جزوه جلسه 16 فیزیک

 

جلسه ١٧ -> فصل اول- حرکت شناسی در دو بعد حل مثال های: ٢٩٥، ٢٨٥، ٢٢٧،٢٨٦، ٢٨٦، ٢٩١، ٤٩٣، ٤٩٥ گاج و حل مثال های: ٥٧، ٥٨، ٥٩، ٦٠ جزوه

دانلود قسمت 17 آموزش فیزیک با کیفیت عالی (1.13 گیگابایت)

دانلود قسمت 17 آموزش فیزیک با کیفیت بالا (99 مگابایت)

دانلود قسمت 17 آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (51 مگابایت)

جزوه فیزیک یک پیش دانشگاهی حرکت شناسی جلسه 17

دانلود جزوه جلسه 17 فیزیک

 

جلسه ١٨ -> فصل اول- حرکت شناسی در دو بعد حل مثال های: ٦١، ٦٣، ٦٤ جزوه

دانلود قسمت 18 آموزش فیزیک با کیفیت عالی (914 مگابایت)

دانلود قسمت 18 آموزش فیزیک با کیفیت بالا (113 مگابایت)

دانلود قسمت 18 آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (61 مگابایت)

جزوه فیزیک یک پیش دانشگاهی حرکت شناسی جلسه 18

دانلود جزوه جلسه 18 فیزیک

 

جلسه ١٩ -> فصل اول- حرکت شناسی در دو بعد حل: تست های ٦٤ و ٦٥ جزوه صفحه ٥٩ کتاب گاج تست های ٤٣٥، ٤٣٩، ٤٥٥

دانلود قسمت 19 آموزش فیزیک با کیفیت عالی (1.16 گیگابایت)

دانلود قسمت 19 آموزش فیزیک با کیفیت بالا (133 مگابایت)

دانلود قسمت 19 آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (78 مگابایت)

جزوه فیزیک یک پیش دانشگاهی حرکت شناسی جلسه 19

دانلود جزوه جلسه 19 فیزیک

 

جلسه ٢٠ -> فصل اول- حرکت شناسی در دو بعد حل مثال: ٦٦ و ٦٧ جزوه تدریس مبحث سقوط آزاد تکلیف: تست های ٤٣٢ الی ٤٩١ و٥١٥ تا ٥٢٣ کتاب گاج

دانلود قسمت 20 آموزش فیزیک با کیفیت عالی (906 مگابایت)

دانلود قسمت 20 آموزش فیزیک با کیفیت بالا (100 مگابایت)

دانلود قسمت 20 آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (60 مگابایت)

جزوه جلسه 20 فیزیک

دانلود جزوه جلسه 20 فیزیک

 

جلسه ٢١ -> فصل اول- حرکت شناسی در دو بعد حل مثال: ٦٣، ٦٨، ٦٩، ٧٠ جزوه

دانلود قسمت 21 آموزش فیزیک با کیفیت عالی (901 مگابایت)

دانلود قسمت 21 آموزش فیزیک با کیفیت بالا (105 مگابایت)

دانلود قسمت 21 آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (60 مگابایت)

جزوه جلسه بیست و یکم حل مثال های: ٦٣، ٦٨، ٦٩، ٧٠

دانلود جزوه جلسه 21 فیزیک

 

جلسه ٢٢ -> فصل اول- حرکت شناسی در دو بعد حل مثال: ٧١، ٧٢، ٧٣ و٧٤ جزوه تدریس: معادله حرکت و حرکت نسبی تکلیف: حل تمرین، ٥٢٤ الی ٥٥٢ کتاب گاج

دانلود قسمت 22 آموزش فیزیک با کیفیت عالی (1.27 گیگابایت)

دانلود قسمت 22 آموزش فیزیک با کیفیت بالا (145 مگابایت)

دانلود قسمت 22 آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (85 مگابایت)

جزوه جلسه بیست و دوم حل مثال: ٧١، ٧٢، ٧٣، ٧٤ تدریس: معادله حرکت حرکت نسبی

دانلود جزوه جلسه 22 فیزیک

 

جلسه ٢٣ -> فصل اول- حرکت شناسی در دو بعد تدریس: حرکت نسبی حل مثال های: ٧٩، ٧٧ جزوه رفع اشکال از کتاب گاج حل مثال: ٤٦٤، ٥٣٢، ٥٠١، ٥٣٥، ٥٠٣، ٤٦٩

دانلود قسمت 23 آموزش فیزیک با کیفیت عالی (1.16 گیگابایت)

دانلود قسمت 23 آموزش فیزیک با کیفیت بالا (132 مگابایت)

دانلود قسمت 23 آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (54 مگابایت)

جزوه کامل حزکت شناسی، آقای فدایی فرد

دانلود جزوه جلسه 23 فیزیک

 

جلسه ٢٤ -> تدریس فیزیک اول دبیرستان، نور هندسی تدریس: نور هندسی حل مثال های: ١، ٢، ٣، ٤، ٥ جزوه

دانلود قسمت 24 آموزش فیزیک با کیفیت عالی (1.03 گیگابایت)

دانلود قسمت 24 آموزش فیزیک با کیفیت بالا (116 مگابایت)

دانلود قسمت 24 آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (46 مگابایت)

جزوه فیزیک یک، نور هندسی جلسه ٢٤

دانلود جزوه جلسه 24 فیزیک

 

جلسه ٢٥ -> تدریس فیزیک اول دبیرستان، نور هندسی حل سوالات: ٧، ٨، ٩ جزوه

دانلود قسمت 25 آموزش فیزیک با کیفیت عالی (999 مگابایت)

دانلود قسمت 25 آموزش فیزیک با کیفیت بالا (102 مگابایت)

دانلود قسمت 25 آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (42 مگابایت)

جزوه فیزیک اول دبیرستان: نور هندسی جلسه ٢٥

دانلود جزوه جلسه 25 فیزیک

 

جلسه ٢٦ -> تدریس فیزیک اول دبیرستان، نور هندسی تدریس: نبم سایه – نکته صفحه ٧ جزوه – خسوف و کسوف – بازتاب نور حل مثال های؛ ١٢ و ٧ و ١٣ و ١٤ و ١٦ و ١٧

دانلود قسمت 26 آموزش فیزیک با کیفیت عالی (1.07 گیگابایت)

دانلود قسمت 26 آموزش فیزیک با کیفیت بالا (114 مگابایت)

دانلود قسمت 26 آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (46 مگابایت)

جزوه نور هندسی جلسه ٢٦ از صفحه شش الی یازده

دانلود جزوه جلسه 26 فیزیک

 

جلسه ٢٧ -> تدریس فیزیک اول دبیرستان، نور هندسی حل: ادامه مثال ١٧ جزوه و ١٨ و ١٩و ٢٠ و ٢١ تدریس: تشکیل تصویر در آینه تخت

دانلود قسمت 27 آموزش فیزیک با کیفیت عالی (1.15 گیگابایت)

دانلود قسمت 27 آموزش فیزیک با کیفیت بالا (117 مگابایت)

دانلود قسمت 27 آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (48 مگابایت)

جزوه کامل نور و بازتاب نور سرفصل ها: نور هندسی، پرتو، اجسام کدر، اجسام آینه ای، تشکیل سایه، تشکیل نیم سایه ، نیم سایۀ حلقوی، بازتاب نور، دوران آینۀ تخت، میدان دید در آینه تخت، آینه های کروی، مرکز انحنان آینه، محور اصلی آینه، شعاع، آینه مقعر، کانون آینه مقعر، تشکیل تصویر در آینه مقعر، جسم در فاصله کانونی، جسم بین کانون و مرکز انحنای آینه، جسم روی مرکز انحنای آینه، جسم خارج از مرکز انحنای آینه، آینهی محدّبروایط ریاضی در آینه های کروی،

دانلود جزوه جلسه 27 فیزیک

 

جلسه ٢٨ -> تدریس فیزیک اول دبیرستان، نور هندسی تدریس: انتقال تصویر در آینه تخت میدان دید در آینه تخت حل مثال: ٢٢ و ٢٧ و ٢٦ و ٢٨و ٢٨ و ٢٩ و ٣٠

دانلود قسمت 28 آموزش فیزیک با کیفیت عالی (931 مگابایت)

دانلود قسمت 28 آموزش فیزیک با کیفیت بالا (95 مگابایت)

دانلود قسمت 28 آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (40 مگابایت)

 

جلسه ٢٩ -> تدریس فیزیک اول دبیرستان، نور هندسی نکته صفحه ١٥ حل مثال ٣٣ تدریس: آینه های کروی مرکز انحنان آینه محور اصلی آینه تعریف تصویر مجازی مطالب کنکوری که در جزوه ذکر نشده است تشکیل تصویر در آینه های مقعر

دانلود قسمت 29 آموزش فیزیک با کیفیت عالی (1.11 گیگابایت)

دانلود قسمت 29 آموزش فیزیک با کیفیت بالا (121 مگابایت)

دانلود قسمت 29 آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (50 مگابایت)

 

جلسه ٣٠ -> تدریس فیزیک اول دبیرستان، نور هندسی حل مثال های: ٣٤ و ٣٥ و ٣٦ و نکته صفحه ١٨ تدریس: آینه های محدب ویژگی تصویر در آینه های محدب حل تست بسیار بسیار مهم از کنکور امسال (٩٤-٩٣) مشاوره دبیر در مورد: ((( چگونگی تقسیم زمان در جلسه کنکور)))

دانلود قسمت 30 آموزش فیزیک با کیفیت عالی (1.00 گیگابایت)

دانلود قسمت 30 آموزش فیزیک با کیفیت بالا (115 مگابایت)

دانلود قسمت 30 آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (47 مگابایت)

 

جلسه ٣١ -> تدریس فیزیک اول دبیرستان، نور هندسی تدریس: رابطه ریاضی در آینه ها حل مثال: ٣٦ و ٣٧ و ٣٨ و ٣٩ و ٤٠ و ٤١ و ٤٢

دانلود قسمت 31 آموزش فیزیک با کیفیت عالی (1.1 گیگابایت)

دانلود قسمت 31 آموزش فیزیک با کیفیت بالا (114 مگابایت)

دانلود قسمت 31 آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (45 مگابایت)

 

جلسه ٣٢ -> تدریس فیزیک اول دبیرستان، نور هندسی تدریس: اثبات بزرگنمایی حل مثال های: ٤٣ و ٤٤ و ٤٥ جزوه ١٢١ و ١٢٢ و ١٢٩ و ١٠٨ و ١١٠ و ١١٣ و ٥٤ کتاب جوکار

دانلود قسمت 32 آموزش فیزیک با کیفیت عالی (1.0 گیگابایت)

دانلود قسمت 32 آموزش فیزیک با کیفیت بالا (104 مگابایت)

دانلود قسمت 32 آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (41 مگابایت)

 

جلسه ٣٣ -> تدریس فیزیک اول دبیرستان، نور هندسی حل مثال های: ٤٦ و ٤٧ و ٤٨ و ٤٩ تدریس نکته صفحه ٢٦

دانلود قسمت 33 آموزش فیزیک با کیفیت عالی (971 مگابایت)

دانلود قسمت 33 آموزش فیزیک با کیفیت بالا (101 مگابایت)

دانلود قسمت 33 آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (40 مگابایت)

 

جلسه ٣٤ -> تدریس فیزیک اول دبیرستان، نور هندسی تدریس: سرعت جا به جایی جسم سرعت جابه جایی تصویر رابطه سرعت جا به جایی جسم و سرعت جا به جایی تصویر نکته صفحه ٢٨ مطالب تکمیلی بسیار بسیار مهم

دانلود قسمت 34 آموزش فیزیک با کیفیت عالی (1.09 مگابایت)

دانلود قسمت 34 آموزش فیزیک با کیفیت بالا (118 مگابایت)

دانلود قسمت 34 آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (46 مگابایت)

جزوه کامل شکست نور و عدسی سرفصل ها: شکست نور، ضریب شکست نسبی،‌ قانون اسنل-دکارت، زاویۀ حدّ و بازتاب کلّی، عمق ظاهری و عُمق واقعی، عدسی ها، عدسی همگرا، محور اصلی عدسی، مرکز نوری، پرتوهای خاص در عدسی همگرا، تشکیل تصویر در عدسی همگرا، عدسی واگرا،‌ پرتوهای خاص در عدسی واگرا، روابط ریاضی در عدسی، ابزارهای نوری

دانلود جزوه جلسه 34 فیزیک

 

جلسه ٣٥ -> تدریس: ١. فیزیک اول دبیرستان، نور هندسی ٢. فیزیک اول دبیرستان، فصل پنجم: شکست نور و عدسی رفع اشکال حل سوالات ٧٢ و ٦٨ تدریس: فصل پنجم فیزیک اول دبیرستان قانون اسنل- دکارت حل مثال های ٢ و ٣ و ٤ و ٥ تکلیف: از تست ١٨٦ تا تست ٢٨١ تست های زوج (کتاب گاج)

دانلود قسمت 35 آموزش فیزیک با کیفیت عالی (1.02 مگابایت)

دانلود قسمت 35 آموزش فیزیک با کیفیت بالا (105 مگابایت)

دانلود قسمت 35 آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (41 مگابایت)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code